HAARP (2): THE SPIRITUAL APPROACH

LEES ALLES OVER DE IONOSFEER-VRIENDEN VAN HORROR-VIROLOOG AB OSTERHAUS * KILLER VIRUSSEN, HAARP MET AARDBEVINGEN, CYCLONEN EN TSUNAMI’S, CHEMTRAILS, FOOD POISONING, OORLOGEN, VACCINATIES, FARMACEUTICAL POISONING, ATOMIC RADIATION, MIND CONTROL, SPYING & INFORMATION CONTROL, POLITIE-TERREUR: HET MENU VAN DE NWO KENT VELE GERECHTEN

Wat is de overeenkomst tussen H.A.A.R.P., D.A.R.P.A, H.I.P.A.S., Venus en Babylon? Bekijk de Video hieronder!  Bekijk hier Deel 1 van ons eerste HAARP-artikel inclusief klokkenluider-artikelen van Dave Eden (NL vertaling) * De USA Today meldde in 1998 dat Milosevic de Verenigde Staten beschuldigd had van het gebruik van H.A.A.R.P. technologieën om aardbevingen en overstromingen te creëren.  * Wat heeft H.A.A.R.P te maken met de Japanse Aarbevingen?

(bekijk hier de youtube versie voor degene waarbij VIMEO niet lekker werkt)

Quote Dave Eden:

Omstreeks deze tijd ontving ik diverse e-mails van een lezer in Servië, waar de troepen van de VN tegen Milosevic hadden gevochten, grotendeels met de strijdkrachten en het materiaal van het Amerikaanse leger. Hij bleef het maar over een vreemd verschijnsel hebben dat was opgetreden tijdens aanvallen door de A-10, een Amerikaans gevechtsvliegtuig dat het ‘wrattenzwijn’ werd genoemd. Hij was kennelijk niet de enige die deze dingen had waargenomen. Andere rapporten stelden ook vragen over dit vreemde nieuwe verschijnsel. Er werd gemeld dat er vlak voor een luchtaanval vaak allerlei enorme zwarte wolken aan de hemel verschenen die uit de blauwe lucht ontstonden en die daar bleven tot het einde van de campagne die meestal een paar weken duurde. Er viel geen regen uit die wolken. Wat wel op Belgrado neerviel waren hagelstenen ter grootte van eieren. ‘Je kunt de sporen nog zien die ze op de huizen hebben achtergelaten.’ In die tijd beschreven getuigen een vreemd ‘weerlichten’ aan de hemel dat uren aanhield en met niets te vergelijken was wat ze ooit eerder hadden gezien. De ‘donder’ waarmee dit vreemde ‘weerlichten’ gepaard ging was even vreemd. Het was honderden keren sterker dan enig onweer dat wie dan ook zich kon herinneren. Het klonk zo hard dat het zelfs harder was dan het geluid van de bomexplosies. Bovendien brachten wetenschappers in Servië een rapport uit waarin ze verklaarden dat er een gat zat in het elektromagnetische veld boven Servië. Het ‘gat’ was bijna even groot als Servië zelf. Het begon in het zuiden bij de grens tussen Kosovo en Albanië, en eindigde in het noorden bij de Joegoslavisch-Hongaarse grens.

Ik bleef gedurende het grootste deel van november van zulke meldingen binnenkrijgen. De Serviërs waren kennelijk gefrustreerd dat niemand dit verschijnsel leek te begrijpen, waardoor het werd verwezen naar het rijk van het ‘onverklaarbare’. Dat was meer dan mijn journalistieke geest kon negeren en daarom schreef ik een zeer kort verslag, zonder enig commentaar, en zette het in Viewzone. Voor het geval iemand het onderwerp nader wilde onderzoeken, zette ik er ook een link in naar het oude artikel over de ‘dodelijke straal’. Au! Binnen twee dagen moest ik op mijn werk opnieuw een urinecontrole ondergaan en veranderd mijn functie van ‘webmaster’ in ‘communicatiespecialist’. Zoals ik al had verwacht belde Kathy me. Ik had geen ander excuus dan verveling. Ze waarschuwde me ‘het lot niet te tarten’ en vroeg of ik haar voortaan elke week wilde bellen.” LEES HIER de rest van dit indrukwekkende verhaal!

en bekijk hier de schade die zou zijn aangericht door H.A.A.R.P. Technologie

Hier nog een andere theorie over H.A.A.R.P. die ten ronde gaan:

Lees en bestel het standaardwerk over HAARP Angels Don’t Play This Haarp: Advances in Tesla Technology.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share