web analytics

‘ALLEEN POLITIE KENT INTEGRITEIT VAN HET LICHAAM’

KRANKZINNIG: MICHA WORDT GEDWONGEN ZIJN DNA IN TE LEVEREN EN STAAT DAARTOE ‘GESIGNALEERD’ MAAR 300 RECHERCHEURS VAN DE POLITIE HOEVEN DAT NIET OMDAT ER BIJ HUN SPRAKE IS VAN ‘SCHENDING VAN DE INTEGRITEIT VAN HET LICHAAM’ * LUISTER NAAR DE VERBIJSTERENDE VERKLARING VAN DE WOORDVOERDER VAN DE NATIONALE POLITIE 20 feb 2015 10:14 Outgoing

kastelozenWe zijn dus inmiddels zo ver, dat er in Nederland twee soorten ‘menselijke lichamen’ bestaan: de ‘integere’ die niet mogen worden ‘aangetast’ en die van de ‘kaste-lozen’ waarmee de Staat alles mag doen wat het wil. Dat is de verbijsterende gevolgtrekking uit de woorden van de woordvoerder van de Nationale Politie op de vraag waarom 300 rechercheurs weigeren hun DNA af te staan. Het gaat hier inderdaad om een kwart van alle forensisch rechercheurs zoals Micha in het interview stelt. Met deze geluidsopname moet het KG dat Micha in de pijplijn heeft tegen het OM vanwege de DNA-afname reeds als gewonnen worden beschouwd. Overigens is de hele actie van het OM Micha’s DNA op te eisen reeds in den beginnen gebaseerd op vals spel en kwade trouw. Micha voldoet niet aan de wettelijke eisen om zijn DNA af te staan en daarenboven wil het OM Micha’s DNA misbruiken door hem te ‘100%-matchen’. Overigens is het opmerkelijk dat de rechercheurs zich kunnen beroepen op de integriteit van hun lichaam. Reeds in 1998, toen voor het eerst werd gesproken over de gedwongen afname, werd immers gesteld dat het afnemen van wangslijmvlies geen schending van deze integriteit zou opleveren, zulks in tegenstelling tot de bloedprik die in zwang was voor het invoeren van de wangslijm-techniek.

Print Friendly, PDF & Email
Share