ADELE V.D. PLAS: DOODSBEDREIGINGEN

De Amsterdamse advocate Adele van der Plas die enkele weken geleden op de VPRO-radio [backgrounds; YouTube] nog uitgebreid kond deed van de affaire-Demmink en de chantage vanuit Turkije op basis van zijn pedofielen-dossiers, is vier keer met de dood bedreigd. Dat zegt een bron die bekend is als de ‘Rolodex-man’, genoemd naar het Rolodex-onderzoek naar het pedofielen-netwerk van hooggeplaatsten eind jaren negentig. Later meer over deze intrigerende bron die reeds drie jaar geleden door Van der Plas zelf naar voren werd geschoven. “Je moet met deze man praten, Micha” zei Adele herhaaldelijk. Dat deze bron betrouwbaar is blijkt met name ook uit zijn prominente rol in de pedo-publicaties in De Telegraaf van media 2007 van Joost de Haas en Bart Mos waar hij is opgevoerd als ‘een informant’. Thans zegt deze bron tegen Klokkenluideronline:

“Adele van der Plas is vier keer met de dood bedreigd op de meest duidelijke en niet mis te verstane wijze.’ De bron geeft ook op verdere punten explosieve informatie die onze onderzoekingen sterk ondersteunt, zoals de prominente rol in het pedo-netwerk van de advocaten Gerard Spong en Oscar Hammerstein. Beide advocaten hebben tegenover Micha Kat herhaaldelijk verklaard niets met het pedo-netwerk van doen te hebben. Spong trok daar zelfs meerdere uren voor uit.

De verklaring van de Rolodex-man over de doodsbedreigingen aan Adele van der Plas is niet alleen geloofwaardig door de status van de bron. Er is in feite geen andere verklaring mogelijk voor de absurde gedragingen van de advocate vanaf het moment dat het boek De Demmink Doofpot uitkwam, een productie waarvan Van der Plas een van de belangrijkste contribuanten is. We constateren het volgende:

*Van der Plas heeft maanden gewerkt aan het klaarmaken van de ‘Demmink-tapes’ voor publicatie. Steeds weer zegde ze toe dat ze ‘binnen enkele dagen’ on line zouden komen. Het is echter niet gebeurd. Van der Plas heeft nooit een verklaring willen geven [backgrounds].

*Direct na de publikatie van De Demmink Doofpot wordt de toon van de emails van haar aan Micha Kat opeens compleet anders en zeer afhoudend [backgrounds].

*Ook tegen andere journalisten is Adele opeens zeer afhoudend zoals tegen collega Ton Biesemaat. Daarentegen zet ze nu opeens alle kaarten op de corrupte MSM zoals VPRO en Vrij Nederland van wie Demmink en de andere pedofielen niets te duchten hebben. Daarvoor werkte ze steeds enthousiast mee met JDTV [afl. 2] en Klokkenluideronline.

*Direct na het uitkomen van De Demmink Doofpot is ook contribuant Gerrit de Wit van de Expertgroep Klokkenluiders met de dood bedreigd. Er lijkt sprake van een offensief vanuit de Demmink-pedo-mafia iedereen met een bepaalde status die zich met de affaire bemoeit met de dood te bedreigen. In enkele gevallen -Gerard Hamer- lijkt de excecutie ook daadwerkelijk te zijn uitgevoerd. Hieronder zien we Gerard Hamer in actie:

*Adele van der Plas heeft de pedo-dossiers van Gerard Hamer via bemiddeling door Micha Kat in haar bezit gekregen maar verdonkeremaant deze. Ze weigert ze te overleggen. In deze dossiers zitten de stukken over de affaire ‘Demmink-2’: het Eindhovense Anne Frank Plantsoen en de aangifte tegen Demmink door Frank Leenders. Tevens heeft ze zich gesteld als advocate van Leenders maar niets voor hem willen doen. Leenders kan helaas niet zo ver worden gebracht zijn eigen dossiers op te vragen.

*Tot de doodsbedreigingen was Adele van der Plas zeer militant. “Justitie is een compleet corrupte bende” en “De smerigheden binnen de top van Justitie zijn met geen pen te beschrijven” en/of woorden van gelijke strekking waren destijds kernmerkend voor haar spirit. Thans noemt ze voor de VPRO-radio niet eens de naam ‘Joris Demmink’.

*Adele van der Plas heeft op flagrante en onbegrijpelijke wijze de strategie doorbroken die was afgesproken met Jeroen de Jager van de NOS en Chipshol om af te rekenen met Demmink. Deze strategie bestond uit drie delen: ten eerste zou Jeroen de Jager in het NOS Journaal aandacht besteden aan de genoemde Expertgroep Klokkenluiders van Gerrit de Wit. Dat is gebeurd. Ten tweede zou Chipshol het boek De Demmink Doofpot uitbrengen en presenteren via een persconferentie te Nieuwspoort [JDTV afl. 63]. Ook dat is gebeurd. In deel drie van het plan zou Adele de Demmink-tapes openbaren waarin gedetailleerde verklaringen te zien zijn van twee Turkse jongeren die destijds als kind door Demmink op de meest gruwelijke wijze zijn verkracht en misbruikt. Dat deze tapes bestaat kan worden bevestigd door journalist Gerard den Elt van de GPD die ze heeft gezien. Adele schond haar belofte.

*Adele van der Plas heeft medio november 2010 een voornemen van Micha Kat om samen met Wim Dankbaar haar client Baybasin te bezoeken tegengewerkt.

Wij schatten in dat de doodsbedreigingen moeten hebben plaatsgevonden vanaf juli/augustus 2010.

De bron, de Rolodex-man, was eind jaren negentig namens de BVD geinfiltreerd in een netwerk van commerciele pedo-handelaren rond Karel Maasdam die ook is veroordeeld. Hij had te status van boekhouder van diverse Maasdam-rechtspersonen. De infiltrant werd aangestuurd door Officier van Justitie Fred Teeven. In september 1998 vindt een inval plaats in een pedo-pand aan de Insulindeweg te Amsterdam op basis van informatie van de infiltrant waarbij deze zichzelf ook laat arresteren. Dan verklaart de Rolodex-man het volgende: “Demmink wist vanuit het ministerie te achterhalen dat ik in het pedo-netwerk was geinfiltreerd met een zogeheten A5-status. Hij ging hierop het onderzoek saboteren door allerlei betrokkenen te waarschuwen. Het Amsterdamse OM had al snel door dat er ergens een mol moest zitten, want alle verdachten hadden opeens voorkennis. “Wie is de mol?” werd steeds geroepen. Al snel ontdekten we dat die mol Joris Demmink was. Fred Teeven is toen op Demmink afgestapt en heeft hem ingelicht: ze weten dat jij de mol bent.” Het intrigerende is dat deze lezing wordt bevestigd in de zogeheten ‘Runderkamp-papers‘ van het NOS Journaal.

De bron verklaart ook dat Robert M., de hoofdverdachte in de ‘Amsterdamse zedenzaak’, als kind naar Nederland is gesmokkeld door het Rolodex-pedonetwerk (Lothar Glandorf, Ger van Roon) samen met ondermeer Manuel Schadwald. Dit zou een verklaring kunnen vormen voor de hysterische toestanden rond Robert M. en het optreden van Richard Korver in de affaire. Als de verklaringen van de Rolodex-man kloppen, heeft ook Joris Demmink Robert M. als kind misbruikt. De ‘zelfmoord’ van Robert M. is reeds verschillende malen aangekondigd, met name door het OM zelf. Dit is bevestigd door de advocaat van Robert M., Wim Anker.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share