AANGIFTE YEHUDI EN MATT TEGEN MICHA

ADVOCAAT VAN MICHA KRIJGT EMAIL VAN OPLICHTER MATT HOORN, DE ZAKENPARTNER VAN YEHUDI MOSZKOWICZ DIE MICHA IN DIENS OPDRACHT MET DE DOOD BEDREIGT EN BELASTERT * NIEMAND GRIJPT IN TEGEN ONGEKENDE HETZE TEGEN MICHA KAT

Geachte heer Van de Meer,

1. Mij is bekend gemaakt dat uw cliënt Micha Kat zich lasterlijk cq.
smadelijk uitlaat over mijn persoon. Dit meest recent middels de video
http://www.youtube.com/watch?v=VO53wPvU0RY (vanaf: 00:05:05). Micha Kat
maakt mij uit voor onder meer oplichter. Ik ben nimmer strafrechtelijk
veroordeeld voor oplichterij of aanverwant.


Deze foto plaatste Matthijs Hoorn bij een artikel waarin hij opriep Micha Kat zo zwaar te mishandelen dat hij ‘maandenlang te eten moet krijgen uit een slangetje’. Justitie weigert Hoorn al jaren aan te pakken.

2. Personen die zich bezighouden met zekere pedopraktijken hebben mij
ooit zwart gemaakt op het internet, omdat ik hen enigszins vergelijkbaar
zoals uw cliënt dat doet aan de kaak stelde. De website en publicaties
waarnaar Micha Kat refereert is door de Haagse Rechter (rolnummer:
3151722/HA ZA 09-3755) als onrechtmatig gekwalificeerd. Het vonnis stuur ik
u in goed vertrouwen en alleen voor uw beeldvorming als bijlage mee.
3. Micha Kat is verontwaardigd over publicaties op de website Camillleri
en dicht mij het auteurschap toe van artikelen die over hem daarop worden
geschreven. Dat is onjuist. Mijn rol binnen Camilleri is beperkt tot de
adviezen die ik geef aan de aandeelhouders van Crime Site Camilleri Ltd:
een kapitaal krachtige familie.
4. Mijn verzoek aan u is uw cliënt erop te wijzen dat zijn uitlatingen
en die van zijn websitebezoekers (zie:
http://www.klokkenluideronline.is/?s=matt+hoorn) jegens mij, indien hij
deze door u schriftelijk bevestigd niet binnen 48 uur verwijderd, zullen
resulteren in een strafklacht bij het OM. Daarnaast zal ik bij gebreke van
e.e.a. genoodzaakt een kort geding tegen uw cliënt moeten aanspannen.
5. Op deze e-mail (en bijlagen) is zover mogelijk mijn auteursrecht van
toepassing alsmede een briefgeheim. Aan u het klemmende verzoek deze mail
niet aan Micha Kat toe te zenden, daar ik geen enkele behoefte heb dat deze
door hem of zijn achterban online wordt gezet.
6. Tot slot: navraag bij de redactie van Camilleri leert mij dat er
daadwerkelijk personen zijn die kennelijk uw cliënt naar het leven staan.
Juist ter bescherming van Micha Kat is daarvan door hen formeel melding
gemaakt bij de autoriteiten.Hoofdredacteur Vito Tieke van Camilleri stelt
juist dat de hetze tegen Micha Kat erg gevaarlijk kan zijn.
7. Voor de goede orde stuur ik een BCC van deze mail naar mijn advocaat.

Aannemende u naar behoren te hebben geïnformeerd en met het vertrouwen dat
middels een interventie uwerzijds strafbare praktijken jegens mij door uw
cliënt eventueel minnelijk kunnen worden afgedaan,

Met vriendelijke groet,

M. Hoorn

Print Friendly, PDF & Email
Share