ALL OUT-HETZE JUSTITIE TEGEN DE WAARHEID

NAAST MICHA KAT OOK MARTIN VRIJLAND EN WIM DANKBAAR NU GETERRORISEERD DOOR JUSTITIE * ALLE GAATJES DIE NOG EEN BEETJE ZICHT BIEDEN OP DE WAARHEID MOETEN EN ZULLEN WORDEN GEDICHT * DE COMPLETE MSM EN POLITIEK ZWIJGEN OVER HEKSENJACHT OP JOURNALISTEN

BREAKING: DINSDAG OM 13:30 UUR STAAT MARTIN VRIJLAND VOOR DE KG-RECHTER IN UTRECHT IN EEN ZAAK AANGESPANNEN DOOR DE MOEDER VAN ANASS. DE EIS: VERWIJDERING VAN EEN FILMPJE OP ZIJN SITE EN OP YOUTUBE * MARTIN NU OOK IN VIZIER VAN OM

EXTRA: MARTIN VRIJLAND HEEFT DRINGEND GELD NODIG. STEUN HEM IN ZIJN STRIJD VOOR DE WAARHEID EN DE FEITEN

We hebben gewoon ons werk gedaan, niet meer en niet minder. Van een juridische vendetta is geen sprake. Dat zei officier van justitie Nicole Vogelenzang bij de behandeling van de strafzaak tegen Micha in eerste aanleg. Nu het hoger beroep is begonnen blijkt het tegendeel. Dinsdag horen we of we de gelegenheid krijgen dat ook te kunnen optekenen uit de monden van onze getuigen. Maar dat Justitie bezig is met een ongekende en nog nooit vertoonde clampdown van ‘ongewenste geluiden’ blijkt niet alleen uit talloze feiten en omstandigheden in de zaak van Micha -die allemaal aan het licht zullen komen bij het Haagse Hof. Het wordt ook bewezen door de parallelle hetze tegen andere vrije journalisten die de leugens en manipulaties van Justitie aan het licht brengen, met name in zaken waarin het satanische pedo-netwerk een mogelijke rol heeft gespeeld. Zo wordt Wim Dankbaar in toenemende mate geterroriseerd met aangiftes wegens laster door Jano Hassan en Dick Sletering, de vader van Spencer, het vriendje van Marianne. Ergens in oktober

zou Wim naar Groningen moeten komen om te worden ‘gehoord’ in wat we kunnen beschouwen als de laatste fase van de Vaatstra-cover up. Daarnaast heeft Justitie nu ook Martin Vrijland stevig in het vizier. Dinsdag staat Martin voor de civiele KG-rechter in een zaak aangespannen door de moeder van Anass. Dat is dus het eindspel van de compleet gespinde ‘zelfmoord’ van de jongen en alle aangetoonde en bewezen leugens van Justitie: Marin die voor de rechter staat. Zo gaat dat in Nederland. De zaak is aangespannen door de moeder van Anass en de eis is de verwijdering van een filmpje


Het filmpje dat we niet meer mogen zien omdat het zou kunnen leiden naar de waarheid in de zaak-Anass. Lees hier de feiten en achtergronden.

op straffe van een dwangsom van 10.000 Euro ‘per overtreding’ met een maximum van 100.000 Euro. De moeder schermt met begrippen als ‘portretrecht’ en ‘inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ maar begrijpt niet dat deze zaken geen enkele rol spelen als het gaat om journalistieke produkties. Vrijland heeft geen enkel rechtens te respecteren belang om de filmbeelden openbaar te maken zo lezen we in de dagvaarding waarin we echter ook lezen: de zaak heeft uitgebreide media-aandacht gekregen. Hier komt de aap dus uit de mouw: zaken mogen blijkbaar alleen ‘media-aandacht’ krijgen van ‘officiele’ staats-journalisten. We hebben Martin uitgelegd hoe hij zijn verweer op dit punt moet voeren waarbij hij nog eens extra naar voren zal brengen dat de maatschappelijke noodzaak van het bieden van een ‘tegengeluid’ tegen de ‘officiele’ media des te groter wordt nu steeds meer mensen zich van de MSM beginnen af te keren omdat ze doorkrijgen dat ze structureel worden voorgelogen. Kijk naar wat er thans gebeurt met De Telegraaf. Nu zien we ook het eminente belang voor Justitie van het weigeren te erkennen dat het in de zaken van Micha, Wim en Martin gaat om journalistiek. Immers: smaad en laster kan in feite alleen worden aangetoond als de status als journalist van de drie onder te tafel wordt gespeeld. Want als die wordt erkend, kan er nooit sprake zijn van een malicious intent, een kwade wil omdat dan het belang immers de waarheidvinding is, een bij uitstek benign intent.


Luister vanaf 14:00 naar het pleidooi van Micha bij de opening van het hoger beroep tegen zijn veroordeling door de Haagse rechtbank.

Maar hiermee is de terreur van Justitie tegen Martin nog niet ten einde, want ook het OM heeft zich nu over hem ‘ontfermd’. Op 23 augustus dient hij zich te melden om te worden gehoord in een zaak waarin iemand eerst aangifte deed wegens smaad, maar dit later terugbracht tot ‘belediging’. We weten niet wie de aangever is, maar dat Justitie Martin laat opdraven voor een delict als ‘belediging’ mag toch wel een schande worden genoemd, termeer daar alle aangiftes van hem tegen mensen die hem belasteren terzijde worden geschoven, net als trouwens die van Micha -opnieuw een bewijs voor het hetze van Justitie. En mocht er nu nog iemand twijfelen aan de malicious intent van Justitie in de acties tegen Micha, Martin en Wim: we hebben hier te maken met een internationale trend. In de VS worden journalisten gewoon kapotgeschoten. Hier worden operettes opgevoerd, deels in het duister. Ze mogen niet worden gefilmd en moeten worden doodgezwegen.

Print Friendly, PDF & Email
Share