Ach, leefde Pamela nog maar….

pamela.jpegEen typische Pamela-paradox: de crimineel probeert de controleur te gaan vervolgen * Harm Brouwer en het OM vormen een criminele organisatie gericht tegen het eigen volk * Dat blijkt ondermeer en met name uit het list en bedrog waarmee het OM de waarheid bestrijdt in de Deventer Moordzaak

UPDATE VERVOLGING VAN UW WEBMASTER EN ZIJN CAMERAMAN

“Ach, had Theo dit nog maar mogen meemaken” verzuchtte Pamela Hemelrijk regelmatig bij het zoveelste voorbeeld van hypocrisie en incompetentie bij overheid en/of MSM. Zo denk ik nu vaak ‘was Pamela er nog maar geweest!’. O, wat mis ik haar en haar vlijmscherpe analyses over de NWO, de legal criminals en de mafia-bende van Justitie! Een van de dingen die ons bond was dat wij beiden een epische overwinning boekten op the powers that be -zij op Louis van Gasteren, ik op Hans Westenberg- maar dat we even zo goed door de MSM werden weggezet als hysterische complottdenkers hetgeen in het geval van Pamela leidde tot ontslag. Lees hier een van de laatste Pamela-pennevruchten, nog zo actueel alsof ze het gisteren opschreef! Een van de dingen die ik graag met Pam zou hebben besproken is de dagvaarding die Integere Harm Brouwer heeft opgesteld voor uw webmaster en die hij vandaag in Leiden gaat ophalen.

pamela3We houden u uiteraard op de hoogte, maar stellen hier wel alvast dat Integere Harm elk moreel gezag mist uw webmaster die nimmer een vlieg kwaad heeft gedaan te gaan lopen vervolgen! Het is juist precies omgekeerd: Harm Brouwer is de crimineel en uw webmaster de ‘politie-agent’ die criminelen ondermeer op deze website ‘opspoort’ en ontmaskerd. Dat is zijn vak, you know, journalistiek, al is de definitie van dit nobile officium de laatste jaren onder invloed van mensen als Folkert Jensma, Simon Rozendaal en Sjuul Paradijs aan enige slijtage onderhevig. Alvorens naar Leiden af te reizen om aldaar op het politiebureau de pennevrucht van Harm in ontvangst te nemen -ook onze cameraman is overigens gedagvaard- stellen we het volgende:

1. Het is onbegrijpelijk dat uw webmaster eerder wordt gedagvaard dan Hans Westenberg en Joris Demmink, hoogwaardigheidsbekleders die met hun weerzinwekkende delicten enorme schade hebben toegebracht aan de samenleving. Dit wordt helemaal niet te bevatten nu een van de feiten waarvoor uw webmaster zal worden vervolgd is het aanbrengen van de leus Westenberg en Demmink vervolgen op het Parket Generaal in Den Haag. Westenberg wordt nu nota bene vervolgd -nou ja, sort ofdus het OM heeft de opdracht van uw webmaster een op een overgenomen! Hoe kun je nu iemand vervolgen van wie je zijn opdrachten aanneemt en uitvoert? Wat nog rest is dat het OM ook de tweede opdracht van uw webmaster gaat uitvoeren: het vervolgen van Demmink. Gezien de voortvarendheid waarmee Hans Westenberg wordt aangepakt een kwestie van weken dunkt ons! Geen vervolging dus voor uw webmaster, maar een bedankje van Harm!

2. Hoe denkt Justitie ontvankelijk te kunnen zijn in deze vervolging nu wij reeds jaren actie voeren tegen de SG van Justitiepamela die wij een criminele pedofiel noemen -een onbestreden kwalificatie-, tegen Harm Brouwer van het OM die wij afwisselend beschrijven als ‘super-PL‘ (pathologische leugenaar) en als ‘Integere Harm‘ -eveneens niet bestreden- en nu uw webmaster een van de hoogste rechters van Nederland ten val heeft gebracht en heeft ontmaskerd als een corrupte en perfide meineedpleger? Zijn ze helemaal krankzinnig geworden bij het OM? You blew it, Integere Harm! Bedenk maar iets anders als je ons zo graag wilt vervolgen, richt een ad hoc-tribunaal op met buitenlandse rechters of zo of een college van strafrechtelijke arbiters, maar JIJ komt in elk geval niet in beeld, hufter! Of probeer je ons via deze lachwekkende poging tot vervolging op basis van non-delicten op achterbakse wijze te pakken voor de eerdergenoemde acties tegen de rechterlijke macht nu Justitie daar niet rechtstreeks tegen kan optreden via een smaad-aanklacht omdat we gewoon gelijk hebben? Dat Justitie tot dergelijke wandaden zeker in staat is blijkt uit de wijze waarop het opereert in de Deventer Moordzaak.

3. In 90 gevallen is vastgesteld dat officieren van justitie de zaak hebben belazerd en bedrogen. Het ‘wetenschappelijk bureau’ van het OM doet thans -geheel onafhankelijk- onderzoek naar deze gevallen. Waarom worden deze officieren niet gewoon strafrechtelijk vervolgd en uw webmaster en zijn cameraman wel terwijl zij juist goed werk doen door misstanden binnen justitie aan het licht te brengen? Sterker: bijna al deze falende officieren zijn bevorderd en beloond! Waarom krijgen wij dan geen beloning? Nota bene: het Wetenschappelijk Bureau van het OM staat onder leiding van G. Haverkate die als officier een cruciale rol heeft gespeeld bij het gesloten houden van de IRT-beerput waarbij tal van Justitie-mensen een criminele rol hebben gespeeld.

pamela4. Er is helemaal geen sprake van een serieus delict. Sterker nog: in de wachtruimte van het politiebureau vonden we flyers waarin de gemeente Leiden aanbiedt graffiti gratis te verwijderen. Hiertoe is zelfs een apart antwoordnummer van kracht: DZB Leiden, Graffiti, Antwoordnummer 10067, 2300 VB Leiden. [Ook het bekladden van een huis in Leiden zou in de tenlastelegging zijn opgenomen, maar dat gaan we vandaag dus bekijken].

5. Justitie heeft herhaaldelijk en veelvuldig geweld gebruikt tegen uw webmaster en zijn cameraman. Recent hebben we een klacht ingediend bij de Politie Haaglanden tegen een agent die de cameraman bij herhaling sloeg voor het Enquetegebouw van de Tweede Kamer bij de verhoren van de commissie-de Wit, maar deze klacht werd niet opgenomen. Dit is eens te meer een bewijs voor de stelling onder 1. dat niet uw webmaster en zijn cameraman, maar de mensen van Justitie zelf de criminelen zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share