ALARM: WELK SPEL SPEELT PETER R.?

peterrdevries3KOOS H. BESCHULDIGDE RECHTER ‘STOP’ VAN MOORD EN MARTELING * VOERT PETER R. EEN WITWAS-OPERETTE OP OM JUSTITIE-MISDADEN WEG TE MOFFELEN? * PETER R. PLEEGT IN ELK GEVAL PLAGIAAT *MELDT DIT STUK AAN PETER R. EN ZIJN REDACTIE!

“Rechter Stop heeft vaak mijn kamer gebruikt die speciaal voor masochistische doeleinden is ingericht.” “En ook als een seksmaniak die hier niemand minder dan een rechter is bedreigend is voor iedereen die een kind heeft, speelt dat geen rol. De zondebok hebben zij gevonden en die zullen zij straffen.” “Het is ook niet leuk als het domme volk te weten zou komen dat een rechter hun kinderen eerst verkracht en daarna wurgt. Dat mag niet openbaar gemaakt worden, maar daar zal dit instituut, het POK (bedoeld is de Psychiatrische Observatie Kliniek in Utrecht) ook graag voor helpen zorgen.” “De laatste tijd heb ik hem -rechter Stop- een beetje gechanteerd in verband met een meisje dat hij enige jaren geleden samen met zijn vriend, een officier van Justitie in Rotterdam, had laten inspuiten met een overdosis. Dat was in een seksclub in Rotterdam en dat kind is daarna overleden. Dat is de reden dat Stop doodsbang is geworden en mij op alle manieren kwijt wil.” “Ik heb je de redenen genoemd waarom rechter Stop er alle belang bij heeft dat ik voorgoed in de bajes kom en dat zijn pedofiele neigingen voorgoed verborgen blijven.” “Als rechter Stop zoals jij beweert een pedofiel is en een moordenaar, waarom bescherm jij hem dan? vroeg ik kwaad. Omdat rechter Stop de GOD is en als ik in het openbaar zeg wat ik weet, dan wordt ik direct vermoord. Waarom begrijp je dat dan niet? zei Koos, helemaal overstuur.” De ‘Koos’ is de ‘Koos H.’ van Peter R. de Vries. Hij is hier in gesprek met Slobodan Mitric, beter bekend als Karate Bob. De citaten zijn afkomstig uit zijn boek Nederlands Maffia (Uitgeverij Karate Europa, 1985). Op de cover van het boek staat ondermeer:

peterrdevries.jpgKINDERMOORD: RECHTER OF KOOS H? In dit boek beschrijft Mitric gesprekken met Koos H. die plaatsvonden in de POK in Utrecht. Hierin vertelt Koos H. hoe bang hij is om zijn kennis over de lustmoorden gepleegd door hoge magistraten in te zetten in zijn eigen strijd voor zijn vrijheid. Koos ontkent met klem dat hij de moorden heeft gepleegd en zegt in feite dat ze mede zijn gepleegd door de Haagse rechter die inmiddels bekend staat als Cornelis Stolk. Een alarmerende aanwijzing voor het daderschap van Stolk is dat de rechter de advocaat uitkoos die Koos H. moest ‘verdedigen’ tegen de tenlastelegging van drie lustmoorden: mr. Duynstee. Koos H. heeft de drie moorden nooit bekend. Tot het moment dat Peter R. de Vries zich met de zaak ging bemoeien. De vraag is thans deze:

wordt Peter R. de Vries door Justitie ingezet als geheim wapen tegen de steeds alarmerender berichten over seksuele en sadistische perversiteiten in de Justitie-top onder leiding van Joris Demmink?

Een van de drie meisjes voor de moord op wie Koos H. levenslang heeft gekregen in 1982 is Tialda Visser. De betrokkenheid van rechter Stolk bij haar moord werd expliciet door Koos H. onderstreept in zijn proces. Dit lezen we in een artikel over het proces dat verscheen in Panorama (door Hans Kops): En tenslotte houdt H. vol dat de rechter het meisje Tialda Visser op de Zuidwal (waar zijn martelkamer was) heeft ontmoet en dat hij later door Koos H. op de hoogte is gebracht van de precieze omstandigheden van haar dood. In dit artikel wordt ook geschreven dat mr. Duynstee door rechter X werd benaderd om de verdediging van H. op zich te nemen. En de zaak Edit Post wordt door Koos (via Mitric) als volgt geschetst: Dat ging een beetje gek. Ongeveer twee weken daarvoor -voor de moord op Post- had ik een overval in Wassenaar gepleegd. Ik had ongeveer 10 kilo cocaine van een van de zware jongens afgepakt. Daarna heb ik Fred die dat samen met mij georganiseerd had getild en toen die cocaine verstopt. En daarna hebben zij mij waarschijnlijk opzettelijk een valse tip gegeven: ze lieten mij naar die school in Wassenaar gaan, omdat er een kluis was die ik makkelijk open zou kunnen maken (…) en ik heb dat geprobeerd en dat lukte niet. Die dag hebben veel mensen mij daar gezien. Later is er uit diezelfde school een kind verdwenen en toen werd er gezegd dat ik dat gedaan had. De genoemde ‘Fred’ was iemand met wie Koos H. samenwerkte en die ook kinderen aanleverde aan het misbruik-netwerk. Deze ‘Fred’ heeft volgens Koos H. ‘op zijn zolderkamertje een van die meisjes doodgeschoten’. Hier wordt dus in feite beschreven dat Edit Post door het misbruik-netwerk is ontvoerd en dat de schuld via een set up in de schoenen werd geschoven van Koos H. Het doet denken aan de ontvoering van Marianne Vaatstra en aan de werkwijze van het Dutroux-netwerk in Belgie.

Zou het zo kunnen zijn dat Justitie door de aanhoudende berichten over kindermisbruik en erger in eigen kringen zo in paniek is geraakt dat ‘van hogerhand’ is besloten de zaak-Koos H. opnieuw ‘af te stoffen’ en in te zetten als ‘bewijs’ dat alle verhalen over kindermisbruik en kindermoord door magistraten hersenspinsels zijn van ‘komplotdenkers? Dat Peter R. de Vries daarvoor is ingehuurd door na 28 jaar alsnog een ‘bekentenis’ van Koos H. te forceren via absurde kunstgrepen tot in Thailand toe? En gaat Peter R. hierbij zelfs zo ver ook de rol van de rechter Stolk ‘wit te wassen’? Dat komen we morgenavond wellicht te weten.

peterrdevriesAlle korte-gedingen die over deze uitzendingen zijn gevoerd lijken ons operettes die slechts een enkel doel hebben: het hypen van de uitzendingen en het verlenen van journalistieke geloofwaardigheid aan Peter R. Door de show op te voeren van een ‘verbod’ waarna Peter R. als ‘een held van het vrije woord’ toch gaat uitzenden probeert men de inhoud extra kracht mee te geven. Een macaber spel. De rechterlijke macht speelt deze game natuurlijk volgaarne mee daar de eigen reputatie immers ook op het spel staat. Als morgenavond mogelijke medeplichtigheid van rechter Cornelis Stolk aan de moorden wordt weggezet als de hersenspinsels van psychopaten weten we genoeg. De lezers van deze site laten zich niets meer vertellen:

De werkelijke psychopaten zitten in de rechterlijke macht zelf!

Overigens staat wel vast dat Peter R. de Vries plagiaat pleegt. In het genoemde stuk uit Panorama wordt in elk geval onthuld dat de rechter de rijlessen voor Koos H. betaalde en de advocaat uitkoos, zaken die door Peter R. werden gepresenteerd als afkomstig uit eigen onderzoek. In het Panorama-artikel lezen we het volgende over de ‘samenwerking’ tussen de hoge rechter en Koos H.:

Omdat in dit bijzondere geval de handelswijze van een rechter in een twijfelachtig daglicht wordt geplaatst, is de president van de Haagse rechtbank, mr. Wijnholt, bereid geweest tot een gesprek. “Ik weet dat X (Stolk) als strafrechter in de jaren 75 en 76 veel te maken heeft gehad met deze man (Koos H.). X zag dat hij steeds meer afgleed. In steeds zwaardere vergrijpen terechtkwam. Hij vond dat hij die man moest helpen. Vanouds is er in de rechterlijke macht -zeker hier in Den Haag- een soort binding geweest met het reclasseringswerk. Naast het dagelijks werk, bestrijding van criminaliteit en de bestraffing ervan, houden veel van mijn collega’s zich bezig met dat andere aspect, de problemen van resocialisatie. Het geeft zo een soort psychologisch evenwicht in hun handelen, zou je kunnen zeggen. Bij X is het net zoiets: hij zag dat H. veel problemen had met dat rijden zonder rijbewijs. Wat een onzin, moet hij gedacht hebben, laat die man toch een rijbewijs halen zodat hij voor dat soort zaken in ieder geval niet meer met dat slechte volk in de gevangenis in aanraking hoeft te komen.

We zijn benieuwd of Peter R. de Vries deze lezing morgenavond gaat overnemen en ook zal zeggen dat rechter Stolk het martelkamertje van het pedo-netwerk op de Zuidwal uitsluitend bezocht ter ‘resocialisatie’ van de crimineel Koos H. en niet om daar seksuele perversiteiten te verrichten. De ‘misdaadverslaggever’ zou het martelkamertje dan moeten duiden als een prive-vertrek dat uitsluitend werd gebruikt door Koos H. zelf. Herkennen we de patronen uit de zaak-Dutroux? Geen netwerk! Het zijn allemaal eenzame perverts! Ook in de zaak-Dutroux waren de media het belangrijkste wapen waarmee de kindermisbruikers de publieke opinie bespeelden om zichzelf vrij te pleiten en alle bronnen een aangevers -zie Frank Leenders- te ridiculiseren en te psychiatriseren. Veel plezier morgenavond!

Print Friendly, PDF & Email
Share