AANGIFTE TEGEN RECHTER VAN WALRAVEN

KG-VONNIS VAN CORRUPTE AMSTERDAMSE RECHTER IS CRIMINEEL VAN AARD * M. VAN WALRAVEN SCHUIFT WET OPZIJ OM ZWARTE MAFIA TE BESCHERMEN * RECHTERLIJKE MACHT GAAT MAAR DOOR EN DOOR OP DE HEILLOZE WEG VAN WESTENBERG EN KALBFLEISCH

WIE WEET MEER OVER DE CORRUPTE RECHTER M. VAN WALRAVEN? MELDT HET AAN DEZE SITE

Nadat kruimeldief Yehudi Moszkowicz en zijn moeder, de met criminelen heulende Marjolein Vissers, hun gekochte ‘overwinning’ op Micha Kat bij de Amsterdamse voorzieningenrechter hoog van de toren bliezen en ook de MSM massaal kond deed van ‘weer een nederlaag van de geheel op hol geslagen en door haat en rancune voortgedreven desperado’ (of woorden van gelijke strekking) Kat -waarbij geen enkel medium Kat weerwoord bood of de zaak-Westenberg noemde als achtergrond van het conflict-, heeft het team van Kat en klokkenluideronline besloten aangifte te doen tegen rechter M. van Walraven.

Het vonnis is crimineel van aard en bewijst dat M. van Walraven deel uitmaakt van een criminele organisatie die is gericht op het faciliteren en beschermen van de zwarte mafia bij het bedriegen en leegplunderen van de bevolking. Van Walraven heeft op geen enkele wijze willen kennis nemen van de feitelijke achtergronden van het geschil. Zonder zich ook maar ergens in te verdiepen heeft ze alle vorderingen van Vissers en Moszkowicz toegewezen met uitzondering van een ridicule en vexatoire schadevergoeding van 50.000 Euro die het mafia-koppel reeds direct had geeist. Erger nog is dat M. van Walraven zichzelf op onrechtmatige wijze bevoegdheid verleent te oordelen in deze zaak waar ze die bevoegdheid duidelijk niet heeft. Dit blijkt wel uit het feit dat de onderbouwing van Vissers en Moszkowicz op dit punt door Van Walraven geheel terzijde wordt geschoven omdat het juridische waanzin is, maar om het koppel van dienst te zijn verzint Van Walraven zelf wel wat:

2.2. De Nederlandse rechter is bevoegd van dit geschil kennis te nemen. De beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen worden immers verspreid via het internet, op in de Nederlandse taal gestelde en op het Nederlands publiek gerichte websites, waardoor het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen (artikel 6 aanhef en onder e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Aangezien de beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen ook in het arrondissement Amsterdam zijn te raadplegen, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

2.3. Op dit geschil is Nederlands recht van toepassing aangezien de (beweerde) schade zich voordoet in Nederland.

Deze apekool is juridisch natuurlijk op geen enkele wijze houdbaar. Als ik de site met een druk op de knop in het Engels vertaal, is Van Walraven dan opeens niet meer bevoegd? Als ik de portemonnee jat van de ambassadeur in Hanoi en dat staat in de krant in Nederland of op sites, is Van Walraven dan bevoegd omdat men ‘ook in het arrondissement Amsterdam van de onrechtmatige daad kan kennisnemen?’ Uitgangspunt is en moet blijven de plaats waar het vermeende delict is gepleegd en dat was Laos. De site was op dat moment gehost in de VS. Finito. Door deze onrechtmatige constructies op te tuigen ten dienste van Moszkowicz en Vissers zodat hun criminele activiteiten bedekt kunnen blijven onder de stinkende tapijten van de zwarte mafia is een delict op zich -en niet het minste. Daarom: aangifte. We hebben reeds iemand gemachtigd.

HET KORT GEDING VAN YEHUDI EN VISSERS: DE RECONSTRUCTIE

Maar het is natuurlijk allemaal nog veel erger met die M. van Walraven. Mensen, stel je voor. Je bent rechter. Je zit achter de tafel. Komen er twee hysterische advocaten binnenstormen. Je vraagt: “Goedemorgen! Ik heb jullie clienten nog niet gezien! Voor welke zaak komen jullie?” “Nee, wij zijn onze eigen clienten!” “Pardon?” “Ja” hijgen Vissers en Moszkowicz, “Wij zijn zowel advocaat als client. Dat komt door Micha Kat. Die kent u toch wel? Die heeft gezegd dat wij fout zijn en hem hebben bestolen! Nu gaan wij hem daarom kapotmaken, maar u begrijpt dat we geen advocaat kunnen vinden die dat voor ons wil doen en al zouden we die wel kunnen vinden zijn we te gierig hem te betalen. Dus moeten we het wel zelf doen!” “Aha” zegt Van Walraven. “Ja, die zaak. Welkom! Goed dat jullie er zijn! Ja die Kat kennen we hier wel, hij heeft onze president Carla Eradus ooit ontmaskerd als onderdeel van het juridische pedo-netwerk en als corrupte president van het Hof in Leeuwarden! Carla zei vanochtend nog tegen me: geef die Kat er flink van langs, dan wordt je vast snel senior rechter! Ik dacht nog even: zou ik me na deze opmerking niet moeten verschonen? Maar ben je gek! Dat zijn achterhaalde begrippen zoals ik ook al leerde op de cursus van Hans Westenberg! Marjolein, ik ben zo blij dat je die claim van Kat tegen onze Hans hebt verziekt door hem als jouw client de hel in te sturen! We gaan met z’n drieen eens lekker gehakt maken van die Kat! Weten jullie wat? Kom gezellig naast mij zitten achter de tafel, er is hier verder toch niemand want die ene idioot van een of andere website die hier met een camera kwam en zich beriep op ‘openbaarheid van rechtspraak’ hebben we laten arresteren en die zit nu in de cel! Griffier, rot effe op! Maak effe plaats voor Marjolein! Ga maar lekker koffie drinken! Schrijven we samen het vonnis met z’n drieen!” “Ja, leuk!” roept Yehudi Moszkowicz terwijl hij twee pennen en een wetboek van de tafel van de rechter pakt en in zijn tas laat glijden. “Ik begin vast met 50.000 Euro schadevergoeding te vorderen!” “Mr. Moszkowicz!” roept van Walraven. “Zo werkt dat niet! Je moet het er niet te dik bovenop leggen. Die 50.000 wijzen we af, de rest wijzen we toe. Maar wees gerust mr. Moszkowicz: de dwangsommen kunnen oplopen tot 100.000 Euro! Kijk, hier heb ik wat emails van Kat. Die gooien we direct ongelezen de prullenbak in.”

Even serieus, mensen. Als je als rechter wordt geconfronteerd met twee advocaten die voor zichzelf optreden tegen een voormalig client denk je toch direct: hier is iets vreemds aan de hand? Dit moet goed worden uitgezocht! Hier is blijkbaar sprake van een diepliggend conflict waarvan ik in het kader van een KG nooit alle aspecten in ogenschouw kan nemen. Loopt er geen tuchtzaak? Laten we eerst eens kijken hoe die afloopt. Maar niets van dat al: rammen! Erop slaan tegen die Kat! Daarom: aangifte wegens criminele rechtspraak.

Print Friendly, PDF & Email
Share