VANDAAG PERSVRIJHEIDSFEEST IN AMSTERDAM

NVJ VIERT -MEDE DOOR PAUW & WITWASMAN GESPONSORD– ‘PERSVRIJHEIDSFEEST’ * OP NRC-OMBUDSMAN: WEBSITE VAN NVJ VERZWIJGT PEDO-BANDEN * NEDERLANDSE MEDIA DE LAFSTE EN SLECHTSTE TER WERELD * WORDT KEY NOTE SPEAKER EGBERT MYJER HET VUUR AAN DE SCHENEN GELEGD OVER ZIJN BAAS JORIS DEMMINK?

EXTRA: LEES HIERONDER HOE JUSTITIE DE RECHTEN VAN MICHA KAT STELSELMATIG SCHENDT EN MET VOETEN TREEDT * NVJ SPANT GEHEEL SAMEN MET PEDO-JUSTITIE NET ALS DE FRANSE JOURNALISTENVERENIGING IN DE ZAAK ROND DE ‘KLOOTZAKKEN-MUUR’

In welk land kunnen staatspropaganda en vrije pers naast elkaar bestaan? In Rusland. Nog wel, want de media worden daar in rap tempo aan banden gelegd aldus de tekst op de site van het grote ‘persvrijheidsfeest’ dat vandaag losbarst in Amsterdam. Op de foto zien we top-rechter Egbert Myjer die de aanwezige journalisten gaat bijpraten over de ‘rechten, plichten en verantwoordelijkheden’ van de hedendaagse journalist met een accent op de laatste twee. Terwijl in Amsterdam de voetjes van de vloer gaan ter ere van de persvrijheid, stuurde Micha deze email naar het Parket-Generaal van het OM:

Dag Evert,

Ik heb al enige tijd geleden een vraag bij je uitgezet over het stelselmatig met voeten treden door het OM van de Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen tegen Journalisten in de acties tegen mij die nu al meer dan een jaar aan de gang zijn.

Ik stel deze vraag aan jou omdat volgens de aanwijzing het College van PG’s door de leiding van het betreffende parket geinformeerd dient te worden over de toepassing van de dwangmiddelen tegen journalisten, in mijn geval internationale signalering, arrestatie en detentie. Tevens zouden de dwangmiddelen moeten worden goedgekeurd door een rechter.

Alle zaakofficieren hebben dus dusver geweigerd op deze kwestie in te gaan. Correspondentie aan e/o vanuit het Parket Generaal is niet aan de dossiers toegevoegd. Verzoeken van mijn advocaat om over deze correspondentie te kunnen beschikken zijn afgewezen.

Openheid op dit punt is met name van belang omdat ik in geen enkel opzicht voldoe aan de eisen die de aanwijzing aan het OM stelt voor het toepassen van de dwangmiddelen:

Toepassing van een dwangmiddel is volgens de nieuwe Aanwijzing alleen aan de orde bij de opsporing en voorkoming van zeer ernstige delicten: misdrijven waarbij het leven, veiligheid of gezondheid van mensen ernstig kan worden geschaad. Bijvoorbeeld het traceren van explosieven bij een op handen zijnde aanslag. Of het opsporen van een verdachte waarvan wordt vermoed dat hij opnieuw ernstige misdrijven zal plegen. Als er geen sprake is van zo’n ‘zeer ernstig delict’ mogen er dus geen dwangmiddelen worden ingezet tegen journalisten.

Ik vraag je nu dus het volgende:

-is het College van PG’s geinformeerd over de tegen mij toegepaste dwangmiddelen zoals de richtlijn voorschrijft?
-waarom is de toepassing van de dwangmiddelen goedgekeurd terwijl mijn zaak duidelijk niet past in het beschreven profiel?
-waarom zijn de betreffende stukken steeds geweerd uit de strafdossiers?
-waarom krijgt zelf mijn advocaat geen inzage in de betreffende stukken, met name die over de internationale signalering?

Gaarne vernemend, met groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share