15 OKTOBER REVOLUTIE IN NEDERLAND

Alles komt samen: de leugens over Europa, de Euro, onze ‘solide rechtstaat’, ons ‘politiek en democratisch bestel’, onze ‘monarchie’, 9-11, climate change en ook de leugens over de Holocaust. Het zijn allemaal nummers van dezelfde duivelse NWO-CD (Bilderberg-label) die als titel draagt: we will destroy you all and enrich ourselves! Maar op 15 oktober trekken we de hele criminele pedo-beerput door en jagen mensen als Mark Rutte, Piet-Hein Donner, Nebahat Albayrak, Ronnie Naftaniel, Joris Demmink en Ronald Plasterk het land uit omdat het stuk voor stuk criminelen zijn en bedriegers! Hieronder tonen wij twee filmpjes afkomstig van de Holocaust-mafia waarmee ze willen bewijzen dat de Holocaust as we know it weldegelijk heeft plaats gevonden:

Het zijn steeds dezelfde beelden die worden getoond. Het zijn vaak gruwelijke beelden, maar bewijs voor de gaskamers zit er niet tussen. Aan het eind van dit filmpje dat we eerder publiceerden zien we beelden die ‘bewijs’ moeten vormen voor het bestaan de gaskamers die overduidelijk zijn gehoaxed:

Hier een overzicht van onze bewijsvoering tot nu toe:

Een belangrijke lijn om de Holofraud te benaderen is ook de constatering dat twee van de belangrijkste ‘Holocaust-propagandisten’ uit de geschiedenis, Elie Wiesel en Simon Wiesenthal, zijn ontmaskerd als hard core bedriegers. Hier de ontluisterende waarheid over Simon Wiesenthal. En hier een -ijzersterk- filmpje (twee delen) over Elie Wiesel en zijn Holocaust-bedrog:

http://www.youtube.com/watch?v=AJ7DZ4reeiY&feature=related

Een tussentijds overzicht van onze bewijsconstructie:

1. Er is geen beeldmateriaal overgeleverd dat het bestaan van gaskamers en de ‘industrieel georganiseerde uitroeiing’ van de Joden bewijst.

2. Er is geen enkele getuigenis van een ‘deelnemer’ aan de Holocaust de bewijsbaar heeft verklaard dat er in concentratiekampen een ‘gaskamer-industrie’ actief was.

3. Sterker: het beeld dat steeds wordt gebruikt om de ‘Holocaust’ te bewijzen werkt de schijn te zijn gehoaxed en is in vele gevallen zelfs aantoonbaar vervalst zoals dat van de ‘gasleidingen’ waar het Zyklon B ‘doorheen zou stromen’ en de ‘Nazi’ die aan een soort wiel draait om het gas ‘de gaskamer binnen te laten’: vast staat dar Zyklon B niet door leidingen stroomde (David Cole). Ook de beroemde Auschwitz-foto van de mannen op de britsen en het ‘levende lijk’ op de voorgrond is hoogst waarschijnlijk een hoax: de mannen in de bedden zijn niet-Joods en zien er in vele gevallen zeer gezond en blakend uit. Weet iemand meer over deze foto? Vast staat wel dat de Amerikanen bij de bevrijding van Buchenwald propaganda-films hebben gemaakt warbij lijken zijn versleept en opgestapeld. Deze beelden worden ook stelselmatig gebruikt om de ‘Holocaust’ te ‘bewijzen’.

4. Niet bekend is hoeveel gaskamers er waren en op welke locaties, hetgeen er sterk op wijst dat er helemaal geen gaskamers waren. Vast staat dat bij de Neurenberger processen is gesteld dat er ook gaskamers waren op Duits grondgebied, een claim die men reeds snel heeft moeten intrekken hetgeen weer een sterke aanwijzing is voor een ‘gaskamer-hoax’.

5. Uit de hoaxen over de ‘Jodenzeep’ en de ‘lampekappen van Joden-huid’ blijkt dat er een zeer sterke tendens bestond verhalen over de Holocaust te hoaxen.

6. Iedereen die gaten schoot in de offciele Holocaust-lezing werd op hysterische wijze gedemoniseerd en in sommige gevallen waarschijnlijk zelfs vermoord (David Cole). Nimmer heeft de Holocaust-mafia open gestaan voor een serieuze en feitelijke discussie. Dat wijst sterk op het in stand houden van leugens.

7. Juist op het moment dat de officiele Holocaust-lezing op instorten kwam te staan, in 1994 en 1995 met name als gevolg van de docu van David Cole, werd een offensief begonnen op de Holocaust-ontkenning strafbaar te stellen. In vele landen is dat thans ook zo.

8. De voornaamste ‘ambassadeurs’ van de Holocaust-mythe, Wiesel en Wiesenthal, zijn ontmaskerd als bedriegers. Dit nadat zij door het establishment werden overladen met eerbetoon, prijzen, medialles, you name it.

9. Hollywood en de MSM zijn door het establisment uitdrukkelijk ingezet de Holocaust-mythe in stand te houden en uit te bouwen. Zo reageerde Hollywood op de documentaire van David Cole met de extreem gehypte film Schindlers List van Spielberg. Ook zorgvuldig geconstrueerde media-spins zoals het eeuwigdurende proces tegen ‘kampbeul’ Demjanjuk dienen slechts een doel: de mythe van de Holocaust levend houden. Hetzelfde doel wordt gediend via het oprichten van steeds weer nieuwe ‘Holocaust-musea’ en ‘Holocaust-leerstoelen’ zoals ook in ons land gebeurt.

10. Vast staat dat het getal 6 miljoen een hoax is. De officlle wetenschap heeft het reeds fors naar beneden bijgesteld, maar er is nooit een ‘officeel’ niet getal bekend gemaakt. Dit bewijst de totale controle van de Holocaust-mafia op de politiek, de wetenschap en de media. Het getal 6 miljoen is echter essentieel voor het handhaven van de officiele Holocaust-lezing. NU dit getal is hoax is, valt daarmee in feite het hele fundament onder de Holocaust-theorie weg, temeer daar er geen nieuw ‘officeel getal’ bekend is gemaakt.

11. Parallel aan de Holocaust-hoax loopt de Mein Kampf-hoax. Dit boek is op onvoorstelbare wijze gedemoniseerd en -net als de Holocaust-ontkenning- in veel landen wettelijk verboden. In het hele boek is echter NIETS te vinden dat wijst op een plan of een droom het Joodse ras uit te roeien. Het is een bijzonder interessant en ook zeer lezenswaardig boek vol met belangrijke observaties, met name over de Eerste Wereldoorlog, de politiek en de media. Daarnaast is het nog altijd een bijbel voor wie wil weten hoe propaganda werkt en hoe het wordt gebruikt.

Alles wijst erop dat de Holocaust zoals dat begrip thans wordt gebruikt een zorgvuldig gecreeerde mythe is met als vooropgezet doel de staat Israel te kunnen stichten en de Joden een morele vrijbrief te geven te doen wat ze willen, zoals het terroriseren van Palestijnen en andere vijanden. Uit de extreme mate van steun voor het Holocaust-verhaal door de gevestigde orde blijkt dat het een cruciaal element is in de NWO-Bilderberg strategie voor het opzetten van de New World Order waarin de Joden en hun handlangers de wereld zullen overheersen zoals ze thans reeds Wall Street overheersen.

Print Friendly, PDF & Email
Share