DEMMINK, CD-ROMS EN GELEENSE BABY’S

HORROR-AGENDA VAN JUSTITIE KOMST STEEDS MEER IN THE OPEN * PEDOFIELEN EN SATANISCHE MOORDENAARS STUREN JUSTITIE AAN * WIE DE WAARHEID OP HET SPOOR IS WORDT GEDEMONISEERD, GECRIMINALISEERD, GEZELFMOORD * HOE LANG GAAT DEZE HORRORFILM NOG VERDER?

SINDS KORT STAAN DE VERDWENEN ZANDVOORT-FILES OP INTERNET EN DIE WERPEN HET JUISTE LICHT OP DE GELEENSE ZAAK * WANNEER DURVEN SPENDLOVE EN ZIJN ADVOCATE VROEGH DE DEMMINK-KAART TE SPELEN?

De drie baby’s van de Geleense Anita C. zijn vermoord. Dat staat inmiddels vast. Maar wie heeft ze dan vermoord? Ook dat staat inmiddels wel vast: de baby’s zijn het slachtoffer geworden van satanische pedofiele sektes die worden gedekt door de hoogste regionen binnen Justitie. Dat blijkt uit meerdere omstandigheden die we hier zullen toelichten in een reconstructie die precies uit de doeken doet hoe de vork hier in de steel zit. Uitgangspunt voor de analyse vormen de Zandvoort-files die sinds kort openbaar zijn en waaruit blijkt hoe bepaalde satanische pedofielen omgaan met kinderen en zelfs met baby’s. Uit deze files, maar ook uit wat we weten uit de Dutroux-dossiers, de HIK-files (Netwerk 1998) en de zaken Jennifer, Vaatstra, Milly Boelen, meisje van Nulde, Savannah en al die anderen blijkt dat lustmoorden op baby’s en kinderen een vast onderdeel vormen van het seksuele menu waarop rijke en hooggeplaatste perverts zich menen te moeten ‘trakteren’.

I. Goed, de drie baby’s zijn dus vermoord. Maar eerst moest dat worden verhuld. In eerste aanleg werd Anita C. vrijgesproken (27 september) waarbij als uitgangspunt werd genomen dat alle drie de baby’s een ‘natuurlijke dood’ zouden zijn gestorven (dood zouden zijn geboren) -het lijkt verdomme de zaak-Lucia wel! ‘Onderzoek’ door het NFI lijkt deze lezing te bevestigen: de ‘deskundigen’ in Rijswijk slagen er niet in een ‘doodsoorzaak vast te stellen’.

II. Het OM in Maastricht, aangestuurd door Joris Demmink en zijn pedo-vriend Herman Bolhaar (foto), groot geworden onder de lustmoordenaar Rolph Gonsalves, kende de ware ‘Zandvoort’-toedracht van de zaak, maar ging Anita C. desalniettemin vervolgen (augustus 2010) als afleidingsmanoevre en om een zondebok te kunnen offeren op het altaar van de perverts, net als Sander V. is vervolgd om de lustmoord op Milly Boelen te verhullen. Er zijn meer voorbeelden; ook de vervolging van Ernest Louwes in de Deventer Moordzaak is langs deze lijnen te interpreteren. Deel van de vervolging van Anita C. is dat er contra-onderzoek moet plaatsvinden om de conclusies van het NFI (baby’s niet vermoord) te kunnen weerleggen.

III. Hier komt echter een kink in de kabel van de bizarre machinaties van de Justitie-pedo’s. Het parket in Maastricht werkt al jaren naar volle tevredenheid met ene dr. Danny Spendlove. Hij wordt dus opnieuw ingeschakeld voor deze zaak. Spendlove komt met verbijsterende bevindingen: de baby’s zijn inderdaad vermoord en het NFI heeft het onderzoek gesaboteerd. Paniek in de tent. De rechter in eerste aanleg weet niet hoe snel hij de bevindingen van Spendlove van tafel moet vegen: ‘niet overtuigend’. Een buitengewoon pijnlijk aspect van deze cover-up is dat het -door Demmink aangstuurde- NFI niet alleen het eigen onderzoek saboteert, maar ook de pogingen van Spendlove het eigen gefalsificeerde onderzoek te corrigeren. Want als Spendlove het NFI verzoekt om organen om te kunnen verifieren dat de baby’s wel degelijk hebben geleefd, blijkt het NFI deze organen te hebben vernietigd.

IV. Het onderzoek van Spendlove bevestigt de ‘Zandvoort-hypothese‘ in alle opzichten: er is sprake van ‘bloeduitstortingen’, ‘geweld’ en ‘wurging’: elementen die satanisch misbruik bewijzen. In sommige van de afbeeldingen op de Zandvoort-CD’s komen zaken aan de orde -klemmen, zwepen- die precies aangeven hoe de verwondingen en de bloeduitstortingen moeten zijn ontstaan.

V. De paniek bij de Justitie-pedo’s is nu compleet. Een getuige-deskundige on the loose! De satanische rituelen en de kindermoord door de Justitie-topmensen dreigen alsnog aan het licht te komen! Het enige wapen dat nog rest: het demoniseren en criminaliseren van Danny Spendlove waarbij zelfs niet wordt teruggedeinsd voor een strafrechterlijk onderzoek wegens ‘valsheid in geschrifte’ en een ‘internationaal arrestatiebevel’. Ook worden de Nazi-media ingeschakeld Spendlove (foto) te demoniseren.

VI. Het OM in Maastricht zit nu met een gigantisch probleem: blijven ze hun getuige-deskundige Spendlove dekken of gaan ze onder het juk door van Bolhaar en Demmink? Uit de recente uitzending van Netwerk zou het eerste blijken. Om geloofwaardig te blijven moet het OM in elk geval ook doorgaan met de pseudo-vervolging van Anita C. en dus gaat het in hoger beroep tegen haar vrijspraak. [De advocaat van Anita C. moet samenwerken met Justitie en mag in zijn verdediging nooit informatie geven die erop zou kunnen duiden dat de baby’s vermoord zijn door de Justitie-pedo’s; deze advocaat, Rene Corten, is dus een ‘Demmink-advocaat’ net als de gebroeders Anker, Job Knoester, Richard Korver en Jan Willem Ausma, de advocaat van Sander V. Hun primaire taak is het uit de wind houden van de Justitie-pedo’s. Daarom zwijgen ze ook altijd over Joris Demmink. Normaal gesproken zouden echte advocaten dat al lang in de strijd hebben gegooid].

VII. Door alle leugens, machinaties, manipulaties en pseudo-vervolgingen is de zaak nu zo ingewikkeld geworden dat het voor niemand meer te volgen is. Dat is ook precies de grote troef in handen van Justitie in dit soort zaken: zoveel mist en chaos creeeren dat niemand door de bomen het bos nog niet en de media ook alle interesse beginnen te verliezen. Alarmerend is dat Bas Haan van Nieuwsuur (foto) zich over deze zaak heeft ontfermd, al wijst niets er in zijn recente uitzending op dat hij aan de leiband van Justitie loopt zoals in vele eerdere zaken. Maar dat hoeft (nog) niets te betekenen. Een andere mogelijkheid is dat Haan inziet dat hij al zijn journalistieke geloofwaardigheid dreigt te verliezen als hij ook in deze zaak het lied van Demmink gaat zingen.

VIII. Tot slot nog even terugkeren naar de Zandvoort-files. De CD-roms kwamen in 1997 in handen van de Belgische held Marcel Vervloesem. Dat was op het hoogtepunt van de Dutroux-mafia en de Nederlandse vertakkingen ervan. De Netwerk-uitzendingen over het HIK-onderzoek waarin Demmink een cruciale rol speelden dateren van 1998. In 1999 werd Marianne Vaatstra vermoord. Er loopt een directe link van de Zandvoort-CD’s via Gerrie Ulrich en Marc Dutroux naar Joris Demmink [backgrounds]. Ulrich beschikte over een luxe zeiljacht van zijn pedo-vriend Leo van Gasselt, destijds accountant bij KPMG. Op dat zeiljacht, de Apollo, zou het Duitse kind Manuel Schadwald zijn misbruikt en vermoord [volgens een andere lezing is Schadwald door het hoofd geschoten bij de opname van een snuff-movie]. Joris Demmink was daarbij aanwezig.

Print Friendly, PDF & Email
Share