ADVOCAAT KARATE BOB WERKT TEGEN

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Willehalm Instituut persbericht

Update: Advocaat Sarolea twijfelt om nieuwe feiten over Karate Bobs vermeende veiligheid in Servië naar Justitie door te sturen

Amsterdam, 6 juli 2012 – In het persbericht van 4 juli “Noodkreet van Karate Bob: “Is er iemand die de marteling van Justitie kan stoppen en mij helpen!?”, dat inmiddels ook op de site van klokkenluideronline is geplaatst, werd aan de hand van gedocumenteerde brieven tussen Slobodan Mitric (Karate Bob) en zijn advocaat Henri Sarolea bericht over de verslechtering van de algemene veiligheidssituatie onder het nieuwe regime in Servië, met name over de consequenties van Mitric, mocht, zoals het Ministerie van Immigratie en Naturalisatie nog steeds vast van plan is, na bijna 40 jaar hier te lande gedoogd te zijn, hem naar het ex-Joegoslavië te deporteren. In een vertwijfelde poging om zijn deportatie te voorkomen, verzocht Mitric zijn advocaat om deze nieuwe feiten naar het Ministerie door te sturen. Uit de hieronder geplaatste brieven blijkt nu dat uit niet duidelijke gronden zijn raadsman voorlopig weigert om aan dit verzoek te voldoen, iets wat onbegrip en onrust bij zijn client opleverde en nogmaals een dringend verzoek om deze nieuwe bevindingen toch door te sturen eer het te laat is. (RJK)

P.S. Op het Steunfonds Karate Bob kunnen bijdragen worden gestort om de ernstig zieke en noodlijdende schrijver in zijn levensonderhoud te helpen voorzien.

Brief 1 – Subject: RE: Willehalm Institute Press Release: The Bare Life – Character Assasination of Slobodan Mitric on Serbian Media
From: [email protected]
To: [email protected]
Date: Fri, 6 Jul 2012 10:56:58 +0200

Geachte heer Mitric,
Voor de goede orde bericht ik u dat ik in de lopende procedure tegen de minister geen nadere stukken meer heb toegevoegd. Alles over uw schrijndende positie is al naar voren gebracht en het wachten is nu op een beslissing. Beslist de minister tot uitzetting dan zal ik uiteraard tegenover de rechter naar beste vermogen dat besluit aanvechten en (onder andere) uw gezondheidstoestand en ook in meer algemene zin de onmogelijke positie waarin u al zeer lang verkeert naar voren brengen. Voorts zal ik ook nadrukkelijk het punt waar u nu ook weer om vraagt, naar voren brengen dat er geen deugdelijk ambtsbericht in het dossier zit ( dit uiteraard wel als een van de zogenaamde subidiaire verweren tegen uitzetting). Tot slot wil ik naar aanleiding van uw laatste mail nog wel kwijt de spanning waarin u verkeert denk ik te begrijpen, maar niettemin toch teleurgesteld te zijn door een mijns inziens ongepaste vergelijking die u maakt in uw mail met joden en Auschwitz alsmede ook door de slotopmerking in uw mail en daarin besloten liggende suggestie. Ik herhaal dat als u geen vertrouwen heeft in mijn inzet u de mogelijkheid heeft om een andere advocaat te zoeken.
Gaarne verneem ik.

Met vriendelijke groeten,
Henri Sarolea

Brief 2 – From: DR.SLOBODAN RADOJEV MITRIC [mailto:[email protected]]
Sent: vrijdag 6 juli 2012 12:38
To: rjkelder; Robert Kelder
Subject: FW: Willehalm Institute Press Release: The Bare Life – Character Assasination of Slobodan Mitric on Serbian Media

Beste Mr. Sarolea,

Ik begrijp niet dat u mijn verzoek niet wilt indienen.

Ook begrijp ik uw redenering niet dat de marteling van Justitie al 40 jaar tegen mij niet te vergelijken is met Nazi-methoden tegen de joden.

Uw recht is om zich van mijn schrijven te distantiëren, maar het mijne is om naar mijn gevoel over alles naar u te schrijven.

Ik weet niet welke advocaat mij nog zou willen helpen.

U behandelt deze zaak al lang, en vaak zonder mijn wil doet u hoe u denkt dat het moet.

Zo als u weet, mocht ik nooit bij welk proces dan ook dat u voor mij deed aanwezig zijn. Altijd heeft u gezegd dat het niet verstandig is.

Nu sta ik met een been in het graf en chanterend stelt u mij een ultimatum: of dat u verder doet zoals u het wil, of dat ik een andere advocaat moet zoeken.

Dat vind ik zeer chanterend en niet humaan van u.

Nogmaals verzoek ik u om alle dingen die ik naar u gestuurd heb naar het ministerie door te sturen. Doet u het niet, dan is dat is uw beslissing en niet de mijne.

Groeten,

Slobodan Slobodan

Brief 3 – Subject: RE: Willehalm Institute Press Release: The Bare Life – Character Assasination of Slobodan Mitric on Serbian Media
From: [email protected]
To: [email protected]
Date: Fri, 6 Jul 2012 12:21:28 +0200

Geachte heer Mitric,
Ter voorkoming van misverstanden laat ik u weten u onverkort te willen blijven bijstaan. Maar dat moet dan kunnen op de wijze zoals eerder afgesproken en met ook voldoende vertrouwen over en weer. Ik begrijp uw reactie helaas niet helemaal en stel voor dat we een en ander even laten bezinken tot begin volgende week.
Met vriendelijke groeten,
henri sarolea

Brief 4 – From: [email protected]
To: [email protected]
CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Subject: RE: Willehalm Institute Press Release: The Bare Life – Character Assasination of Slobodan Mitric on Serbian Media
Date: Fri, 6 Jul 2012 12:34:40 +0200

Beste Mr. Sarolea

Mijn beste, ik heb toch geen andere keuze dan mijn zekere dood tegemoet te gaan.

Maar indien u niet naar justitie de dingen die ik u gevraagd heb opstuurt en ze een beslissing nemen zonder dat ze het gekregen hebben, dan kunt u mij niet weer zegen: Sorry mijnheer Mitric, maar nu is het te laat om welke stukken dan ook naar het ministerie door te sturen. U weet dat u een keer voor een rechtlijke beslissing niet op tijd (volgens het ministerie) beroep heeft aangetekend.. en toen was het te laat.

Dus begrijp ik u niet waarom u bezwaar heeft om mijn nieuwe bevindingen die ik naar u gestuurd heb naar het ministerie door te sturen.

Groeten,

Slobodan slobodan

FACEBOOK: STEUNFONDS KARATE BOB

PDF: KARAKTERMOORD OP KARATE BOB

BRON: WILLEHALM.NL

LEE OOK:

NOODKREET VAN KARATE BOB

Print Friendly, PDF & Email
Share