YEHUDI M.: DE JOODSE NAZI-LAWYER

EXTRA: HET VERRAAD VAN YBO BURUMA BIJ DE HOGE RAAD IN DE ZAAK-BAYBASIN; LUISTER NAAR BURUMA OVER JORIS DEMMINK

YEHUDI MOSKOWICZ EN ZIJN MOEDER BESTELEN EN BEDRIEGEN EEN CLIENT, WORDEN TOT DE ORDE GEROEPEN EN GAAN DAN LOPEN SCHREEUWEN DAT DE CLIENT ‘HULP NODIG HEEFT’ * BEDRIEGER YEHUDI RENT NAAR JUSTITIE VOOR HULP NA ACTIES VAN BEDROGEN MICHA KAT * EERST ZOUDEN YEHUDI CS. SAMEN MET MICHA STRIJDEN TEGEN HET CORRUPTE JUSTITIE-APPARAAT, NU ROEPEN ZE DE HULP IN VAN DATZELFDE APPARAAT OM HUN EIGEN DELICTEN VAN TAFEL TE SPELEN * YEHUDI: “GA MAAR NAAR DE UTRECHTSE DEKEN!” * BINNENKORT VIDEO

Lees hieronder de email die Micha Kat op maandag 9 januari stuurde aan het kantoor Vissers Moszkowicz Advocaten in Utrecht. By the way: Yehudi is trouwens helemaal geen echte Jood, het is een nep-Jood die zich als het hem te pas komt laat ‘voorstaan’ op zijn ‘Joodse achtergrond’, net zo als het een nep-advocaat is die kwetsbare clienten leegschudt om ze vervolgens een dolkstoot in de rug te geven.

From:
“micha kat”
To: “M. Vissers || Vissers & Moszkowicz Advocaten”
Cc: “Marjolijn Vissers”
Bcc: “gerard van der meer”

Na twee gesprekken met Yehudi per telefoon de volgende punten:

1. Yehudi heeft gesteld dat jullie aangifte tegen mij gaan doen als het artikel over jullie verraad aan mij en jullie laffe diefstal van mijn geld ‘niet binnen 24 uur’ zal zijn verwijderd van mijn website. Yehudi heeft echter geen nadere en precieze deadline gegeven noch ook aan willen geven wat er in het artikel precies strafbaar zou kunnen zijn.Alles wat in het stuk staat is juist. Dergelijk gedreig en geintimideer tegen een voormalig client van zijn kantoor zonder verdere specificaties te willen en kunnen geven is klachtwaardig en geen gedrag dat een goed advocaat betaamt.

2. Yehudi heeft herhaaldelijk gesteld dat het ‘slecht met mij gaat’ en dat ik ‘hulp nodig zou hebben’. Derelijke uitlatingen aan het adres van een voormalig client van zijn kantoor die door zijn partner is bedrogen en bestolen zijn absoluut klachtwaardig en passen in geen enkel opzicht bij de werkwijze van een goed advocaat. Daarenboven heeft Yehudi gesteld het gesprek te hebben opgenomen. Wij claimen reeds thans dat Yehudi deze opname bewaart in het licht van mogelijke komende procedures.

3. Yehudi heeft bezwaar gemaakt tegen mijn omschrijving van hem als een ‘nazi’ en een ‘kankerjood’. Deze bezwaren treffen echter geen doel. Jullie gedragen jullie in elk opzicht als nazi’s door samen te spannen met een aantoonbaar en bewezen corrupte rechterlijke macht ten detrimente van een eerlijke en eerzame journalist die deze misstanden aan de kaak heeft gesteld. Jullie rol is in elk opzicht te vergelijken met die van de zogeheten ‘Sonderkommando’s’ in de WO2: Joden die in opdracht van de Nazi’s meehielpen met het vergassen van andere Joden. Jullie helpen Westenberg en Demmink mee het het ‘vergassen’ van mij in overdrachtelijke zin door mij te verraden en te bedriegen en te beroven van mijn spaarzame middellen. Dit alles in kennelijke opdracht van de fascistische en bewezen corrupte en pedofiele rechters-mafia met als doel hun grote vijand, de journalist Micha Kat die de ene misstand na de andere blootlegt, kapot te maken. Ik houd staande dat jullie in feite nog erger zijn dan nazi’s: die liepen tenminste rond in duidelijk herkenbare uniformen terwijl jullie je hullen in de bedrieglijke identiteit van ‘rechtshulpverleners’, met name ten ‘dienste’ van ‘slachtoffers’ van het systeem.

4. Marjolein Vissers heeft mij meermalen beloofd een kort geding aan te zullen spannen tegen de Haagse rechtbank met als doel onze camera toegelaten te krijgen op de zitting. Op het beslissende moment heeft ze haar belofte gebroken met als excuus perikelen rond haar ‘zieke vader’. Dergelijk gedrag is onprofessioneel en klachtwaardig. Dit alles kan ik bewijzen.

5. Marjolein Vissers heeft mij meermalen beloofd voor mij de schadeclaim te zullen doen tegen Hans Westenberg. Zij heeft hiertoe het complete dossier ontvangen van mijn vorige advocaat M. Kaaks. Volgenss Vissers zouden we ‘rond een miljoen’ kunnen claimen. We hebben mede aan deze zaak een bespreking gewijd van bijna drie uur op haar kantoor. Vissers kwam terug op haar belofte tot bijstand, ditmaal zelfs zonder enig excuus, via een ontluisterende en laffe email waarin zijn vroeg ‘naar wie ze het Westenberg-dossier kon opsturen’. Dergelijk gedrag is onrechtmatig, weerzinwekkend en in elk geval klachtwaardig. Dit alles kan ik bewijzen.

6. Marjolein Vissers heeft duizenden euro’s van mij ontvangen zonder daar iets tegenover te stellen. Deze bedragen waren betaald als aanloop naar de grote claimzaak. Het enige dat Vissers heeft gedaan is -onder zware en directe druk van mij- een telefoontje plegen naar het tijdschrift Nieuwe Revu, een brief sturen aan het kantoor Anker & Anker en een brief naar het Parket in Leeuwarden, dit alles zonder ook maar enig verder initiatief om in deze zaken iets te bereiken hetgeen dan ook niet is gebeurd. Dit alles kan ik bewijzen.

7. Ik heb eerst telefonisch contact met jullie kantoor gezocht in een poging een gesprek tot stand te brengen. Dit leidde niet tot enige resultaat. Vervolgens heb ik enkele emails gestuurd waarin ik jullie vroeg om teruggave van alle door mij aan jullie betaalde bedragen. Deze emails bleven onbeantwoord. Als derde stap heb ik direct contact gezocht met Yehudi omdat zijn 06-nummer op jullie website staat om vervolgens door hem te worden afgebekt en te worden weggezet als een krankzinnige. Op een dergelijke wijze omgaan met klachten van (ex)clienten is klachtwaardig en past op geen enkele manier bij de werkwijze van een eerzaam advocaat.

8. Ik cc deze email aan mijn strafadvocaat Gerard van der Meer.

9. Ik heb aanleiding te vermoeden dat jullie van hogerhand zijn tegengehouden mij bij te staan in mijn schadeclaim tegen de bewezen corrupte rechter Hans Westenberg. Door deze affaire is mijn carriere als juridisch top-journalist van ondermeer Het Advocatenblad vernietigd en heb ik Nederland moeten verlaten. Tegen deze achtergrond worden de verbijsterende gedragen van Yehudi aan mijn adres alleen maar nog stuitender en klachtwaardiger, zulks temeer daar Marjolein van al deze omstandigheden op de hoogte was. Ik behoud mij de rechten voor jullie onder ede in een voorlopig getuigenverhoor te ondervragen over de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat jullie kantoor na mij aanvankelijk als client te omarmen als een stuk stront heeft menen weg te kunnen werpen. Het verzwijgen van de omstandigheden waaronder bijstand wordt gestaakt en zeker het liegen daarover zijn in elk geval klachtwaardige gedragingen.

10. Ik vorder hierbij voor een laatste maal mij alle betaalde bedragen te restitueren, nu met een extra nuisance-fee van 1000 euro als compensatie voor het bizarre en klachtwaardige gedrag van Yehudi. Als het bedrag niet binnen twee weken op mijn rekening staat, ben ik genoodzaakt nadere stappen te nemen: in elk geval incasso-technisch en tuchtrechtelijk.

Micha Kat
journalist

EXTRA EN BREAKING: HEEFT YEHUDI MOSZKOWICZ OOK YVONNE VAN HERTUM BEDROGEN EN DE CEL IN GEMOFFELD? * OOK ROBERT HORCHNER EN ROB BROCKHUS BEDROGEN DOOR DIT NEP-KANTOOR

Print Friendly, PDF & Email
Share