ALERT: YBO BURUMA IN BUITENHOF

HIGHEST ALERT: IS MET BUITENHOF AFGESPROKEN [buruma.4] DAT DEMMINK EN BAYBASIN NIET MOGEN WORDEN GENOEMD?

ALARM: OORLOGSVERKLARING VAN HAAGSE RECHTBANK AAN KAT EN DONK

De kersverse raadsheer bij de Hoge Raad en Baybasin-onderzoeker Ybo Buruma met wie deze site recent enkele stevige gesprekken mocht voeren [VIDEO DELEN 1 EN 2] in de nieuwe rubriek Micha Kat Hardtalk is morgen te gast in Buitenhof. Dit is een unieke kans het MSM-witwasprogramma onder druk te zetten! Bel ze! Mail ze! Bezoek ze! Dwing ze te vragen naar de relatie tussen Demmink en Baybasin! Schreeuw door de zaal dat de benoeming van Buruma een grote smerige scam is! Dat de rechtstaat op instorten staat! DOE IETS! Tevens melden we iets zeer alarmerends uit Den Haag, iets lugubers zelfs wat hiermee direct verband houdt…

Zojuist bereikt ons het bericht dat de Haagse Rechtbank bij monde van drie rechters die zijn ingevlogen vanuit Breda reeds na drie dagen heeft besloten inzake ons wrakingsverzoek van de eerste wrakingskamer [video]. Dus niet na twee weken zoals ze ons afgelopen dinsdag aangaven. De beslissing is verbijsterend: de wraking is afgewezen zonder ook maar een poging tot motivering! Dat betekent dat we binnenkort zullen worden geconfronteerd met rechters van de rechtbank Den Haag die zullen moeten gaan oordelen over onze wraking van politierechter Puite. Aanvoerder van deze rechters is L. Alwin onder wiens leiding Erwin Lensink krankzinnig werd verklaard. Om drie redenen is dit onmogelijk:

1. De Haagse rechtbank heeft zelf reeds vastgesteld dat rechters van die rechtbank niet vrijstaan Kat en Donk te berechten door de politierechter uit Rotterdam te laten invliegen. Dan kunnen Haagse rechters natuurlijk ook niet oordelen over een wraking van Kat en Donk.

2. Door zijn conflict met de corrupte en criminele voormalige vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg die nog altijd wordt gedekt en beschermd door het juridische establishment is het onmogelijk dat de Haagse rechters onpartijdig kunnen oordelen over een zaak tegen Micha Kat. Wij weten dat Westenberg nog altijd feestjes bezoekt van de Haagse rechtbank en enige maanden geleden zelfs aanwezig was bij een belangrijk afscheidsfeest. De Haagse rechters onderhouden dus zeker banden met deze crimineel tegen wie thans een onderzoek loopt door de Rijksrecherche.

3. De Haagse rechtbank is zelf partij in de strafzaak omdat Micha Kat graffiti heeft aangebracht op deze rechtbank. Dit staat een onpartijdig optreden door Haagse rechters in de weg.

Dat de tweede wrakingskamer al al deze feiten en omstandigheden voorbijgaat is bizar en alarmerend. Ook volgens onze advocaat is hier op geen enkele wijze sprake van recht doen maar eerder van een vendetta zoals ook reeds blijkt uit de extreme snelheid waarmee deze beslissing is genomen. Maar er is meer. De tweede wrakingskamer legt ons ook een ‘wrakingsverbod’ op: we mogen nu niet meer wraken! De reden: we zouden ‘misbruik’ maken van ons recht te wraken ‘als bedoeld in art. 515, vierde lid Wetboek van Strafvordering’. In een verdere misselijkmakende en directe provocatie tegen Micha Kat staat ook nog het volgende in de beslissing:

De door verzoeker Kat voorts aangevoerde grond wordt als ongerijmd en niet onderbouwd van de hand gewezen.

Wij vermoeden dat de rechters hiermee doelen op reden 2. Dat zij hierbij de woorden ‘niet onderbouwd’ durven te gebruiken slaat alles: zij onderbouwen hun beslissing zelf namelijk op geen enkele wijze en zeggen slechts dat de wraking mislukt omdat ‘het enkel door de gewraakte rechters werkzaam zijn bij de Haagse rechtbank niet tot vooringenomenheid leidt terwijl er evenmin gebleken is van schijn van vooringenomenheid’. Het is zo omdat het zo is omdat het zo is.

DIT IS EEN DIRECTE OORLOGSVERKLARING VAN DE CORRUPTE EN CRIMINELE HAAGSE RECHTBANK VAN KALBFLEISCH EN WESTENBERG AAN HET ADRES VAN DE JOURNALIST DIE DEZE CORRUPTIE AAN HET LICHT HEEFT GEBRACHT! EN IEDEREEN ZWIJGT! MOET MICHA KAT ZICHZELF IN BRAND STEKEN OP HET BINNENHOF?

Overigs is over de rechters uit Breda die deze weerzinwekkende beslissing ten faveure van hun Haagse vrienden hebben genomen -ze verboden ons ook reeds te filmen omdat de Haagse rechters dat niet wilden- nog wel het een en ander te zeggen. Zo is mr. E. Eijssen-Vruwink actief geweest in de Justitiele ‘kinder-industrie’ via haar lidmaatschap van de ‘interne klachtencommissie’ van het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant’. Haar collega mr. G. Poerink is plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline die foute advocaten witwast en die door niemand serieus wordt genomen alsmede lid van de Selectiecommissie Rechterlijke Macht die onder leiding staat van mr. L. Verheij, de president van het Amsterdamse Hof dat het OM opdracht gaf Wilders te vervolgens. Deze commissie staat bekend als een verzameling van conservatieve en gezagsgetrouwe staats-rechters die voor bewezen corruptie pro-overheid worden beloond met een plaats in deze club.

Hoe gaat dit nu verder? Binnenkort moeten we dus opdraven voor de Haagse wrakingskamer die meent te kunnen oordelen over onze wraking van politierechter Puite. Deze werd gewraakt vooral omdat hij ons verbood te filmen met de onrechtmatige motivering dat wij ‘geen NOS of RTL zijn’, een blunder die hij later overigens probeerde weg te houden uit het PV van de zitting.

WAAR GAAT DEZE HORRORFILM OP UITDRAAIEN? STEUN MICHA EN ERIC EN MAAK GELD OVER OP DE REKENING VAN ONZE STICHTING RECHTS OP DE SITE!

Print Friendly, PDF & Email
Share