2013: GEVECHTEN OP VELE FRONTEN

BREAKING: MICHA KAT WEGGEDRUKT UIT HET TELEGRAAF-PROGRAMMA AVONDSPITS VAN JOOST EERDMANS [Kat Wakker Nederland] ALS HIJ DE KILLER COPS TER SPRAKE BRENGT * TOTAAL TABOE IN MSM OVER KILLER COPS EN HET BEDROG HIEROVER DOOR DE TELEGRAAF

HET FRONT DEMMINK * HET FRONT WESTENBERG/MICHA-CLAIM * HET FRONT STRAFZAKEN MICHA VANAF 19-2 * HET FRONT MSM * HET FRONT KILLER COPS * HET FRONT CORRUPTE RECHTERS/WESTENBERG EN KALBFLEISCH * HET FRONT MARIANNE VAATSTRA * HET FRONT BAYBASIN

WIJ VRAGEN NOGMAALS EN DRINGEND OM UW STEUN IN DIT JAAR VAN DE WAARHEID WAARIN DE STAATS-MONSTERS MOETEN WORDEN VERSLAGEN * STORT OP DE MICHA-CLAIM

Even een update, een ‘Kriegsbericht’ over waar we staan aan het begin van 2013. Om met het ‘makkelijkste’ te beginnen: de Micha-claim. We hebben u gemeld dat de corrupte en criminele rechter Hans Westenberg in een ongehoorde en wanhopige move de tegenaanval heeft gekozen en nu opeens 8.500 Euro van Micha claimt. Het zou dus kunnen dat Westenberg Micha in KG voor de rechter gaat slepen. Dan hebben we het dus over een corrupte en criminele rechter die zich voor 4 ton -en dat is dan nog slechts wat aantoonbaar is- heeft laten omkopen door diverse marktpartijen waaronder criminele organisaties. Op 28 december viel dit alles nog eens te lezen in het dagblad Trouw -nu niet in een advertentie maar in een redactioneel artikel: “In een van onze laatste advertenties schreven we dat rechter Westenberg in vijf jaar voor meer dan vier ton bijkluste” geeft hij [Jan Poot] als voorbeeld. “Het leverde geen enkele reactie op van de media. In dezelfde advertentie schreven we dat Westenberg voor 65.000 euro cursussen verzorgde voor advocaten [Houthoff Buruma, backgrounds]. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Kan iemand mij uitleggen waarom en waarover een rechter cursus geeft aan advocaten? Het is raar dat journalisten zulke zaken niet uitzoeken.” Waar deze ex-rechter de gore moed vandaan haalt tegen deze achtergrond 8.500 te eisen van Micha Kat is geen vraag meer:

de man en zijn advocaat Arnold Croiset van Uchelen zijn compleet van God los en zouden stante pede in dwangbuizen moeten worden afgevoerd naar een TBS-kliniek. Het zijn harde woorden, maar ze zijn nu duidelijk te ver gegaan.

Dan het front-Demmink. Vanuit de VS en vanuit de EU is een offensief ingezet tegen de Nederlandse justitie-pedofielen. Hier het laatste nieuws uit het Katholiek Nieuwsblad waarin tevens weer de misdadige rol van de NOS wordt gehekeld. Volg de laatste ontwikkelingen op de Amerikaanse Demmink-site en Demminkdoofpot. Op de agenda staan ondermeer nieuwe hoorzittingen van de Helsinki-commissie waarin ook onze ambassade weerwoord zal moeten gaan geven.

Het front-strafzaken Micha wordt op 19 februari actief met een zitting in Den Haag. We mogen over deze zaak (de ‘smaad- en bommeldingen-zaak’) geen inhoudelijke mededelingen doen. Micha heeft reeds vier maanden in voorarrest gezeten. Dit is een unicum in onze rechtstaat. Ook een unicum is dat het OM in een proces negen aangiftes wegens smaad voor de rechter brengt. We noemen hier nu slechts de aangevers: Y. Moszkowicz, het ministerie van Veiligheid en Justitie, advocatenkantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Frits Huffnagel, Frits van Straelen, het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet), een anonymus (wegens ‘opruiing’), de journalisten G. Leistra van Elsevier en J. de Jager van de NOS, de hoofdredacteur van de NOS M. Gelauff, een agent van het korps Amsterdam-Amstelland. In maart dient het hoger beroep bij het Haagse Hof in de ‘graffiti-zaak’ en in mei dat in de zaak ‘Bart Mos’ van De Telegraaf.

Het front-MSM valt deels samen met het vorige front. De corrupte MSM zijn in snel tempo terrein aan het verliezen [open brief aan de NOS] ten gunste van de alternatieve media. Dit verklaart hun extreem agressieve strijdwijze en het feit dat ze de hulp van Justitie moeten inroepen -met wie ze samenspannen- om Micha te bestrijden. Organisaties als Elsevier, NOS en Telegraaf durven geen civiele zaak aan te spannen omdat ze daarin geen poot hebben om op te staan. De samenspanning met Justitie wordt alleen al bewezen door het feit dat Justitie direct overging tot het toepassen van dwangmiddelen zoals arrestaties en detentie. In een civiele zaak zou dat onmogelijk zijn geweest. Ook zetten de MSM mensen is als Peter R. de Vries -die weer samenwerkt met Justitie- en Bram Bakker om Micha te demoniseren.

Van het front-killer cops viel recent veel nieuws te vernemen. De slag kent als inzet de eerlijke berechting van twee killer cops. Hun schuld staat reeds vast, met name door de serie leugens die het OM reeds direct na de fatale incidenten de wereld in slingerde via ‘hun’ MSM, met name De Telegraaf. In maart staat de artikel 12-procedure op het programma die vervolging moet afdwingen van Fred Buffing. De zaak tegen de Haagse killer cop moet nog beginnen, maar er is reeds aangifte tegen hem gedaan wegens moord op Rishi. Opvallend is dat de politiek in deze zaken geheel monddood is gemaakt, net als in de zaken Westenberg en Kalbfleisch. Minister Opstelten spreekt alleen over politieagenten als ‘slachtoffers’, nimmer over hun criminele acties en al helemaal niet over hun optreden als moordenaars.

Dan het front tegen de corrupte rechterlijke macht in de hoedanigheid van Westenberg en Kalbfleisch. Dit jaar komt hun strafzaak in hoger beroep voor de rechter. Hier de laatste ontwikkelingen en achtergronden.

Een van de fronten waar de laatste maanden het felst is gestreden in het Vaatstra-front. Na ‘operatie-Jasper’ van Justitie, uitgevoerd met de inzet van hun ‘geheime wapen’ Peter R. de Vries, is van onze tegenstanders niets meer vernomen. Onbekend is nog wanneer Jasper voor de rechter komt, als dit al gebeurt. Juist omdat Justitie geen zaak tegen hem heeft en er geen enkel hard bewijs tegen Jasper bestaat buiten de door Justitie gemanipuleerde en oncontroleerbare ‘100% DNA-match’ zal Jasper waarschijnlijk geen proces krijgen, maar via een ‘speciaal programma’ worden behandeld: voor de buitenwereld psychiatrisering, maar in werkelijkheid wordt hij geholpen als dank voor zijn patsy-rol in deze operette waarmee hij Justitie verloste van een enorm ‘probleem’.

Ook op het front-Baybasin wordt in 2013 weer gestreden. Vraag is of de Hoge Raad zal beslissen tot een herziening wat betekent: een nieuwe behandeling. In deze zaak, die zeer is verknoopt met de zaak-Demmink, hebben de MSM een volledig publicatie-verbod opgelegd gekregen, net als in de zaak-Demmink en in alle andere zaken. Hier de laatste stand van zaken.

We zullen vast nog wel een of meer fronten zijn vergeten in deze epische strijd tegen de satanische staat en de NWO. Het front-Chipshol bijvoorbeeld. Of het front-Osterhaus en Fouchier. We sluiten dit overzicht af met woorden van de bekende oorlogs-dichter J. Campert: Wat doet een man in zulk een tijd? Hij kust zijn vrouw, hij kust zijn kind, en strijdt de ijdele strijd.

Ik zie hoe’t eerste morgenlicht
door ’t hooge venster draalt.
Mijn God, maak mij het sterven licht
– en zoo ik heb gefaald
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw gena,
opdat ik heenga als een man
als ‘k voor de loopen sta
.

Print Friendly, PDF & Email
Share