web analytics

Categorie Rechterlijke macht

Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten

DE BELANGENVERSTRENGELINGEN VAN HENRY MEIJDAM

In de risicoparagraaf van de begroting van de Provincie Noord Holland voor 2004 staan twee claims van bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol. Over een van deze claims lezen we: “Door het onthouden van goedkeuring aan het wijzigingsplan van de gemeente Haarlemmermeer loopt de provincie het risico dat projectontwikkelaars de opgelopen schade op haar zullen verhalen. Ondersteund door twee vernietigingen van de Raad van State is inmiddels een schadeclaim ingediend van 21,3 mio Euro. Die is recentelijk verhoogd tot 118,5 mio Euro”. Op 20 november zijn de pleidooien (rechtbank Haarlem) in deze voor de provincie hachelijke zaak die de complete provinciale begroting in het honderd dreigt te laten lopen. De verantwoordelijke voor het onthouden van de provinciale goedkeuring aan de wijzigingsplannen is gedeputeerde en beoogd VVD-partijvoorzitter Henry Meijdam.

Lees verder