BAKKER: IK HEB VRIJHEID VAN MENINGSUITING

HIERONDER VOLGT DE REACTIE VAN PARTY-PSYCHIATER BRAM BAKKER OP ONZE SOMMATIE. HIJ BEROEPT ZICH OP ‘VRIJHEID VAN MENINGSUITING’ * DAARNAAST ZEGT HIJ: UW REACTIE BEVESTIGT MIJN ‘DIAGNOSE’ * WIE IS HIER DE WARE PSYCHOPAAT?

Geachte heer Kat,
Uw email verbaast me. Het zal ook u bekend zijn dat er in Nederland vrijheid van meningsuiting bestaat. Dat geldt ook voor psychiaters. U stelt dat er een complot schuilgaat achter de zaak Vaatstra. Dat is uw goed recht, en u mag het overal uiten. Waarom mag ik dan niet betwijfelen dat die complottheorie in mijn ogen niet deugt?

In het gesprekje met Pownews heb ik geprobeerd enige nuance aan te brengen, door onder meer afstand te nemen van uitlatingen van Peter R. de Vries [PARDON????? ‘AFSTAND NEMEN’????? MK] , die stelde dat u in een tbs-kliniek zou moeten worden geplaatst. Voor de montage van het item ben ik niet verantwoordelijk [ZEG IK DAT DAN? MK].
Met uw reactie bevestigt u mijn vermoeden: u reageert volstrekt overspannen op het moment dat iemand afstand neemt van uw denkbeelden [HIERUIT BLIJKT SLECHTS DE OBSESSIEVE MANIE VAN BAKKER ZELF DIE ALLES NAAR ZICHZELF TOE REDENEERT, MK].
Juridisch kunt u weinig tegen mij uitrichten, ben ik bang [WAREN WE OOK NIET VAN PLAN, MK]. Het medisch tuchtcollege buigt zich niet over dit soort zaken, omdat er geen behandelrelatie tussen u en mij bestaat.
De beroepscode van de Ned. Ver. voor Psychiatrie staat mij toe te doen, wat ik heb gedaan [DIT IS GEHEEL ONJUIST EN WE ZULLEN DAN OOK EEN KLACHT TEGEN BAKKER INDIENEN DIE JUIST OP DIT PUNT AL VAKER IS BERISPT, MK]. Ik heb geen enkele uitspraak gedaan op specifieke personen gericht [GEHEEL ONJUIST, BAKKER WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT HET ITEM OVER MICHA KAT GING, MK], en van een diagnose stellen is al helemaal geen sprake [OOK ONJUIST; BAKKER VERGELIJKT MIJ ZELFS MET EEN MOORDENAAR, MK].
Uiteraard kunt u een proces starten wegens smaad, maar dat lijkt me weinig kansrijk, omdat uw acties tegen mijn persoon gericht (onder meer de publicatie van onderstaande op het internet) veel ernstiger en hindelijker zijn.
Sinds u deze actie heeft ondernomen wordt ik bestookt met emails, die alle perken te buiten gaan [BAKKER KRUIPT IN DE SLACHTOFFERROL, MK].
Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend mij verder met rust te laten [HIER KOMT PARANOIDE MEGALOMANIE BOVENDRIJVEN: HIJ MEENT NU ZELF DE AANVAL TE KUNNEN KIEZEN, MK].
Aan uw sommatie zal ik uiteraard geen gehoor geven.

Vr. groet, Bram Bakker

Print Friendly, PDF & Email
Share