ASSCHER-TERREUR GAAT ONS WEER KNECHTEN

BIZAR: DE KLEINZOON VAN NAZI-COLLABORATEUR ABRAHAM WORDT NU VAN STAL GEHAALD OM ZIJN VOLK LEEG TE PLUNDEREN EN OPNIEUW TE ONDERWERPEN * NAZI-BLOEDLIJNEN KRUIPEN UIT HUN GROTTEN EN HOLEN OM DE NIEUWE HOLOCAUST TE IMPLEMENTEREN * OOK JOB COHEN KOMT UIT COLLABORATEURS-GESLACHT MET MASSAMOORDENAARS * DE NWO KOMT MET HET UUR DICHTERBIJ

We worden nu al een week lang geterroriseerd door de MSM met doemscenario’s over onze welvaart en onze koopkracht die maar een doel dienen: ons voorbereiden op de komende collapse. Als De Telegraaf moord en brand schreeuwt (vandaag: ‘miljoenen worden getroffen’) weten we het helemaal zeker: dit is een vooropgezet plan. Als de massa’s binnenkort onder bruggen en in portieken liggen te creperen kunnen Mark Rutte en Lodewijk Asscher in elk geval zeggen dat iedereen het kon zien aankomen. Het kabinet ‘Rutte-Asscher’ zoals het nu wordt genoemd zal de grootste daling in welvaart en levensvreugde uit onze geschiedenis voor zijn rekening nemen en het volk wordt daar thans door met name De Telegraaf op voorbereid. Maar naast deze materieele crisis zal dit kabinet ook zorg dragen voor de verwoesting van onze democratische grondrechten, voor gelijkschakeling van de pers, voor het tot stand brengen van een extreem repressieve


Lodewijk Asscher werd door de NWO zorgvuldig ‘opgekweekt’ om in de geest van zijn nazi-grootvader het Nederlandse volk te reduceren tot een bende hongerige slaven

terreur-staat waarin tot de tanden toe gewapende politie en burgermilities met grof geweld zullen afrekenen met elke burger die zich niet wenst te schikken naar de junta Rutte-Asscher. Hierbij is het natuurlijk geen toeval dat het opnieuw een Asscher is die bij dit alles aan de knoppen zit. De opa van Lodewijk, Abraham, droeg er immers in de tweede wereldoorlog zorg voor dat Nederland het land kon worden met het hoogste aantal weggevoerde Joden van alle bezette landen. Dat deed hij samen met David Cohen, de opa van Job. Zeventig jaar na zijn opa stuurt Lodewijk Asscher nu een kabinet aan dat alles gaat uitvoeren en herhalen wat de Nazi’s eerder voor ons in petto hadden:

-oorlog tegen de eigen bevolking, nu niet tegen de Joden maar tegen de gehele ‘onderklasse’
-vestiging van een politie-terreurstaat met razzia’s en controles
-vestiging van medische terreur en uitrollen van een eugenetica-agenda
-totale gelijkschakeling van de media en arrestatie van vrije journalisten
-militarisering van de samenleving
-het laten opgaan van Nederland in het ‘grote duizendjarige EU-rijk’

We zitten met Nederland nu in exact dezelfde fase als waarin Duitsland zat vanaf eind januari 1933 toen Adolf Hitler werd benoemd tot Rijkskanselier. Kijk maar eens naar wat er direct daarna gebeurde: op 27 februari de false flag van de Rijksdagbrand; direct daarop, op de 28ste, volgt speciale wetgeving (de Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat; vergelijk ons ministerie van Veiligheid en Justitie) die een einde maakt aan de vrije pers en de voornaamste burgerrechten alsmede aan de onafhankelijke rechtspraak in de verschillende deelstaten. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen huizen te kunnen doorzoeken, brieven te openen, telefoons af te luisteren (vergelijk wat Opstelten wil met onze computers) en politieke tegenstanders te kunnen oppakken, de Schutzhaft. Twee weken later, op 12 maart, opent het eerste concentratiekamp (Oranienburg) de poorten, spoedig gevolgd door Dachau.

Het is bizar en alarmerend dat de Joodse nazi-bloedijnen hiertoe worden ingezet, maar verbazingwekkend is dat niet. Het is namelijk the oldest trick in town om de holocaust-agenda’s te laten implementeren door mensen die zogenaamd ‘boven elke twijfel verheven zijn’ omdat ze zelf -of hun voorouders- zogenaamd ‘slachtoffer’ zijn van wat ze zelf tot stand brengen. Precies dit is er de reden van dat de zojuist herkozen Obama ‘zwart’ is: dat maakt hem op het oog onverdacht bij het knechten van zijn volk. Het kabinet Rutte-Asscher…. mensen, wat een giller! Wat een bedrog! Wat een horror!

Print Friendly, PDF & Email
Share