20-6: EERSTE DEMO TEGEN DE MSM

DEZE WEBSITE ROEPT IEDEREEN OP OM OP 20 JUNI OM 12:00 TE VERZAMELEN VOOR DE AMSTERDAMSE RECHTBANK AAN DE PARNASSUSWEG VOOR EEN VREEDZAME DEMO TEGEN DE MSM * OM 13:30 UUR HET HOOGTEPUNT: DE PEDIGRAAF-ZAAK * PEDIGRAAF-ADVOCAAT BAS LE POOLE STEEDS VERDER IN DE PROBLEMEN * ONDERGANG MSM: AMAZON PASSEERT NEW YORK TIMES IN ADVERTENTIE-INKOMSTEN

Steeds breder in de samenleving wordt weerzin gevoeld tegen de corrupte MSM. Steeds meer mensen weigeren nog te kijken naar het NOS Journaal en Pauw & Witwasman en De Telegraaf en NRC Handelsblad te lezen. Micha Kat was de eerste die de klokken luidde over de MSM die hij reeds vanaf 2002 zag afglijden en corrumperen. In plaats van een goudgerande carriere als slippendrager van Wouter Bos koos hij voor de tegenstroom. Dat leidde in 2004 tot zijn boek Lux, Libertas en Leugens, het morele en journalistieke verval van NRC Handelsblad. Ogenblikkelijk werd hij verketterd en gedemoniseerd. We zijn nu bijna tien jaar verder. Er is in die tijd veel gebeurd: aanvallen van alle kanten, demoniseringen, arrestaties, ontslagen, dagvaardingen, processen, beslagleggingen, interneringen. Maar Micha is still standing:

Nu is de tijd gekomen dat Micha terug gaat slaan, full force. Het is genoeg geweest. Samen met jullie brengt hij de MSM op de knieen. Op 20 juni vanaf 12:00 vindt de aftrap plaats van een landelijke tsunami die Jules Paradijs,

Marcell Gelauff, Gerlof Leistra, Jeroen de Jager, Folkert Jensma, Jeroen Pauw, Marcel Haenen, Andries Knevel en de rest van de clacque zal overspoelen en verzuipen. We verzamelen vanaf 12:00 voor de rechtbank van Amsterdam. Een uur later gaan we naar binnen voor de moeder aller MSM-zaken: de Pedigraaf-affaire [video] waarin Micha in het strijdperk treedt tegen de meest misdadige krant uit de geschiedenis van de journalistiek, een de facto terreur-organisatie die mensen at random sloopt en vertrapt en zelfs de rechterlijke macht in een wurgende greep lijkt te houden onder dreiging van chantage -de rechter die het waagt tegen de krant te vonnissen wordt afgemaakt:

Deze Pedigraaf-zaak zal naast de zaak-Bart Mos het Waterloo worden van de pedofielen-beschermers van de Basisweg.

Intussen pakken zich donkere wolken samen boven het hoofd van Pedigraaf-advocaat Bas le Poole. Zo donker, dat hij De Telegraaf in deze zaak niet mag bijstaan. Hetzelfde geldt voor zijn kantoorgenoot Mark de Kemp. Zij spelen namelijk thoofdrollen in tuchtklachten die Micha heeft ingediend tegen hen. En het is vaste leer dat je als advocaat niet mag optreden in een zaak waarin iemand partij is die een tuchtklacht tegen je heeft ingediend. Want dan ben je niet meer onafhankelijk. De klacht tegen Le Poole betreft ook nog eens juist het KG van 20 juni: de advocaat weet dat Micha niets te maken heeft met het domein www.pedograaf.nl, maar dagvaardt hem toch. Hiermee overtreedt hij gedragsregel 4 die een advocaat opdraagt ‘zijn zaken zorgvuldig te behandelen’. Mark de Kemp kan ook niet optreden omdat hij namens Houthoff verweer voert in Micha’s tuchtklacht tegen zijn kantoor wegens het omkopen van rechter Westenberg. Dus zullen ze derde man in de Pedigraaf-praktijk moeten afvaardigen, Bart Lukaszewicz.

Afgaand op het aantal mensen dat afkwam op de Bart Mos-zaak in Amsterdam zijn we positief gestemd over de opkomst. Maar het gaat dan ook om een kwestie van leven of dood, voor elke burger in Nederland. De Telegraaf moet kapot! We will be victorious! Tot 20 juni in Amsterdam! Be there! Be part of history!

Print Friendly, PDF & Email
Share