AANGIFTE TEGEN PETER R. GESEPONEERD

MICHA KAT WORDT VOOR ELKE SCHEET GEARRESTEERD EN VERVOLGD, MAAR PETER R. DE VRIES STAAT BUITEN EN BOVEN DE WET * PETER R. IN TWITTERS OVER DE ZAAK-VAATSTRA: GEOBSEDEERD DOOR ‘KOMPLOTDENKERS’ WIM DANKBAAR EN MICHA KAT * PETER R. IN STEEDS GROTERE PROBLEMEN DOOR ZIJN MACABERE STEUN AAN JORIS DEMMINK

Recent mochten we navolgende brief (21-3) ontvangen van het OM te Amsterdam:

Geachte heer Kat,

Uw aangifte d.d 23 november 2012 heb ik in goede orde ontvangen. In antwoord op uw aangifte bericht ik u als volgt.

In uw brief doet u aangifte van stalking (285b Sr.) door de heer P. R. de Vries vanaf 25 oktober 2011. U somt hiertoe drie incidenten op: 25-10-2011, 21-11-2011 en 22-11-2011 [MOET ZIJN 2012; STOND OOK ZO IN AANGIFTE!!!!!] Uw aangifte zal ik seponeren wegens ‘feit niet strafbaar’ aangezien niet is voldaan aan meedere delictsbestanddelen van artikel 285b Sr. Onder andere is niet voldaan aan de bstanddelen ‘wederrechtelijk’, ‘stelselmatig’ en ‘opzettelijk inbreuk op eens anders persoonlijke levenssfeer’.

Los hiervan merk ik op dat de strekking van de westbepaling niet is het bieden van bescherming tegen journalisten die, in het kader van een maatschappelijk debat, hun mening ventileren over zaken die op dat moment actueel zijn en in de media spelen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

De offcier van Justitie,
namens deze,

P. C. Velleman

De laatste gecursiveerde zin is opvallend, omdat daarmee de complete vervolgings-grond voor de zaak-Nicole Vogelenzang waarvoor Micha bijna vier maanden heeft vastgezeten komt te vervallen. We kunnen deze overweging van Velleman (op de foto als aanklager in het proces-Geert Wilders) goed gebruiken in het hoger beroep. Is het -met onderbouwing- onthullen dat belangrijke mensen lid kunnen zijn van een pedo-netwerk geen onderdeel van een ‘maatschappelijk debat’ en niet een kwestie die ‘op dat moment actueel is en in de media speelt?’ Daarbij komt nog dat Velleman De Vries in deze zaak ten orechte een ‘journalist’ noemt nu is komen vast te staan dat hij werkt voor het OM. En dan nog wat: is het herhaaldelijk roepen voor landelijke media dat Micha Kat ‘krankzinnig is’ en ‘in een dwangbuis moet worden afgevoerd’ een voorbeeld van een zaak die ‘op dat moment actueel is en in de media speelt?’ Nee! Maar pedo-netwerken zijn dat wel! Alle reden dus om via een art. 12-procedure in bezwaar te gaan tegen het sepot. Temeer daar de misdadige rol van Peter R. steeds breder bekend wordt. Het demoniseren van Micha is onderdeel van die rol, net als het beschermen van Demmink en het propaganda-voeren voor de schuld van Jasper S. IN de tussentijd geeft Peter R. de Vries er via allerlei twitter-berichten blijk van totaal geobsedeerd te zijn door Micha Kat en Wim Dankbaar. Dat is ook wel te begrijpen nu ‘mr. Misdaad’ met hand en tand moet vechten voor het overeind houden van zijn reeds zwaar bezoedelde reputatie.

Print Friendly, PDF & Email
Share