OLYMPICZION.NL EEN ODE AAN RIK CLAY

In samenwerking met klokkenluideronline heeft het team een nieuwe website opgestart genaamd www.olympiczion.nl (zie logo rechter kolom) die de komende maanden de verbanden en actuele gebeurtenissen blootleggen rondom de Olympische spelen en zo ook de Europese voetbalspelen. Deze website is een ode aan Rik Clay die kort nadat hij de uitzending op red ice radio had gevoerd op 26 jarige leeftijd is vermoord, daarbij is ook zijn website uit de lucht gehaald. Hij heeft de symboliek, rituelen en de mogelijke verbanden met komende gebeurtenissen keihard blootgesteld. Er is zo veel info over deze rituelen dat we het gewoonweg niet meer kunnen ontkennen dat buiten dat zij onze energie weer eens flink gaan wegzuigen (zoals bij elk evenement en elke gebeurtenis) wij hen dit keer eens voor moeten zijn met hun snode en satanische plannen. Want één van die dingen waar zij zeker niet van houden en waarbij hun plannen in de war gegooid kunnen worden is ONTMASKERING!

 

ZIJ VOEDEN ZICH MET ONS

De schade is groter dan je kennis reikt en niet alleen op de olympische spelen. Terwijl in materie de gebeurtenissen iedereen bezig houden en er chaos is, worden wij in energie (en geest) leeg geroofd. De gruwelijkste beroving, kaping, verminking en onteigening uit de geschiedenis is gaande. En bijna niemand die zich er bewust van is, omdat je nooit hebt geleerd wat energie eigenlijk is. Al kan het wel degelijk gebruikt of misbruikt worden en schade aanrichten zonder dat je het in de gaten hebt. Omdat de meeste mensen energie niet kunnen waarnemen, lijkt het alsof het niet bestaat. Vooral ook omdat veel mensen geen kennis hebben van de feiten op dit gebied. Omdat die kennis bij de meeste mensen niet bekend is, wordt er misbruik gemaakt van onze onwetendheid van energie (en de werking en mogelijkheden ervan). Zo wordt er ook misbruik gemaakt van ons bewustzijn en onze hersenen.

Het gevolg is dat de mensen in hun gevoel, gedachten en geest gemanipuleerd en vervormd worden en bestolen worden van hun eigenheid, zonder het te weten of te snappen wat er gaande is.

De onmenselijke mensen/wezens die misbruik van onze energie maken hebben verregaande kennis en technieken en technologieën op het gebied van energie en alles wat ermee te maken heeft.

Zij misbruiken ONZE energie achter onze rug om (en manipuleren en regisseren het).

Ze creëren o.a. evenementen en gebeurtenissen en richten die zo in dat:

– onze geest/mind, gevoel en gedachten massaal beïnvloed kunnen worden

– onze energie op een BEPAALDE FREQUENTIE vrijkomt

(o.a. emotioneel respect en emotionele euforie, angst, strijd, afscheiding, machteloosheid, aanbidding)

Het doel hiervan is zoveel mogelijk mensen in mind/geest en ziel-control te krijgen en houden (zodat je een puppet wordt van het wezenloze slavenplan)

Zij voeden zich LETTERLIJK met onze laagfrequente energie.

Energie (o.a. gedachten emoties gevoelens) vibreert op verschillende frequenties. Angst en strijd is een andere frequentie als bv vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde.

Het is voor de machthebbers van belang dat wij ons op 1 bepaalde frequentie bevinden (tussen een bepaalde ‘golflengte’), omdat ze als wij op andere frequenties energie uitstralen niks met onze energie kunnen doen. En ook niet een persoon kunnen vervormen of schade aanbrengen.

De basis van alles is dat het ‘systeem’ in stand wordt gehouden door de laagfrequente energie die mensen ‘produceren’, met en door middel van emoties en gevoelens en gedachten e.d.

Daarmee houden zij de wereld hoe die nu is (en alle eindeloze strijd en misplaatste macht) in stand.

De mens is op zichzelf een soort van ‘batterij’ en transformator van energie.

Mensen, die denken/handelen/voelen vanuit angst, strijd, geweld, haat, voorwaardelijke liefde, emotioneel respect etc, zijn letterlijk de producers van (energie)voeding voor de machthebbende mensen/wezens.

(en hoe meer mensen hoe meer energie er uitgestraald/’geproduceerd’ wordt)

De olympische spelen is één van de vele gelegenheden voor de onmenselijken om ons te misbruiken en schaden en ons/de mensheid te onteigenen/ontkoppelen van onszelf, onze eigenheid en unieke authenticiteit. Zodat o.a. de New World Order (One World Order) kan plaatsvinden en door kan gaan.

Want dat kan alleen als wij geen kennis hebben van energie en de werking ervan.

Wordt bewust van de feiten lieve mensen.

Als je iets niet weet en er geen kennis van hebt wil niet zeggen dat het niet bestaat,

en dat het geen werking heeft op de mensheid.

Machthebbers hebben niets te vrezen zolang de mensheid energie ontkent en hun hoofd in de materie houdt.

Want dat is de beste afleiding en misleiding om mensen eindeloos bezig te houden

en om mensen weg te houden bij hun eigen authentieke kracht, zijn bron.

Laat je niet beroven van je kostbaarste bezit!

Wat er ook gebeuren mag tijdens de Euro 2012 voetbalspelen of de Olympische Zion spelen, wij zijn mede dankzij Rik Clay voorbereid op eventuele onverwachte gebeurtenissen!

Word bewust .. Onderzoek zelf

geschreven door: airwave OlympicZion.nl

 

Print Friendly, PDF & Email
Share