HET GEVECHT OM ONZE VRIJHEID

                            Ingezonden artikel

Wie jong is, groeit op met het idee vrij te zijn. Maar is dat wel zo? Of zijn we alleen vrij om ons te bewegen binnen een kooi die anderen voor ons en om ons heen gebouwd hebben? En wat gaat er gebeuren wanneeer die greep van anderen op ons leven verder verstevigd wordt?

Persoonlijk vind ik de macht die kapitaalkrachtige bedrijven uitoefenen veel te ver gaan. Om nog maar te zwijgen over de overheid, die zich door verkeerde belangen laat leiden [1] [2]. Wie uiteindelijk de prijs betaalt voor de machtswellust en de geldzucht van bepaalde lieden? Dat is niet moeilijk te raden: U en ik natuurlijk!

Voorbeelden van hoe de burger met de rug tegen de muur wordt gezet en onder dwang vrijheden, vruchten van arbeid en zelfs lichamelijke integriteit dient af te staan zijn er te over. Evenals de maniertjes die bedacht zijn om de massa in haar denken en handelen te manipuleren. Soms worden we verleid tot gewenst gedrag [3]. Als dat niet lukt, dan worden we getyrannisseerd met boetes, rechtszaken [4] en wat dies meer zij.

Het is goed en ook wenselijk dat er een bepaalde orde in de samenleving is. Hoe anders kunnen we het kwaad uit ons midden bannen? Maar de orde die er vandaag de dag is heeft weinig meer te maken met het beschermen van onze veiligheid en vrijheden. In feite is de (rechts)orde juist een wapen geworden om ons de mogelijkheid en het recht te ontnemen ons te beschermen tegen kwaadwillenden. Een wapen ook om onze vrijheden in te perken en in een positie te brengen van weerloze prooien, volgzame en willoze slaven.

Gaat dat beter worden? Nee. Althans, niet vanzelf. Want dat is namelijk niet in het belang van degenen die nu de macht in handen hebben. Om het beetje vrijheid te behouden wat we nu hebben en de vrijheden terug te winnen die er zouden moeten zijn – noem het zelfsbeschikkingsrecht – zal gevochten moeten worden! Uiteraard zal het terugwinnen van dit terrein zeer tegen de zin zijn van de weinigen die aan de touwtjes trekken van de velen. Reken maar dat er een onverkwikkelijk gevecht zal ontstaan. Of beter, dat de strijd die nu al gaande is zich zal verharden en daardoor openlijker zal worden. Meer daarover in het volgende artikel. Stay tuned…

Nico, 25-05-2012.


Voetnoten

[1] Door collaboratie met verkeerde partijen is de overheid een vijand geworden van haar eigen burgers. De term landverraders is hier gepast.

[2] De overheid zal dit uiteraard bestrijden. Echter, dit is gebaseerd op een drogreden, namelijk de voorveronderstellng dat wie de macht heeft edele motieven heeft. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden.

[3] Deze manipulatie verloopt via propaganda, tegenwoordig ook wel ‘public relations’ genoemd. Meer daarover in het boek ‘Propaganda’ (1928, ) van Edward Bernays, de grondlegger van propaganda. Scholen, kerken en media zijn de belangrijkste kanalen om deze manipulaties te verspreiden. Zie http://www.whale.to/b/bernays.pdf en http://nl.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays.

[4] Dit drieluik is geschreven door een Nederlander en Tsjechisch ingezetene, tijdens een verblijf in Hongarije. Het is gepubliceerd na thuiskomst, ofwel vanuit Tsjechië, op een server in een land buiten de EU. Alleen al de vraag welke rechter bevoegd zou zijn om over de tekst en wat daarmee samenhangt te oordelen, is vanuit juridisch oogpunt bijzonder interessant.

 

deel 1 van een drieluik     
Print Friendly, PDF & Email
Share