Zoek resultaten voor 'micha-claim'

MICHA-CLAIM: WESTENBERG STELT VERWEER UIT

CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTER HEEFT OPNIEUW ‘MEER TIJD NODIG’ OM VERWEER TE VOEREN OP DE MEMORIE VAN GRIEVEN VAN MICHA NA CRIMINEEL EN INFAAM VONNIS VAN AMSTERDAMSE ERADUS-PEDO-RECHTBANK * MEMORIE VAN ANTWOORD VAN WESTENBERG OP MILJOENENCLAIM VAN MICHA LAAT OP ZICH WACHTEN

westenberg-KatPositieve ontwikkelingen van het Micha-claim front: de criminele rechter Hans Westenberg van wie nu ook officieel is vastgesteld dat hij heeft gelogen kan op geen enkele wijze meer verweer voeren tegen de eisen van Micha en heeft via zijn advocaat Croiset van Uchelen opnieuw uitstel gevraagd -en gekregen- voor het reageren op Micha’s Memorie van Grieven tegen het ridicule pedo-vonnis pro-Westenberg van de Eradus horror-rechtbank te Amsterdam. Micha is vast op koers naar zijn miljoen! Natuurlijk kunnen belangstellende nog altijd instappen in de Micha-claim door een bedrag te storten op de rekening van de Stichting Klokkenluideronline, want Micha wil zo veel mogelijk medestanders laten mee-delen in zijn successen! Overigens heeft Micha’s nieuwe strafadvocaat Haje Weisfelt nu reeds de handdoek in de ring gegooid: hij heeft zich teruggetrokken uit alle zaken van Micha. Dit nadat Micha hem in een column op Camilleri.nl had exposed als anti-advocaat die samenspant met de criminele zwarte mafia. Het is nu de vraag of het KG tegen de verplichte DNA-afgave door Micha nu nog door kan gaan. Als advocaten dit lezen en namens Micha de strijd willen aanbinden met de satanische kinderverkrachters van de zwarte mafia moeten ze zich maar melden.

Share
Lees verder

KOERS MICHA-CLAIM SPUIT OMHOOG: NRC

westenberg-KatMENSEN WE GEVEN NU EEN ANDER ADVIES: STAP VOORAL NIET IN BIJ DE MICHA-CLAIM! IT’S TOO GOOD TO BE TRUE! VERWOESTEND ARTIKEL IN RECHTERS-KRANT NRC DOET KOERS VAN MICHA-CLAIM EXPLODEREN! * DE LIEGENDE RECHTER KOMT ONDER EDE ALS GETUIGE IN DE MICHA-CLAIM: ONGEKEND SPEKTAKEL! MSM EN NRC DOEN ER ALLES AAN DE ZAAK-WESTENBERG WEG TE HOUDEN BIJ DEGENE DIE HEM HEEFT AANGEBRACHT: MICHA [NRC_Westenberg-02-10-14]

Share
Lees verder

MICHA-CLAIM MOET NU BINNENKOMEN

LEES ALLE STUKKEN OVER DE MICHA-CLAIM: HOE DE EERSTE JOURNALIST IN NEDERLAND DIE EEN TOP-RECHTER ONTMASKERDE ALS CORRUPT KAPOT WERD GEMAAKT

westenberg-KatMILJOEN EURO VOOR MICHA KAT LIJKT NU EEN ZEKERHEID MET VONNIS AMSTERDAMSE RECHTBANK * WESTENBERG PROCEDEERDE MICHA KAPOT EN VERNIETIGDE ZIJN CARRIERE MET BEWUST LEUGENACHTIGE PROCEDURE EN MAAKTE ZICH ALDUS SCHULDIG AAN MISBRUIK VAN PROCESRECHT * BLIJF MICHA STEUNEN WANT HIJ HEEFT HET NU MEER DAN OOIT NODIG BIJ DE LAATSTE LOODJES IN DE STRIJD TEGEN DE ZWARTE MAFIA * NA TIEN JAAR HAALT MICHA ZIJN GELIJK TEGEN DE CRIMINELE RECHTER HANS WESTENBERG * NU NOG DE OFFICIELE ERKENNING VAN ZIJN GELIJK IN DE ZAAK-DEMMINK

Share
Lees verder

BREAKING: MICHA-CLAIM WEER SPRINGLEVEND!

DIT WORDT EEN FATAL BLOW VOOR DE ZWARTE MAFIA: MICHA GAAT IN HOGER BEROEP TEGEN DE AFWIJZING VAN DE MICHA-CLAIM DOOR DE CORRUPTE PEDO-RECHTBANK VAN CARLA ERADUS * 500.000 GEVORDERD VAN EX-RECHTER HANS WESTENBERG EN 500.000 VAN DE ‘INTEGERE’ RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK * SPEKTAKEL, SPEKTAKEL, SPEKTAKEL! * MICHA WINT VOOR NEDERLAND EN DE RECHTSTAAT OP ALLE FRONTEN!

Wij zijn onze advocaat in eerste aanleg, Klaas Aantjes uit Rijswijk, zeer erkentelijk voor zijn cooperatieve houding bij de dossier-overdracht. Eerder schreven we uit teleurstelling over het feit dat Aantjes het hoger beroep niet wilde doen (wat dus weer een verkapt compliment is voor zijn werk bij de rechtbank) een boos stuk over hem op Camilleri.nl maar daar hebben we nu een beetje spijt van. Anyway, we gaan met volle kracht vooruit in onze strijd tegen de volledig op hol geslagen en totaal corrupte en criminele zwarte mafia! Waarschijnlijk komen we weer terecht bij het Hof Amsterdam dat we zo goed hebben leren kennen in de Pedigraaf-zaak (nog steeds geen uitspraak, nu al twee keer uitgesteld) en in de zaak-Bart Mos -die overigens op 23 juni wordt voortgezet. Be there!

Share
Lees verder

CLIMAX MICHA-CLAIM ZAKEN AANSTAANDE

KRIJGT MICHA ZIJN MILJOEN VAN DE STAAT WEGENS DE JURIDISCHE STALKING DOOR EX-RECHTER WESTENBERG? * KOMT ER EEN HOGER BEROEP? * SPANNING STIJGT: IS DE ZAAK-DEMMINK VAN INVLOED GEWEEST OP DE MICHA-CLAIM VONNISSEN? * LATER MEER

Klaas Aantjes
To Me
Today at 1:04 PM
Beste Micha,
Zojuist heb ik gebeld met de rechtbank. Er is in beide zaken uitspraak gedaan, maar over de inhoud mag men mij niets mededelen, zelfs niet of het tussen- of een einduitspraken betreft.
Beide uitspraken worden mij per post toegestuurd. Dat gebeurt hopelijk vandaag of morgen, dus morgen of overmorgen verwacht ik deze in huis te hebben en dan bericht ik je meteen.
Met vriendelijke groet,
Klaas Aantjes
AantjesZevenberg Advocaten

Share
Lees verder

ZWARTE MAFIA SABOTEERT MICHA-CLAIM

DE WANDADEN VAN DE TOGA’S WORDEN ERGER MET DE DAG * HOE DE SATANISCHE ERADUS-RECHTBANK DE MICHA-CLAIM MET LIST EN BEDROG ONSCHADELIJK PROBEERT TE MAKEN * ZIT JORIS DEMMINIK NOG STEEDS AAN DE KNOPPEN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT?

eradusartikel
De griffier van de Amsterdamse rechtbank manipuleerde het PV van de Micha-claim zitting en weigerde erin op te nemen dat Micha rechtbankpresident Eradus heeft ontmaskerd als corrupt

Onderstaande email werd vandaag verstuurd aan de Amsterdamse rechtbank, aan advocaat K. Aanjes en aan de advocaten Arnold Croiset van Uchelen (van Westenberg) en Bert-Jan Houtzagers (Raad voor de Rechtspraak):

Geachte mevrouw Konings,

Op 19 februari wijst u vonnis inzake mijn claim tegen ex-rechter Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak.
Mijn advocaat mr. Aantjes heeft u in een brief gewezen op twee zeer ernstige fouten in de concept-PV. Ik heb alle aanleiding te denken dat het hier niet gaat om fouten, maar om moedwillige manipulaties. Zo heeft uw griffier geweigerd mijn -uitgebreid onderbouwde- expose over de corruptie van uw president Eradus op te nemen. Tevens heeft uw griffier een cruciale passage waar het gaat om het omkopen van Westenberg door advocatenkantoor Houthoff Buruma zo veranderd, dat er nu staat dat Westenberg Houthoff zou hebben omgekocht -een idiote en totaal onbegrijpelijke stellingname. Ondanks dit schrijven hebben wij geen aangepast PV mogen ontvangen. Er ligt thans

Lees verder