AGNES KANT IN COALITIE DES DOODS

AGNES KANT SLUIT ZICH AAN BIJ DE ‘COALITIE DES DOODS’: AB OSTERHAUS, RON FOUCHIER EN ROEL COUTINHO * NA FALENDE POLITIEKE CARRIERE RICHT KANT ZICH NU OP HET UITVOEREN VAN DE BILDERBERG-AGENDA * DENKT U NU ECHT DAT DE VROUW UIT DEZE VIDEO OOK MAAR EEN SECONDE NADENKT OVER DE BURGERS VAN DIT LAND? * AGNES KANT EN DE SP VIERKANT ACHTER JORIS DEMMINK EN DE KINDERVERKRACHTERS [BACKGROUNDS]: NU PROPAGANDA VOOR FARMACEUTISCHE HOLOCAUST-INDUSTRIE

Op 1 april begon Agnes Kant als directeur van het Lareb. Haar eerste wapenfeit: het in de schappen houden van de Diane 35-killers pil van Bayer waar andere landen hun bevolking wel beschermen. We hebben hier te maken met een satanische bedrieger die slechts een doel heeft: het dienen van de belangen van big farma ten koste van het volk. Dit staat op de site van het Lareb:

Lareb en de farmaceutische industrie hebben als gemeenschappelijke doel het in kaart brengen van de veiligheid van (specifieke) geneesmiddelen en vaccins. Goede samenwerking op dit punt is dan ook belangrijk. Lareb streeft, vanuit haar wetenschappelijke onafhankelijkheid, naar een goede relatie met de farmaceutische industrie. Artikelen over een bepaald geneesmiddel of vaccin leggen we voorafgaand aan publicatie altijd voor aan de betreffende registratiehouder voor een eventuele reactie (hoor- en wederhoor). Klik hier voor een uitleg van onze werkwijze.

Het doel is dus niet het ‘controleren van medicijnen op bijwerkingen’ zoals leugenachtig wordt gecommuniceerd maar het ‘in kaart brengen van de veiligheid’ -die wat het Lareb betreft dus reeds bij voorbaat vast staat. Vast staat ook dat de farmaceutische industrie willens en wetens mensen uitmoordt met vergiftigde medicijnen en vaccins en zelfs ook de mens voortdurend misbruikt als proefkonijnen. Dit maakt Agnes Kant medeplichtig aan massamoord. Maar zo kennen we de SP, groot gemaakt door de Maoist Jan Marijnissen! Miljoenen doden!

Print Friendly, PDF & Email
Share