ANASS EN ELINE EN AL DIE ANDEREN

EXTRA EN BREAKING: VAN LANSCHOT BANK IS DOOMED, OVER EN UIT * GEEN NATIONALISATIE WANT TE KLEIN EN TE ELITAIR SO, PEOPLE…

WAAROM PIKKEN WE HET DAT POLITIE EN JUSTITIE IN TAL VAN MOORDZAKEN LIEGEN, BEDRIEGEN EN FRAUDEREN? * WAT ZEGT DIT ALLES OVER DE ZAAK-VAATSTRA? * EN OVER DE ZAAK-MILLY BOELEN EN OVER AL DIE ANDERE ZAKEN? * WAAROM MOEST DE UITZENDING OVER ELINE MELTERS WORDEN TEGENGEHOUDEN? GAAT DAT STRAKS OOK GEBEUREN MET DE UITZENDINGEN OVER ANASS?

Het verdachte overlijden van Eline Melters
30 October 2010, 9:00 am

Door Waarheidsvinder

Vooraf

In Nederland plegen ongeveer 1500 tot 1600 mensen per jaar zelfmoord. Minder dan 2 procent, ongeveer 30 personen dus, maakt daarbij gebruik van een mes, een steekwapen of een ander scherp voorwerp. Van deze 2 procent beneemt incidenteel iemand zich het leven door zichzelf met een mes in het hart te steken. Een zeer ervaren forensische arts vertelde ons dat hij zich uit zijn langdurige loopbaan slechts een geval kon herinneren en daarbij was het zelfs nog twijfelachtig of het wel om zelf moord ging. Daarnaast was hem één ander geval bekend, maar dat was hem op een lezing verteld. Eén van uw redacteuren heeft in zijn 40 jarige loopbaan bij de politie een dergelijke methode in zijn directe werkomgeving niet meegemaakt. Je kunt daarom zeggen dat deze methode van zelfdoding in Nederland heel zelden voorkomt.

Bij de politie in Sittard kent men deze cijfers kennelijk niet, want anders valt niet te verklaren dat het overlijden van de 23-jarige Eline Melters uit het Limburgse Urmond al binnen een dag door de politie werd afgedaan als zelfmoord. De dood van een kind is voor ouders een zeer moeilijk te verteren gebeurtenis, maar nog moeilijker wordt het als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er geen sprake kan zijn van zelfmoord maar dat je kind vermoedelijk is vermoord en de politie weigert een serieus onderzoek in te stellen. Een dergelijk situatie doet zich voor met betrekking tot het overlijden van Eline Melters.

De zaak

Op dinsdag 8 december 2009 rond 10.00 uur wordt op een grasveld voor de Martinuskerk aan de Grotestraat te Urmond het ontklede lichaam van Eline gevonden. Ze heeft een steekwond ter hoogte van het hart en de gewaarschuwde schouwarts concludeert dat Eline is overleden aan één steek met een koksmes in het hart. Die conclusie blijkt later trouwens niet correct te zijn, tijdens de sectie zal blijken dat er sprake is van drie steekwonden in het hart. Eline woont al enige tijd samen met haar 22 jarige vriend aan de Kloosterstraat in Urmond. Als de politie al ter plaatse is, komt de vriend daar en de politie ziet dan dat zijn kleding onder het bloed zit.

Hoewel de vriend zegt dat Eline zichzelf in hun woning met een mes in het hart heeft gestoken en daarna naar buiten is gerend, wordt hij door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. De volgende dag wordt hij echter vrijgelaten.

Volgens een woordvoerster van de politie is de vriend niet aangehouden omdat hij als verdachte wordt aangemerkt maar:

“We hebben dit als het ware uit zelfbescherming voor de man gedaan. We gaan niet uit van een misdrijf, maar willen volledigheidshalve het onderzoek natuurlijk wel z’n gang laten gaan”, zegt een politiewoordvoerster. Door de inverzekeringstelling is de man in staat een advocaat in de arm te nemen, mocht dat later alsnog nodig blijken te zijn.”

Vermoedelijk doet de woordvoerster deze uitspraak om de vriend te beschermen, want anders valt dit niet te verklaren. In Nederland kun je alleen worden aangehouden als er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit en niet uit zelfbescherming.

Op verzoek van De Telegraaf hebben wij de zaak geanalyseerd.

De verklaring van de vriend

Zijn verhaal is dat Eline al enige tijd psychotisch was en dat dit die morgen ertoe heeft geleid dat ze zichzelf met een mes in het hart heeft gestoken. De vriend zou nog geprobeerd hebben haar het mes af te pakken en daardoor had hij een behoorlijke snijwond aan één van zijn handen opgelopen. De vriend verklaart verder dat hij die ochtend rond 8.10 uur de huisarts heeft gebeld vanwege de problemen met Eline en dat hij voor haar een afspraak had gemaakt voor die middag.

De ouders van Eline verklaren echter dat hun dochter helemaal niet psychotisch was en ook de huisarts weet niets van dergelijke problemen. Ook de werkgever van Eline heeft nooit iets bijzonders aan Eline gemerkt. Ze werkte iedere week een paar dagen in een restaurant en dat werk deed ze prima.

Sectie

De volgende dag, 9 december 2009, wordt er bij het NFI sectie verricht op het lichaam van Eline. Voordat de uitslag van de sectie bekend is, brengt de politie al naar buiten dat er sprake is van zelfmoord en dat is, op zijn zachtst gezegd, merkwaardig. Zeker omdat het in dit geval om een bijzondere manier van zelfmoord gaat.

Nog vreemder wordt de conclusie van de politie als, zoals reeds vermeld, tijdens de sectie blijkt dat Eline niet één, maar drie messteken in het hart heeft. Daarnaast heeft zij snijwonden aan de handen, een messteek onder één van haar voeten en een messteek in een dijbeen.

De conclusie van de patholoog-anatoom is:

Aangaande het zelf toedienen van dergelijk letsel en het nadien nog afleggen van circa 200 meter het volgende: Dergelijk letsel kan zonder meer zelf worden toegebracht hetgeen toebrengen door iemand anders beslist niet uitsluit.

Over het letsel aan de handen schrijft hij:

Aan enkele vingers van de beide handen waren scherprandige klievingen. Ofschoon niet bewijzend hiervoor, past dergelijk letsel goed bij afweerletsel. In gewoon Nederlands betekent dit de steekwonden zowel door Eline zelf als door iemand anders kunnen zijn toegebracht. Maar de combinatie van beide is heel bijzonder maar daar zegt de patholoog niets over.

Op basis van dit sectierapport had de politie niet tot de conclusie mogen komen dat Eline zelfmoord heeft gepleegd. Zelfmoord is theoretisch wel een mogelijkheid, maar er is veel meer steun voor de gedachte – vooral omdat er meerdere malen is gestoken en het feit dat er wonden zijn die sterk lijken op afweerletsel – dat Eline met geweld om het leven is gebracht. Nader onderzoek had dus uitkomst moeten bieden, maar dat nadere onderzoek komt er niet.

In plaats daarvan verschijnt op 9 december 2009 om 18.36 uur op de site van het Limburgs Dagblad het volgende bericht:

“De politie heeft woensdagmiddag de vriend vrijgelaten van de vrouw die gisteren levenloos langs de Sint Maartenstraat in Urmond werd aangetroffen. Omdat aanvankelijk niet volledig kon worden uitgesloten dat de man mogelijk betrokken was bij het overlijden van de vrouw, werd hij dinsdagmiddag aangehouden. Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat er geen sprake is van een strafbaar feit of van betrokkenheid van zijn kant. De politie heeft daarmee het onderzoek afgesloten.”

Waar komt die conclusie van zelfmoord vandaan? Uit het onderzoek ? Dat lijkt ons niet, want er zijn genoeg feiten die niet passen bij zelfmoord:

Vermoedelijk heeft de politie zich laten leiden door de verklaring van de vriend van Eline en dat is vreemd. Hij is degene die zegt dat Eline zelfmoord heeft gepleegd, maar als zijn verklaring niet klopt, en daar zijn een aantal aanwijzingen voor, dan is hij dus de eerste die als verdachte in beeld komt.

Volgens de ouders van Eline heeft de vriend over de dood van Eline en zijn eigen verwondingen meerdere malen tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Waren er regelmatig problemen tussen beiden en zou er zelfs sprake zijn geweest van huiselijk geweld. Kortom, vraagtekens genoeg.

Mening deskundigen

Door ons is als eerste contact opgenomen met een zeer ervaren forensische arts.

De arts heeft het rapport bestudeerd en ook aan 3 andere forensische artsen voorgelegd. Hun eerste reactie was dat zelfmoord niet geheel is uit te sluiten maar dat dit zeer onwaarschijnlijk is.

Uitspraken politie tegen de ouders

Op 10 december 2009 zijn de ouders van Eline geconfronteerd met het lichaam van hun dochter. Eén van de aanwezige rechercheurs vertelt hen dat de politie een zeer grondig/zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. De rechercheur vertelt dat vriend M.S. en zijn moeder daarbij alle medewerking hebben verleend. Volgens de rechercheur was Eline psychotisch geweest en daarom had haar vriend ’s morgens de dokter gebeld om een afspraak voor haar te maken. Volgens de rechercheur was de vriend aan zijn handen gewond geraakt toen hij het mes uit het lichaam van Eline had willen trekken.

De rechercheur vertelt de ouders ook dat het onderzoek naar de dood van hun dochter al de vorige dag, 9 december 2009, was afgesloten, daarmee aangevende dat het bericht op de site van het Limburgs Dagblad klopte.

Gesprek met de officier van justitie

Op 30 maart 2010 hebben de ouders van Eline een gesprek gehad met de verantwoordelijke officier van justitie, mevrouw Oelmeijer. De officier deelt tijdens het gesprek mede dat zij haar beslissing om de zaak te seponeren hoofdzakelijk heeft genomen op basis van de verklaring van de vriend van Eline en dat maakt op ons een weinig professionele indruk want hij lijkt ons niet direct de ideale getuige.

Tijdens het gesprek met de ouders deelt de officier hen ook mede dat hun dochter onder behandeling van een specialist was. Aangezien de ouders daar niets over bekend was, hebben zij navraag gedaan bij de ziektekostenverzekeraar waarbij hun dochter was aangesloten. Uit de administratie van die verzekeraar blijkt dat er in 2009 geen specialistische hulp aan Eline Melters is verstrekt. Ons is niet duidelijk hoe de officier van justitie aan haar informatie komt.

Nog meer vraagtekens

De vriend heeft verklaard dat, nadat Eline de woning was uitgerend, hij zichzelf heeft aangekleed en daarna ook naar buiten is gerend. Omdat hij niet wist welke kant Eline was opgerend, duurde het even voor hij haar vond.Deze verklaring is vreemd omdat er op straat een duidelijk zichtbaar bloedspoor was en je zo precies haar route kon volgen. Volgens hem was de politie al ter plaatse toen hij bij het lichaam van Eline kwam. Volgens het proces-verbaal van lijkvinding was de politie om 10.02 uur ter plaatse.

Gebleken is inmiddels dat de vriend van 10.02 uur tot ongeveer 10.06 uur met zijn moeder heeft gebeld. Hij is dus vermoedelijk niet direct achter Eline aangerend, maar heeft kennelijk eerst de tijd genomen om met zijn moeder te bellen.

Hyves

De vriend van Eline had al voor de dood van Eline een pagina op Hyves. Op 9 december 2009, de dag na de dood van Eline heeft hij volgens de ouders van Eline zijn status daarop veranderd in single (vrijgezel).

Onderzoek Independent Forensic Services

Door forensisch-arts Selma Eikelenboom-Schieveld is aan de hand van de beschikbare gegevens het overlijden van Eline Melters onderzocht. Haar voorlopige conclusie is dat er veel meer aanwijzingen zijn dat er geweld tegen dit meisje is gebruikt dan voor zelfmoord. Een nieuw onderzoek is volgens haar zeker gerechtvaardigd.

Conclusie:

De snelle conclusie van politie en justitie, dat het hier om een zelfmoord gaat, wordt tot op heden noch door de feiten noch door de forensisch deskundigen gedeeld.

Veel wijst er op dat Eline Melters met geweld om het leven is gebracht. Er dient daarom alsnog door politie en justitie een diepgaand onderzoek te worden ingesteld naar haar overlijden. Door advocaat Arthur van der Biezen zijn inmiddels de nodige stappen daartoe ondernomen.

Lees ook:

Huisarts zette ouders Eline op het verkeerde been

Verklaring van vriend Eline Melters

Het blog van de broer van Eline

Print Friendly, PDF & Email
Share