ADVOCAAT VAN BART MOS TOTAAL IN PANIEK

ADVOCAAT VAN BART MOS STAPTE OVER VAN HET DEMMINK-KANTOOR VAN MISCHA WLADIMIROFF NAAR HET OMKOOP-KANTOOR HOUTHOFF BURUMA

UITGEBREID ARTIKEL BIJ NOS OVER HET DEMMINK-TRIBUNAAL IN UTRECHT * PAPIEREN TELEGRAAF BRENGT DEMMINK ARTIKEL OP PAGINA 5* PUBLIEKE OMROEP EN MSM WORDEN WEGGEVAAGD

verbruggenDe nerveuze raadsman van Mos, Verbruggen, het leek wel of er stoom uit zijn oren kwam, wendde zich tot zijn Telegraaf kornuiten achter hem en slaakte bijna jankend uit: “Ik heb geen zin om aan de Kat show deel te [email protected]#!”, en: “Hij (Kat, red.) neemt het gewoon over [email protected]*&#!” Aldus bezoeker Analist die tijdens het Bart Mos-tribunaal in de nabijheid zat van de Telegraaf-delegatie met ondermeer Sjuul Paradijs en Joost de Haas. Bart Mos zat zelf een bankje naar voren als getuige naast zijn panikerende advocaat Aldo Verbruggen (ex-OM) die tot voor kort nog mede-eigenaar was van het kantoor Wladimiroff Advocaten NV waar Joris Demmink wordt verdedigd in de strafzaak die recent tegen hem is geopend. Lees hieronder het volledige verslag van Analist waarvoor dank:Kort eerste verslag van de eerste schermutselingen op het Dok achter het CS te Amsterdam, alwaar het Paleis van Justitie zetelt.
Met een uur vertraging begon het spektakelstuk dus, om 11.00 uur.

Bart Mos met Mr Verbruggen aan zijn zijde met Telegraaf-fans, zo’n 5 stuks welgeteld waaronder de sterk vermagerde Sjuul Paradijs, aan de ene kant van het zaaltje. Micha en Gerard van der Meer met daarachter zo’n 50 neutrale toeschouwers aan de andere kant.
Het hof opende de zitting met de mededeling dat camera en audio-opnamen NIET toegestaan zouden zijn.
De vrouwelijk rechter beargumenteerde dit dat opnamen “de zaak niet ten goede komen”, en “inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers”.
Verder voerde het hof nog argumenten aan als:
“Gelet op het ordelijk verloop: GEEN camera’s”
“Het betreft een compacte zaak; Geen megazaak, derhalve: GEEN camera’s!”
Micha was scherp en interrumpeerde gelijk en veegde 1 voor 1 alle argumenten als brandhout van de tafel.
Daarbij gaf Kat ook aan dat hij in vorige zaken meegemaakt had dat de griffier niet alles goed genotuleerd had, een reden te meer om de camera’s hun werk te laten doen.
Kat richtte zich direct tot de Telegraaf: “Laten we de camera’s gewoon toestaan, dan kunnen we beginnen”.
De uiterst nerveus ogende mr. Verbruggen die constant met zijn voeten achter het schavotje zenuwachtig zat te wiebelen, vond dat Kat zijn argument niet (goed) onderbouwd had. Kat pareerde gelijk, dat de advocaat niet moest liegen en dat hij net alles duidelijk en onderbouwd had beargumenteerd.
Het hof trok zich terug voor beraad over de ontstane situatie en kwam na enkele minuten terug:
“Cameraverbod blijft gehandhaafd”
“Dan wraken we deze rechters”, was het directe antwoord van Team Kat, en hij beargumenteerde het met 5 glasheldere argumenten:
1. Het feit dat het hof de beslissing vooraf al had genomen is in strijd met de richtlijn.
2. Ook in strijd met de persrichtlijn die stelt dat alle opnamen toegestaan zijn tenzij aan bepaalde uitsluitingsgronden voldaan worden; geen enkele van de door het hof te berde gebrachte argumenten staan op die lijst. Kat herinnerde: Camera’s zijn “ja, tenzij” en niet “nee, mits”; aangezien er geen redelijke “tenzij” is, moeten de camera’s kunnen draaien.
3. De uitspraak van het hof betreft een partijbeslissing in het voordeel van de Telegraaf Media Groep. Kat herinnerde het Hof er fijntjes aan dat er in het recht een code bestaat die stelt dat het recht de opdracht heft de kleinere te beschermen tegen de willekeur van de grote; in dit geval de stand-alone journalist Kat, tegen het beursgenoteerde concern van de Telegraaf.
4. Kat voerde ook de aantoonbare leugens van Verbruggen aan.
Het hof trok zich hierna weer terug, nu om te wachten op antwoord van de wrakingskamer.
De nerveuze raadsman van Mos, Verbruggen, het leek wel of er stoom uit zijn oren kwam, wendde zich tot zijn Telegraaf kornuiten achter hem en slaakte bijna jankend uit: “Ik heb geen zin om aan de Kat show deel te [email protected]#!”, en:
“Hij (Kat, red.) neemt het gewoon over [email protected]*&#!”
Tot zover het verslag van de eerste schermutselingen zaak Kat-Mos.

Print Friendly, PDF & Email
Share