ANDRÈ VANGT TANDLOZE BARRACUDA

Dit zal de enige keer zijn dat we in een artikel aandacht besteden aan het trollenblog van Arminius, genaamd Barracudanls. Het blog van en voor omgekochte parasieten, houd u hier als bewuste medemens SVP rekening mee bij het lezen van die pro NWO shit. Wij hebben sterk het vermoeden dat deze website “gesubsidiëerd” wordt om u en uw medemens vooral dom en achterlijk te houden, zodat u als een mak schaap in de richting van de slachtbank blijft lopen. Een Barracuda is een ROOFvis, dat zegt reeds voldoende.

Hieronder de geweldige knock-out reactie van Andre Vergeer, een strijder voor vrijheid en onafhankelijkheid, wie volgt…

Goed om te lezen dat hier toch zoveel gelezen wordt:

http://www.barracudanls.blogspot.nl/2012/08/nieuwswaardig.html

Ene Barracuda neemt, (met zijn twee trouwe aanhangers) de handschoen dan toch maar op. Heb ik respect voor! Jammer dan weer dat het (alweer) op een onzin-artikel uitdraait:

“Als collega-journalist moet je volgens Vergeer op zijn minst een mening hebben over ‘dergelijk gedrag’ van Kat. Het is ‘nieuwswaardig omdat de vrijheid van pers en die van het vrije woord ter discussie staan”.

Juist dat was het item ja. Voor techneuten geldt o.a. de Wet van Newton en voor juristen geldt de Wet als leidraad, waar voor de echte journalist het vrije woord geldt. Datzelfde vrije woord en diezelfde vrijheid van pers waar Barracuda gebruik van maakt om zijn ‘mening’ over Kat ongestraft kenbaar te mogen maken zonder afgevaardigd te worden naar de Goelag-archipel. Daarnaast had ik verzocht om een commentaar, gebaseerd op feiten en argumenten. Dit is het dan uiteindelijk geworden:

“Onzin. Kat zit in de cel wegens telefonische bedreigingen, valse bommeldingen en regelrechte laster, juist in de richting van collega-journalisten, die hij ervan beschuldigde aanwezig te zijn geweest bij (rituele) kinderverkrachtingen. Kat is dus helemaal niet nieuwswaardig, eerder zielig. En het laatste wat journalisten moeten en vermoedelijk ook willen doen is deze aandachtszieke Kat een podium verschaffen”.

Nu had Barracuda gelukkig zelf al te kennen gegeven dat hij over weinig juridische kennis beschikte maar hier toont hij bovendien dat de Nederlandse taal en de ‘journalistiek’ voor hem ook wat te hoog gegrepen is. Zo heeft nog geen rechter bewezen verklaard (*) dat er sprake was van telefonische bedreigingen of van ‘bommeldingen’ en al helemaal niet dat HIJ journalisten zou hebben beschuldigd van de aanwezigheid bij (rituele) kinderverkrachtingen. Sterker, een advocate beweerde in een lange opname van rond vier uur en in een schriftelijke verklaring dat er een niet bij name te noemen journalist van Elsevier aanwezig was bij rituele verkrachting en MOORD op kinderen, dus niet Kat!

En nee alweer fout, Kat zit op dit moment in de cel op beschuldiging van het zich onttrekken aan de voorwaarden van de schorsing van zijn voorarrest. Ten eerste omdat hij (ondanks zijn tijdige adreswijziging) op een ander adres zou wonen. En ten tweede (let op Barracude, snap jij het wellicht zelfs), omdat Kat gebruik maakte van zijn onvervreembare grondrecht op het vrije woord en het recht op de vrijheid van pers. Klinkt allemaal ietwat anders niet?

En anders dan Barracuda nu doet voorkomen, heeft Kat al zijn feiten en argumenten onderbouwd, tot en met de rol van rechter mr. R.J. Paris in het KG die betrokken is geweest bij diverse onverkwikkelijke zaken rond Chipshol, De Kroes en andere, waar Kat inmiddels over heeft geschreven. Het juridische besef ontbreekt Barracuda dus ook al, dat een rechter zich dient te verschonen als hij tegenover een ‘verdachte’ wordt geplaatst die door hem negatief is beschreven omdat hij dan nimmer meer als onafhankelijk kan worden gezien. Moet zelfs voor (de aanhangers van) Barracuda te begrijpen zijn, tòch?

(*) Aanvulling: Kat is, op basis van een valse aanklacht van Bart Mos van De Telegraaf, veroordeeld bij de A’damse rechtbank wegens telefonische ‘doodsbedreiging’. En op grond van door Kat aangetoonde leugens waarbij hij in eerste aanleg niet eens op de hoogte was gesteld van de strafzitting zodat hij zich daar ook niet heeft kunnen verweren. Hoger beroep volgt.

Nee Barracuda en ‘aanhang’, ik ben nog nooit zo op mijn wenken bediend. Dank daarvoor! Ik deed namelijk een appèl aan de laatste, echte journalisten en ik had werkelijk geen moment kunnen bevroeden dat er inderdaad nog zoveel domheid, onkunde en onwetendheid heerste bij de ‘journalistiek’. Misschien willen andere journalisten hier je schade alsnog wat beperken.

Je voldeed namelijk precies aan mijn verwachtingen: een pijnlijk gebrek aan feitenkennis, slecht lezen en schrijven, suggestieve artikelen, het slaafs ‘overpennen’ van de aangereikte ‘feiten’ door de gevestigde macht en het wegduiken in quasi intellectuele artikelen zonder inhoud. Nogmaals dank! Ook Windesheim gedaan??

Print Friendly, PDF & Email
Share