ANASS: HORROR-JOESOEF VOOR DE RECHTER

DEMMINK-BILLENMAAT JOESOEF DJAMIL BINNENKORT OOK GEHOORD ALS GETUIGE IN DE GRAFFITI-ZAAK TEGEN MICHA EN ERIC WAARIN HIJ HET DOSSIER VERVALSTE?

Het OM te Den Haag dat net als de gerechten aldaar voortdurend in opspraak is wegens list, bedrog en manipulatie dient onverwijld antwoord te geven op 40 vragen van de familie van Anass. If not, volgt er een kort geding. Hiermee staan Joesoef en zijn vrienden en vriendinnen zoals Nicole Vogelenzang met de rug tegen de muur. DE vraag is nu of deze move voor rekening komt van Chrisje Zuur. Als dat zo is, zijn er twee mogelijkheden: ofwel wij hebben haar onterecht afgebrand als werkzaam voor Joesoef, ofwel ze was van plan te gaan werken voor Joesoef maar ziet dat daarvoor na de debakels met Gerard Spong en Nico Meijering geen ruimte meer voor is en besluit ten langen leste dan maar de belangen van de familie te gaan dienen

in de zekere wetenschap dat de corrupte rechters van Den Haag de eis van het KG toch wel zullen afwijzen. Ook is het mogelijk dat ze bewust fouten gaat maken om de rechter aldus de afwijzing op een presenteerblaadje aan te bieden. De kans dat Zuur oprecht de belangen van de familie dient, moet uitgesloten worden geacht. Anders zou ze wel naar buiten treden om haar verhaal in de schijnwerpers en in volle glorie te vertellen.

Print Friendly, PDF & Email
Share