ABN AMRO STRIJDT TEGEN DISCLOSURE

zalmBank blijkt lid van schimmige groep ‘superfoute’ banken * Over deze groep is in Nederland niets bekend * ABN Amro in wanhoopspoging disclosure over de Amerikaanse bailout te frustreren * Wat zegt dit over de solvabliliteit van de bank zelf?

IS ABN AMRO REEDS NU EEN ZOMBIE-BANK? * IS GERRIT ‘TOTAL DESTRUCTION’ ZALM NU AL KLAAR? * GERRIT EN NOUT WETEN VAN WANTEN!

Wel eens gehoord vanThe Clearing House Association? Schijnt toch al weer 150 jaar te bestaan. Deze lobbygroep verenigt de foutste banken ter wereld (dat wil zeggen de banken die de afgelopen jaren het meest in opspraak zijn geweest) en blijkbaar mocht onze ABN Amro ook toetreden tot dit selecte gezelschap, ongetwijfeld met de zegen van Nout ‘Trilateral’ Wellink. Maar nu. Fasten your seatbelts! Deze Clearing House Association (CHA) blijkt een brandbrief te hebben gestuurd naar een Amerikaanse rechtbank waarin het de rechter smeekt terug te komen op een uitspraak waarin hij de FED -het stelsel van Amerikaanse centrale banken- verplicht openheid te betrachten over welke banken de bailout-miljarden hebben gekregen dan wel welk (type) collateral deze banken –if any– aan de FED in return hebben gegeven. Hier backgrounds. De banken waaronder dus die van ‘onze’ Gerrit Zalm dreigen met hel en verdoemenis als het rechterlijk vonnis ten uitvoer wordt gebracht en de burgers te weten komen welke banken de miljarden (het schrijnt te gaan om 2 triljoen dollar) hebben ontvangen waarbij het natuurlijk in de rede ligt te veronderstellen dat de CHA-banken (ABN Amro) tot de grootste beneficiaries behoren. Waarschijlijk is ABN Amro as we spreak reeds een zombie-bank die uitsluitend kan blijven opereren dankzij geheime Amerikaanse bailout-fondsen die coute que coute geheim moeten blijven omdat de burgers anders over zullen gaan op een subiete run on the bank!

wellinkDeze hele affaire begon met een rechtzaak die persbureau Bloomberg (deels eigendom van de burgemeester van New York) vorig jaar aanspande tegen de FED (hier alle achtergronden) met als doel te weten te komen waar de miljarden heen zijn gegaan. Deze week werd bekend dat Bloomberg de zaak heeft gewonnen. Totale paniek bij de FED zelf, de CHA-banken en bij Gerrit Zalm!

Het mede ondertekenen door Gerrit Zalm van zo’n brief die in weerwil van een rechterlijk vonnis openheid tegen wil gaan is extremely alarming en zou aanleiding moeten zijn voor een direct spoeddebat in de tweede kamer!

Maar geen Nederlands medium dat over deze affaire bericht. De hele CHA bestaat zelfs niet voor de Nederlandse pers -er kunnen althans niet snel verwijzingen worden gevonden- dat betekent dus maar een ding: deze club is verduveld belangrijk! Zelfs de Amerikaanse media zwijgen dit allemaal dood, zij het dat The New York Times de zaak zijdelings aanroert via een persbericht van Reuters waarin ook ABN Amro wordt genoemd. Overigens misstaat ABN Amro in rijtje van superfoute banken (en dus de banken die de meeste bailout-miljarden nodig hebben) geenzins. Tik bijvoorbeeld maar Rijkman Groenink in op de zoekfunctie van deze website and you know what we are talking about. Bailout with Nout!

Print Friendly, PDF & Email
Share