web analytics

Zoek resultaten voor 'eradus'

BREAKING: PEDO-CORRUPTIE ERADUS BEWEZEN

PRESIDENT VAN AMSTERDAMSE RECHTBANK DEFINITIEF ONTMASKERD ALS KEY PLAYER IN DE PEDO-NETWERKEN * CARLA ERADUS EEN VAN DE GROOTSTE CRIMINELEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK * ERADUS SPANT SAMEN MET CORRUPTE MISBRUIK-TOP [WAARINHOLLAND] VAN KINDEROPVANG-GIGANT ESTRO

EXTRA: OOK CARLA ERADUS WIL -NET ALS JORIS DEMMINK- DAT HAAR SMERIGE DELICTEN WORDEN ‘VERGETEN’ DOOR GOOGLE

Eradus

Nadat Micha Kat reeds in 2004, dus tien fucking jaren geleden, samen met de vermoorde Pamela Hemelrijk wees op de weerzinwekkende banden van de Amsterdamse rechtbankpresident Carla Eradus met de pedo-netwerken in ons land (De Eradus-files) is thans opnieuw het bewijs geleverd voor de endemische corruptie binnen de rechtbank Amsterdam -die Micha in een serie nooit vertoonde horror-showprocessen probeerde kapot te maken- en voor samenspanning tussen Eradus en de criminele misbruik-top van de grootste kinderopvang-onderneming van Nederland, Estra. De top van Estra blijkt een maand voor het bankroet het hoofdkantoor ‘op papier’ te hebben verplaatst naar Amsterdam om zo te kunnen vallen onder de pedo-jurisdictie van het monster Eradus die in haar bestaan als kinderrechter honderden kinderen heeft uitgeleverd aan de pedofielen waarbij zij kinderen door de politie hun huizen uit liet slepen terwijl ze wist dat hun ouders in de rechtbank waren. Eradus is hiervoor door de Hoge Raad veroordeeld. Desalniettemin kon zij dankzij de pedo-mafia van Demmink worden benoemd als president te Amsterdam. Hieronder het artikel over Estra

Lees verder

ERADUS-RECHTBANK: OPNIEUW WRAAK OP MICHA

DE RECHTBANK VAN DE CORRUPTE EN CRIMINELE PRESIDENTE CARLA ERADUS GAAT GEWOON DOOR MET VEDETTA TEGEN MICHA KAT * IN PLAATS VAN MILJOEN VOOR MICHA WEGENS TERREUR ZWARTE MAFIA MOET HIJ MEER DAN 3000 EURO BETALEN * MET WETTELIJKE RENTE EN BINNEN 15 DAGEN

BREAKING: RECHTERS IN NEDERLAND MOGEN VANAF NU GRATIS PROCEDEREN BIJ HUN VRIENDEN VAN DE ZWARTE MAFIA TEGEN IEDEREEN DIE HUN ‘ONAFHANKELIJKHEID’ EN HUN ‘ONPARTIJDIGHEID’ TER DISCUSSIE STELT * OPNIEUW FORSE SCHREDE NAAR DE TERREUR-STAAT MET MICHA CLAIM-VONNIS * ADVOCAAT WEIGERT IN HOGER BEROEP TE GAAN

Eradus

De passage uit Micha’s pleidooi waarin hij inging op de door hem onthulde -en al 10 jaar onweersproken gebleven- wandaden van rechtbankpresidente Carla Eradus werd niet opgenomen in het PV. Zelfs niet nadat Micha’s advocaat daartoe nog een aparte brief had geschreven. In het vonnis staat thans: de door hem (Kat) gewenste aanvulling (op het PV) is niet relevant voor enige in deze procedure te nemen beslissing. Hier staat dus in feite: het enkele feit dat Kat heeft onthuld [in 2004 in HP/de Tijd] dat onze presidente corrupt is en tal van kinderen bij hun ouders heeft laten weghalen om te worden uitgeleverd aan de pedo-mafia, is niet relevant voor de houding van dit college en van deze rechtbank in zaken waarin Kat partij is -zulks natuurlijk niettegenstaande het feit dat voortdurend het tegendeel blijkt in de vorm van de meest extreme en bizarre intimidaties en provocaties zoals we in Nederland nog niet eerder hebben gezien [Pedigraaf-zaak]. Thans komt het sadisme van Eradus cs. naar voren

Lees verder

MICHA-CLAIM: OORLOG ROND CARLA ERADUS

BREAKING: LEES HIER HET EXPLOSIEVE EN GEMANIPULEERDE PV VAN DE MICHACLAIM-ZITTING IN AMSTERDAM

STRIJD ROND DE MICHA-CLAIM CONCENTREERT ZICH NU OP CORRUPTE PRESIDENT AMSTERDAMSE RECHTBANK * GRIFFIER MANIPULEERDE PV OM ZIJN CORRUPTE PRESIDENT TE BESCHERMEN * ADVOCAAT MICHA EIST AANPASSING PV * GEVECHT OP LEVEN EN DOOD VAN MICHA TEGEN DE ZWARTE MAFIA GAAT NAAR ZINDERENDE CLIMAX

eradusartikel

Vroeger of later betaal je de prijs voor het aanstellen van een corrupte crimineel [Elsevier, NRC, Theo van Gogh] als president van de belangrijkste rechtbank van ons land. Nadat Micha Carla Eradus reeds in 2004 exposte [Eradus-files deel 1 en deel 2] lijkt nu, bijna tien jaar later, het grote moment daar. Tijdens de zitting inzake de Micha-claim stond Micha uitgebreid stil bij de track records van Eradus en bij de terreur die zij sedert via haar rechtbank over hem heeft uitgestort -wat natuurlijk weer een set delicten op zichzelf oplevert waardoor deze dame eens te meer met gillende sirenes moet worden afgevoerd richting PI. Hij noemde haar ook ‘corrupt’. Welnu, de griffier weigerde deze kwalificatie op te nemen in het PV. Thans heeft de advocaat van Micha de rechtbank gesommeerd deze kwalificatie alsnog op te nemen in het PV. De vraag of deze horror-rechtbank uberhaupt in staat is onpartijdig over de Micha-claim te oordelen wordt tegen de achtergrond van dit alles niet eems meer gesteld. Waar het nu nog slechts om gaat is het exposen

Lees verder

HOE CARLA ERADUS HANS WESTENBERG REDT

HOE DIEP ZIJN DE STINKENDE BEERPUTTEN BIJ JUSTITIE? HOEVEEL KINDERVERKRACHTERS ZITTEN IN TOGA ACHTER DE TAFELS? * CARLA ERADUS LAAT VOOR HANS WESTENBERG CIVIELE PROCEDURE SABOTEREN EN VERKRACHTEN: ONS KENT (EN HELPT) ONS!

BREAKING EN EXTRA: ADVOCAAT VAN DEMMINK HARRO KNIJFF ZELF OOK TOTAAL CORRUPT; WAS OOK RECHTER OP DE RECHTBANK DIE GAAT OORDELEN OVER DE ZAAK TUSSEN DEMMINK EN HET AD * DAARNAAST KOMT PEDOFIELEN-ADVOCAAT KNIJFF STEEDS MEER IN BEELD ALS KINDERVRIEND: HIER EN HIER DE ACHTERGRONDEN. KAN EEN ADVOCAAT DE ENE TOP-PEDOFIEL NA DE ANDERE VERDEDIGEN EN ZELF ‘CLEAN’ ZIJN?

Carla Eradus, de reeds in 2004 als compleet [ERADUS-FILES 1] corupt [ERADUS-FILES 2] ontmaskerde president van de Amsterdamse rechtbank [backgrounds] en als voormalig kinderrechter een van de hofleveranciers aan de pedo-netwerken, laat op dit moment op haar rechtbank de criminele en meinedige rechter Westenberg witwassen op een ongekende wijze die maar een ding laat zien:

Lees verder

OPNIEUW KLACHT TEGEN ERADUS BIJ HR?

Aan het eind van dit fragment dreigt Bram Moszkowicz met een klacht tegen de Amsterdamse rechtbankpresident Carla Eradus als hij vandaag geen excuusbrief vindt op de mat voor haar ongekend gefrustreerde en wraakzuchtige actie tegen deze advocaat die de incompetentie en corruptie binnen haar rechtbank genadeloos blootlegde in het Wilders-proces. Zet Moszkowicz zijn klacht door? Het zou niet de eerste keer zijn dat Eradus wordt getoest door ons hoogste rechtscollege. In 1991 werd zij -als enige rechter ooit- zelfs veroordeeld door de Hoge Raad. Hier alle achtergronden. Hier nog meer verwoestend materiaal over deze ‘Demmink onder de presidenten’. En hier nog weer meer, want er is ALTIJD meer. En nog meer, het houdt maar niet op! Conclusie:

Lees verder

CARLA ERADUS IS CORRUPT VARKEN

PEDOFIELEN-MAFIA SCHAKELT MET GROF GEWELD KLOKKENLUIDER UIT * NOORDHOLLANDS DAGBLAD BERICHT OVER INTIMIDATIE BEN VAN DEN BRINK * NU TERUGSLAAN: VERGELIJKBARE AANVALLEN OP DE JUSTITIE-CRIMINELEN * OORLOG TEGEN JUSTITIE GAAT NIEUWE FASE IN

THIS IS HOT: LEES HIER DAT DE PRESIDENT VAN DE AMSTERDAMSE RECHTBANK C. ERADUS DIE MEENT DAT DE ‘CAMERA VRIJ BAAN’ MOET KRIJGEN -QUOD NON- ZELF EEN CORRUPT VARKEN IS DAT HAND- EN SPAN DIENSTEN VERRICHT AAN HET PEDO-NETWERK * EN MAAR ONDERZOEKEN: WAAROM IS HAAR RECHTBANK TOCH BESCHOTEN?

Mensen, we blijven het herhalen en weigeren op te geven: sla terug tegen de onvoorstelbare criminelen en kinderverkrachters van Justitie! Het is bijna te laat! De paniek bij Demmink cs. neemt met de dag toe en daarom nemen ze thans toevlucht tot middeleeuwse methodes om af te rekenen met hun ‘vijanden’ zoals Ben van den Brink! Hierop is maar een antwoord mogelijk: betaal de pedofielen terug met gelijke munt! Sleur ze uit hun huizen en hun auto’s, kots hun toga’s onder op zittingen, spuug ze recht in het gezicht: het zijn geen mensen die ons mededogen verdienen, maar de weerzinwekkende dienaren van de pedo-systeem dat is gericht op het vernietigen van de levens van onschuldige kinderen en hun ouders. Deze ‘magistraten’ verdienen geen enkele compassie. Hunt them down! Maar het allerergste monster binnen de rechterlijke macht, het wezen dat met ’top-prioriteit’ op de mestvaalt dient de belanden van onze juridische geschiedenis is Carla Eradus,

Lees verder