AB, RON, ROEL EN DE HOLOCAUST

HET VACCINATIE-DOSSIER IS HET MEEST KWETSBARE DEEL VAN HET NWO GENOCIDE-PROGRAMMA * WAAR ZIJN ALLE MAZELEN-DODEN IN DE BIBLE BELT? * WAAROM HEBBEN AB, ROEN EN ROEL NOOIT AANGIFTE GEDAAN WEGENS SMAAD TEGEN MICHA MAAR DE REST VAN NEDERLAND WEL? * WAAROM IS DE NWO IN AUSTRALIE NU ZO IN PANIEK, DAT DE FINANCIEELE KAART WORDT GESPEELD DOOR AB EN RON? * WAT IS HET BELANG VAN AB EN RON BIJ DE HADJI 2013 VANAF 13 OKTOBER?


Niets is wat het lijkt. Het bezoek van Merkel aan Dachau is in werkelijkheid een macabere en satanische spin van de NWO. Het is bewezen dat in Dachau geen gaskamers waren en dat het kamp door de Amerikanen is ‘ingericht’ als ‘vernietigingskamp’ waarvan vervolgens een propagandafilm werd gemaakt. Tevens zijn er aanwijzingen dat Merkel in werkelijkheid een dochter is van Adolf Hitler.

Waarom bracht Angela Merkel op 20 augustus opeens ‘als eerste Duitse bondskanselier’ een bezoek aan Dachau? Zou dat iets te maken hebben met de naderende verkiezingen? Nu Merkel als ‘hoofd’ van de EU/Euro-mafia steeds meer onder vuur komt te liggen van haar eigen volk dat beseft dat het wordt leeggeplunderd en bedrogen, speelt ze de ‘Holocaust-kaart’. En aldus zien we hoe de Holocaust wordt ‘gebruikt’ door een Nazi-achtige elite om een terreur-staat te vestigen die in alle opzichten een replica is van het Derde Rijk van Adolf Hitler. Het is de ultieme en mega-satanische ironie van the big game zoals deze thans wordt gespeeld door de NWO. Maar nu de next step. Wie het Derde Rijk goed heeft bestudeerd, weet dat de nazificatie van de medische beroepen cruciaal was voor Hitler. Het kernbegrip is hier eugenetica en de kernfiguur heette Joseph Mengele, al zijn er veel meer namen te noemen. We hebben het hier vaker gesteld: wat er thans in onze samenleving gebeurt

is een 1:1 herhaling van de periode 1933-1940 in Nazi-Duitsland. Maar nu is het allemaal veel enger en bedreigender door de technische middelen die de nieuwe Nazi’s ten dienste staan. Twee voorbeelden: waar Adolf het nog moest stellen met de Gestapo, heeft Obama de beschikking over de NSA. Verschilletje. En waar Mengele nog moest experimenteren in tochtige koude barakken in de Poolse toendra, hebben Ab en Ron de beschikking over een wereldwijd netwerk van laboratoria en de meest krankzinnige technologie waar we nog niet eens 3% van kennen. In het stuk Medialogica Virologica Fantastica hebben we uitgebreid en met bronnen en bewijzen de Nazi-politiek blootgelegd achter the raise of Ab and Ron en de wijze waarop de MSM zijn gebrainwashed door de terreurstaat. Thans zien we, geheel in lijn met de jaren van ‘voorbereiding’ door de vaccinatie-mafia, de volgende ontwikkelingen:

Omdat de NWO het meest kwestbaar is op het vaccinatie-dossier en wij als ‘verzet’ eigenlijk alleen hier echte beslissende overwinningen hebben kunnen boeken (zoals de mislukking van de HPV-vergiftigingscampagne in Nederland en wereldwijd) zijn Ab en Roel thans overgegaan tot het uitspelen van de ultieme troefkaar -buiten dan het detineren en martelen van spuitweigeraars- financiele chantage. Lees de feiten en achtergronden op Niburu.co. Australie wordt hier gebruikt als pilot. Wat wil dit zeggen? Allereerst dat het vaccinatie-holocaust programma key is voor de NWO. Die wereldbevolking zal en moet worden uitgeroeid. Ten tweede weten we nu dat Ab en Ron geen methode onbenut zullen laten de bevolking te dwingen hun killer-spuiten te accepteren. Hiermee is een nieuwe Holocaust een feit. We zien reeds de contouren opdoemen van nieuwe Dachau’s met toegangspoorten met de tekst: VACCINATIES MAKEN VRIJ. Maar de mensen beginnen zoals gezegd wakker te worden. Ze willen de spuiten des doods niet. De MSM durft niet meer de all out propaganda te bedrijven zoals enkele jaren geleden uit angst nog meer geloofwaardigheid te verliezen. In dat verband is het bemoedigend te constateren dat ook het mazelen-offensief van Ab en Ron is mislukt. We horen er niets meer over. Waar zijn de hopen met kinderlijken in Barneveld en Giessendam? Ze zijn er niet. Als laatste stuiptrekking van Ab en Ron vinden we slechts een bericht in de PZC van twee dagen gelden met als kop Nu ook mazelen op Schouwen Duiveland. Hiermee is de nederlaag van Ab en Ron compleet!

Kunnen we ons nog herinneren hoe een kamerdebat over de commerciele belangenverstrengelingen van Ab en Ron destijds op mysterieuze wijze verdween van de agenda en dat daar verder ook niet meer over gesproken mocht worden? Nu weten we –opnieuw dankzij Niburu.co- dat Ab en Ron een persoonlijk belang hebben bij het uitrollen van een nieuw horror-virus dat zal worden ingezet tijdens de komende Hadji naar Mekka. Mengele was een prutser, een amateur en een beginneling vergeleken met Ron en Ab.
LEES OOK HET ARTIKEL OVER HET ENIGE INTERVIEW DAT RON FOUCHIER OOIT HEEFT GEGEVEN

Print Friendly, PDF & Email
Share