AANGIFTE TEGEN RECHTER VAN WALRAVEN

DEZE AANGIFTE IS VANDAAG VERSTUURD NAAR HET LANDELIJK PARKET TE ROTTERDAM EN HET PARKET-GENERAAL TE DEN HAAG * RECHTERLIJKE MACHT ZINKEND SCHIP VAN CORRUPTIE EN KLASSENJUSTITIE * OM WESTENBERG EN KALBFLEISCH TE BESCHERMEN MOETEN OOK ANDERE RECHTERS HUN TOEVLUCHT NEMEN TOT CORRUPTIE * STEUN ONZE STRIJD EN MAAK EEN BEDRAG OVER!

AANGIFTE TEGEN RECHTER M. VAN WALRAVEN, RECHTBANK AMSTERDAM

Achtergrond: In 2004 onthulde ik, Micha Kat, dat de president van de Amsterdamse rechtbank C. Eradus (foto) corrupt is. In datzelfde jaar publiceerde ik het boek Topadvocatuur dat in 2009 zou leiden tot de ontmaskering van de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg als corrupt en een jaar later tot de val van ex-rechter Pieter Kalbfleisch als topman van de NMa. Ook hij bleek corrupt te zijn geweest als rechter. Drie top-rechters door mij ontmaskerd. Al deze feiten staan vast. In de periode vanaf 2004 heb ik vele andere onthullingen gedaan over misstanden in de juridische wereld. Door mijn journalistieke onderzoek is de rechterlijke macht in de grootste crisis beland uit de geschiedenis. Vanaf 16 mei staan Westenberg en Kalbfleisch zelf voor de rechter. Als verdachten.

Vanaf 2007 ben ik gaan publiceren over de pedofiele SG van Justitie Joris Demmink en andere kinderverkrachters in toga. Al deze publicaties zijn onweersproken gebleven en worden ondersteund door een lawine aan feiten en omstandigheden. Vanaf 2009 is er als ‘represaille’ vanuit de rechterlijke macht en justitie een campagne tegen mij in gang gezet die heeft geleid tot ondermeer:

-een serie onrechtmatige arrestaties en detenties
-het in gang zetten van een Berufsverbot
-het blootstellen aan een psychiater van de GGD
-het voortdurend dagvaarden van mij op basis van verzonnen dan wel futiele ‘delicten’
-zware intimidaties tijdens behandelingen van mijn zaak; 16 gewapende parketpolitie in de zaal
-een gewelddadige arrestatie gevolgd door langdurige onrechtmatige detentie direct na de zitting in een strafzaak tegen mij; later is erkend dat deze arrestatie onrechtmatig was. Er is aangifte gedaan tegen de politie Haaglanden
-een onrechtmatig verbod op het voeren van de camera tijdens mijn zittingen
-het opleggen van een onrechtmatig wrakingsverbod
-behandeling van een wrakingsverzoek van mij in een geheime zitting waarvan wij geen weet hadden
-het voeren van een strafzaak tegen mij en het uitspreken van een veroordeling zonder mijn medeweten
-mij toegang tot civiele advocaten ontzeggen dan wel onmogelijk maken
-het in beslag nemen van journalistiek materiaal zonder over teruggave te willen communiceren
-het opleggen van extreme en vexatoire sancties voor vergrijpen waarop het AVAS-principe zou moeten worden toegepast
-het aanbod van het Amsterdamse politiekorps aan Justitie tegen mij ‘creatief te willen gaan’ door zaken te ‘construeren’

Door deze aanhoudende intimidaties vanuit Justitie ben ik thans alles kwijt en geemigreerd naar ZO Azie. Meer feiten en achtergronden zijn te lezen in het artikel In de frontlinie tegen een corrupte rechtstaat dat verscheen in het magazine Fiat Justitia:

http://www.dossierkalbfleisch.com/00162_In_frontline_tegen_corrupte_rechtstaat.html

Alle hier aan de orde gestelde feiten en omstandigheden zijn te bewijzen via beeldmateriaal en onderliggende stukken. Voor mijn werk inzake het exposen van de Justitiele pedo-netwerken en de criminele rol hierin van Joris Demmink zij verwezen naar het boek De Demmink Doofpot dat in zijn geheel onweersproken is gebleven en waarvan de inhoud wordt ondersteund door steeds meer feiten en omstandigheden:

https://www.demminkdoofpot.nl/home.html

De aangifte: Voorzieningenrechter M. van Walraven heeft zich onderdeel getoond van beschreven complot tegen mijn persoon vanuit Justitie door zich tijdens de behandeling van een KG tegen mij aangespannen door de advocaten M. Vissers en Y. Moszkowicz te Utrecht d.d. 1 maart 2012 extreem partijdig te tonen en te weigeren aan haar plichten te voldoen als onafhankelijk rechter. Haar vonnis in deze zaak d.d . 6 maart is hier te lezen:

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=BV7967

De aangifte betreft de artikelen (Str.) art. 359-366 (ambtelijke corruptie) waarbij art. 44 (verzwaring van strafdelicten als ze worden gepleegd door ambtenaren) ook een rol moet spelen. Ook betreft de aangifte art. 140 (lidmaatschap criminele organisatie). De aangifte steunt op de volgende feiten en omstandigheden:

1. Van Walraven heeft geweigerd het haar voorgelegde geschil inhoudelijk te beoordelen

2. Van Walraven heeft de eisers geholpen door zelf haar ontvankelijkheid te construeren op onwettige gronden: zij had zich niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat de feiten zijn gepleegd in Laos op een site die toen stond geregistreerd in de VS. In civiele zaken kan geen sprake zijn van extra-territoriale rechtsmacht

3. Van Walraven heeft geweigerd kennis te nemen van emails van gedaagde

4. Van Walraven heeft geweigerd navraag te doen over de positie van de eisers als hun eigen advocaten, iets van elke rechter direct zou moeten alarmeren

5. Van Walraven heeft niet in ogenschouw willen nemen dat een dergelijk conflict tussen advocaten en een voormalige client niet bij de voorzieningenrechter thuishoort, maar bij de tuchtrechter

6. Van Walraven is accoord gegaan met absurde en vexatoire dwangsommen zonder de realiteitswaarde daarvan te toetsen

7. Van Walraven heeft geweigerd haar vonnis te motiveren

8. Van Walraven heeft geweigerd zich te verschonen nu gedaagde in een conflict ligt met de rechterlijke macht als de exposer van Westenberg en Kalbfleisch en meer in het bijzonder als de journalist die haar eigen president C. Eradus heeft ontmaskerd als corrupt. Verschoning zou eens te meer vereist zijn geweest, nu de kern van het haar voorgelegde geschil was dat Vissers weigerde een zaak te voeren voor gedaagde tegen een voormalige collega van Van Walraven die tot op dit moment nog wordt gedekt en gefinancierd door haar eigen Raad voor de Rechtspraak. Deze voormalige collega, Hans Westenberg, was bovendien de belangrijkste opleider van rechters in Nederland. De mogelijkheid bestaat dat Van Walraven cursus van hem heeft gekregen.

9. Van Walraven heeft geaccepteerd dat eisers een leugenachtig domicile hebben geconstrueerd voor gedaagde die uit Nederland is geemigreerd en zich niet wenste te laten bijstaan.

10. Van Walraven heeft eisers bevoordeeld door zeer snel vonnis te wijzen.

Wat we hier zien is dat rechters om corrupte en criminele (ex)-collega’s te beschermen ook zelf corrupt en crimineel worden. Deze ontwikkeling moet zo snel mogelijk een halt worden toegeworpen in het belang van de Nederlandse rechtstaat.

Vientiane Lao PDR 25 maart 2012
Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share