ADVOCAAT WESTENBERG: EINDE CONTACT!

ARNOLD CROISET VAN UCHELEN, DE PEPERDURE EN DOOR DE STAAT BETAALDE ADVOCAAT VAN DE CRIMINEEL HANS WESTENBERG: VERDERE CORRESPONDENTIE IS bf pij 18.09.12 ‘NIET ZINVOL’ * KAMP-WESTENBERG NEEMT TOEVLUCHT TOT LEUGENS EN INTIMIDATIE

MICHA KAT CLAIMT ENORME SCHADEVERGOEDING VAN HANS WESTENBERG EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

EXTRA: LEES OOK DE EERDERE BRIEVEN [bf Allen & Overy 12.09.12] VAN DE WESTENBERG-MAFIA AAN DE ADVOCAAT [bf Raad voor de Rechtspraak 12.09.12] VAN MICHA

UPDATE: REVOLUTIE IN SPANJE- LIVE

Arnold Croiset van Uchelen, de 500 Euro per uur declarerende ‘topadvocaat’ van Allen & Overy die optreedt voor de corrupte en criminele rechter Hans Westenberg in de schadeclaim die Micha Kat tegen hem heeft ingediend, wenst niet langer te worden lastig gevallen. ‘Verdere correspondentie komt mij in het licht van het bovenstaande niet zinvol voor’ schrijft hij. Dat kunnen wij ons best voorstellen. Croiset verkeert namelijk in een onmogelijke positie met een client van wie het criminele handelen door nota bene het Haagse gerechtshof is vastgesteld en die thans moet vechten tegen het OM in een unieke zaak rond meineed en ambtelijke corruptie waarbij ook nog eens is komen vast te staan dat hij samen met zijn partner in crime Pieter Kalbfleisch heeft geprobeerd allerlei vriendjes binnen de rechterlijke macht -tot en met de minister aan toe- mee te sleuren in hun inferno van fraude en bedrog. Niets van aan! kermt Croiset -op kosten van de belastingbetaler: mijn client Westenberg is brandschoon!

Hij durft in zijn recente brief aan mijn raadsman te reppen van een ‘ernstige en onjuiste beschuldiging‘ die ik in mijn boek in 2004 zou hebben gedaan aan het adres van Westenberg. Is Croiset krankzinnig? Je zou het, je moet het wel zeggen. Maar het is natuurlijk niet zo. Dat maakt het juist zo erg: Croiset van Uchelen is een uiterst intelligente en hoogbegaafde topadvocaat, een van de beste commercial litigators van Nederland! Dat betekent dat er sprake is van een collectieve zinsbegoocheling bij de rechterlijke macht die het de ‘hoge heren’ tot op de dag van vandaag onmogelijk maakt te erkennen dat Westenberg en Kalbfleisch corrupte criminelen zijn. Tegen beter weten in blijven ze de waarheid en de feiten ontkennen; Croiset voert slechts uit wat deze krankzinnige ‘bestuurders’ -met name binnen de Raad voor de Rechtspraak- hem opdragen. In de jurdische wereld spreekt men wel van ‘tunnelvisie’.


Hier pleegt de criminele client van Croiset van Uchelen meineed als hij tijdens de Chipshol-verhoren voor de rechtbank te Utrecht zweert de waarheid te zullen spreken. Minuten later volgt er een tsunami aan leugens waarvoor Westenberg thans strafrechterlijk wordt vervolgd

Het gaat dan met name om de strafvervolging, dat het OM zich te zeer focust op een enkele dader en een enkel scenario waarbij alle alternatieven en alle bewijzen in andere richtingen worden genegeerd en/of verdonkeremaand. De gevolgen zijn rampzalig zoals we hebben gezien in de Deventer Moordzaak, de Schiedammer Parkmoord en al die andere ‘gerechterlijke dwalingen’. Maar wat Croiset van Uchelen hier laat zien gat nog veel verder. Hier is geen sprake van een ‘dwaling’ of een ‘tunnelvisie’, maar van een moedwillige, bewuste, kwaadwillende en criminele ontkenning van reeds vaststaande feiten. Het gras is rood! krijst Croiset en de hemel is groen! Het wachten is nu op de ambtsdrager die opdraagt hem af te voeren ter dwangverpleging.

Print Friendly, PDF & Email
Share