Zoek resultaten voor '"Bart Mos"'

WEDZINGA, HILLENAAR, DEMMINK EN… BART MOS

EXTRA: INTERVIEW VAN MYRA MET WETENSCHAPSFILOSOOF REIN GERRITSEN LEGT FEILLOOS DE NEDERLANDSE MAFIA-STAAT BLOOT: ‘LIJKEN IN DE KAST VOOR HONDERDEN JAREN’ * BAYBASIN WIL ‘WAARHEIDSCOMMISSIE’ MAAR DAT GAAT NIET WERKEN: ALLEEN REVOLUTIE BIEDT EEN WEG UIT DEZE HORROR-BEERPUT

CONNECTING THE DOTS IN DE ZAAK-DEMMINK: DE DOOR DEZE SITE REEDS SINDS JAAR EN DAG GENOEMDE ‘HITMAN’ VAN JORIS DEMMINK HUGO HILLENAAR WEER VOLOP IN BEELD DANKZIJ DE RAMMENDE RECHTER * EN VIA HILLENAAR KOMEN WE TERECHT BIJ… BART MOS VAN DE PEDOFIELEN-KRANT DE TELEGRAAF! * OOK ACHTER DE AANGIFTE VAN BART MOS TEGEN MICHA ONTWAREN WE DE HAND VAN JORIS DEMMINK

hillenar

Dankzij de aangifte van Bart Mos wegens ‘doodsbedreiging’ -geheel bij elkaar gelogen- werd Micha verwijderd uit het rijk van de mainstream-journalisten. Dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Joris Demmink via zijn hitman Hugo Hillenaar. Demmink wilde Micha isoleren om hem optimaal te kunnen demoniseren en ridiculiseren, dat is vanaf het begin de strategie geweest van Justitie: Micha laten gaan en alle anderen die op zijn werk voortborduren keihard aanpakken. Met een mooi woord heet deze strategie containment. Maar de werkelijke doodsbedreiging in de zaak-Mos was niet afkomstig van Micha, maar van Hillenaar en gericht tegen Gerrit de Wit die op het punt stond cruciale informatie (de zogeheten ‘Mostert-papers’, de notities van de vermoorde Demmink-chauffeur Mostert) over te dragen aan Micha. Hier wordt alles uitgelegd in een stuk uit mei 2013. Hier alle stukken waarin Hillenaar is genoemd op deze site. Dat deze weerzinwekkende crimineel en hoogstwaarschijnlijk pedofiel (net als zijn directe collega-oud-hoofdofficieren Wabeke, Holthuis en Wooldrik) nog steeds op de troon van het OM zit

Lees verder

BART MOS PAST DE BROUWER-STUK AAN

BEWIJS VOOR DIRECTE BETROKKENHEID KAMP-DEMMINK BIJ MOORD OP FRED: HET MAG NIET GEZEGD WORDEN * OOK KOEN VOSKUIL VAN HET AD VALT DOOR DE MAND MET LEUGENACHTIGE TWEET OVER FRED: ‘GEEN OPZET IN HET SPEL, ZEGT FAMILIE’ * MICHA SPRAK UITGEBREID MET RENE DE BROUWER: “IK BEN BEZIG DE PUZELSTUKJES IN ELKAAR TE PASSEN”

EXTRA: SCHREEF KOEN VOSKUIL ZIJN LEUGENACHTIGE DE BROUWER-TWEET UIT ANGST HET VOLGENDE SLACHTOFFER TE WORDEN VAN DE DEMMINK-SQUADS? * VOSKUIL WERD TIJDENS DE DEMMINK-VERHOREN VEELVULDIG ‘GEPREZEN’ EN DAT IS IN DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN LEVENSGEVAARLIJK

bartmos

Bart Mos van De Telegraaf heeft een cruciale zin uit zijn artikel over de moord op Fred geschrapt. Deze zin luidde: Dit ongeval zou aanleiding moeten zijn de zaak-Demmink nog eens extra onder de loep te nemen. In het stuk dat nu op de site staat ontbreekt de zin. Door deze paniek-actie wordt bewezen dat de moord op Fred in direct verband staat met de zaak-Demmink (voor wie daar nog aan mocht twijfelen). Iets wat moet worden onderdrukt door de MSM vormt immers per definitie de waarheid. Opvallend is ook dat toen wij spraken met Rene de Brouwer die expliciet aangaf zijn naam niet te gebruiken uit angst voor een aanslag. Dat hebben we dan ook niet gedaan. Enige uren later staat hij echter met naam en toenaam in De Telegraaf. De Brouwer heeft tegen ons overigens niet gezegd dat de moord op zijn broer aanleiding zou moeten zijn de zaak-Demmink nader te onderzoeken. Wel gaf hij aan ‘met veel mensen uit het netwerk van Fred in Thailand’ te hebben gesproken en dat hij daarop zijn conclusie baseerde dat het een ‘zeer verdacht ongeluk’ is: “Ik ben bezig alle puzzelstukjes in elkaar te passen”. Ook bevestigde hij dat Fred te gast zou zijn bij Pauw & Witwasman. Fred en Rene hadden regelmatig contact. Er zijn geen andere broers of zussen

Lees verder

ADVOCAAT VAN BART MOS TOTAAL IN PANIEK

ADVOCAAT VAN BART MOS STAPTE OVER VAN HET DEMMINK-KANTOOR VAN MISCHA WLADIMIROFF NAAR HET OMKOOP-KANTOOR HOUTHOFF BURUMA

UITGEBREID ARTIKEL BIJ NOS OVER HET DEMMINK-TRIBUNAAL IN UTRECHT * PAPIEREN TELEGRAAF BRENGT DEMMINK ARTIKEL OP PAGINA 5* PUBLIEKE OMROEP EN MSM WORDEN WEGGEVAAGD

verbruggenDe nerveuze raadsman van Mos, Verbruggen, het leek wel of er stoom uit zijn oren kwam, wendde zich tot zijn Telegraaf kornuiten achter hem en slaakte bijna jankend uit: “Ik heb geen zin om aan de Kat show deel te [email protected]#!”, en: “Hij (Kat, red.) neemt het gewoon over [email protected]*&#!” Aldus bezoeker Analist die tijdens het Bart Mos-tribunaal in de nabijheid zat van de Telegraaf-delegatie met ondermeer Sjuul Paradijs en Joost de Haas. Bart Mos zat zelf een bankje naar voren als getuige naast zijn panikerende advocaat Aldo Verbruggen (ex-OM) die tot voor kort nog mede-eigenaar was van het kantoor Wladimiroff Advocaten NV waar Joris Demmink wordt verdedigd in de strafzaak die recent tegen hem is geopend. Lees hieronder het volledige verslag van Analist waarvoor dank:

Lees verder

OUTLINE VAN HET BART MOS-TRIBUNAAL

OVER VIJF UUR GAAT HET BEGINNEN OP HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF ACHTER HET CS: VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE JOURNALISTIEK STAAT EEN REPORTER VAN DE TELEGRAAF ONDER EDE. KOMT DAT ZIEN!

1. Hoe heb je Micha Kat leren kennen?

2. Hoe verliep de samenwerking tussen De Telegraaf en Micha? En tussen jou en Micha?

3. Waarom werd Micha vlak voor zijn vertrek naar Bangkok in 2008 opeens ontslagen?

4. Waarom weigerde de hoofdredactie Micha een verklaring te geven hiervoor [VIDEO]? Wat is jouw oordeel over deze handelswijze van De Telegraaf?

5. Uit het feit dat De Telegraaf Micha aannam, blijkt dat er tevredenheid bestond over zijn werk? (zie HP/de Tijd)

6. Hoe staat men bij De Telegraaf ten opzichte van Chipshol/de familie Poot?

7. Schets de totstandkoming van het artikel Voorzitter klokkenluiders met de dood bedreigd van 28 sept. 2010 [PROD. 1]

8. Wat waren jouw bronnen voor de stelling dat de dreiging afkomstig was ‘uit het criminele milieu’? Wat bedoelde je met ‘het criminele milieu’?

9. Hoe is het mogelijk dat er 4 dagen voor jouw publicatie een advertentie in de media verscheen van Chipshol ‘Klokkenluider me de dood bedreigd via Justitie’? Hoe verklaar je het verschil tussen ‘het criminele milieu’ en ‘justitie’? [PROD. 2]

10. Stond je in de tijd van die publicatie in contact met Chipshol en Micha?

Lees verder

TELEGRAAF ACHTER AANGIFTE VAN BART MOS

BREAKING: VEILIGHEID MICHA VOOR MAANDAG NOG NIET GEGARANDEERD * DOOR DREIGING ARRESTATIE KOMST VAN MICHA ONZEKER * SPANNEN TELEGRAAF EN JUSTITIE OPNIEUW SAMEN TEGEN MICHA VIA HERNIEUWDE TERREUR EN INTIMIDATIES?

TELEFOONTAPS BEWIJZEN: TELEGRAAF BESCHERMT JORIS DEMMINK: ‘MICHA GAAT MISSCHIEN MET PISTOOL NAAR DEMMINK’

bartmos

Vlak voor het Bart Mos-tribunaal op 3 maart om 10:00 (Amsterdamse GERECHTSHOF dus NIET RECHTBANK) komt aan het licht dat Bart Mos bij zijn aangifte tegen Micha handelde op bevel van De Telegraaf, de krant met wie Micha vanaf 2008 is verwikkeld in een levensgroot conflict. Dit blijkt uit telefoontaps van Justitie in de zaak-Kalbfleisch. De tap met sessie-nummer 858 (18-04-2011, Sparrow & Partners belt Kalbfleisch op de NMa): Dan hebben we nog Micha Kat. Kalbfleisch zegt dat die zich zondagochtend om 6 uur gemeld had met een pedofielen-tirade. Kalbfleisch heeft hem weggedrukt. Jeroen Sparrow zegt dat hij ook over hem schrijft. Kalbfleisch wil ze wel steunen als zij hem gaan aanpakken, maar dat moeten zij met meerderen doen. Sparrow zegt dat De Telegraaf een aanklacht tegen hem heeft ingediend. Zij vinden dat hij gestoord is en misschien nog wel eens met een pistool naar Demmink gaat. Kalbfleisch overweegt zich tot de politie te wenden als Kat hem hinderlijk blijft volgen, want hij is ook bij Westenberg voor de deur gesignaleerd, dus dat kan ook bij hem gebeuren. Intussen lijkt het erop, dat Micha niet zelf aanwezig kan zijn bij het Bart Mos-tribunaal

Lees verder

BART MOS TEGEN MICHA: MEDICIJNEN! MEDICIJNEN!

EXTRA: NU OOK VERREGAANDE INTIMIDATIES TEGEN NICO VAN DEN HAM DIE HET ZO OPNAM VOOR POSTER-PLAKKER KAREL BAGCHUS

HEBBEN DE MSM EEN GEHEIM CONTRACT AFGESLOTEN MET BIG FARMA? * JE ZOU HET HAAST ZEGGEN: BART MOS NA PETER R. DE VRIES EN MARCEL HAENEN DE DERDE MSM’MER DIE KRIJST DAT MICHA AAN DE PILLEN MOET [Bartmos.demmink] * HET PSYCHO-ARGUMENT IS HET ENIGE DAT DE TEGENSTANDERS VAN MICHA NOG REST * 3 MAART DE GROTE CONFRONTATIE TUSSEN DE LEUGEN EN DE WAARHEID

antidepressiva

Bart Mos: journalist, mannelijk, schrijft over ‘misstanden’ en ‘corruptie’…WEET ALLES VAN DE ZAAK-DEMMINK EN DE PEDO-NETWERKEN MAAR ZWIJGT EN KRUIPT.
Micha Kat: journalist, mannelijk, schrijft over misstanden en corruptie…WEET ALLES VAN DE ZAAK-DEMMINK EN DE PEDO-NETWERKEN MAAR TREKT AAN DE BEL.

Het is zelfs nog erger, want Bart Mos en zijn krant zeggen nu dat Demmink onschuldig is, dat er een ‘heksenjacht’ op hem is geopend en dat de tegenstanders van Demmink krankzinnig zijn terwijl er een officieel strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt! En het is zelfs nog weer erger, want De Telegraaf was zelf betrokken bij het kindermisbruik via hun ex-topman Kees Lunshof. Dit alles maakt Bart Mos medeplichtig aan de kindermisbruik. Het is in feite geheel klassiek voor de machtsovername door satanische psychopaten: roepen dat iedereen die ze nog wel op een rijtje heeft krankzinnig is.

Share
Lees verder