web analytics

Categorie Klokkenluiders

Thriller rond topambtenaren ‘Joris’

HAAGS PEDOFIELENSCHANDAAL BREIDT ZICH UIT

Net nu de storm rond het vermeende pedofiele leven van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie weer wat is gaan liggen, komen er nieuwe feiten aan het licht die in feite te bizar zijn voor woorden.
Een klokkenluider wijst deze site op een uitzending van actualiteitenrubriek Netwerk van 20 april 1998. Het betrof hier het eerste deel van een tweeluik over handel en misbruik van minderjarige jongens in de prostitutie. Hier volgt de volledige beschrijving van deze uitzending zoals aangetroffen in de archieven van Beeld en Geluid:

Lees verder

klokkenluider worden?

DE STRIJD VOOR DE ?BESCHERMING? VAN DE KLOKKENLUIDER

Een werknemer die ontdekt dat zijn baas fraudeert kan twee dingen doen: zwijgen of alarm slaan. Zwijgt hij, dan wordt hij in feite medeplichtig aan de fraude, en kan hij zichzelf niet meer recht in de ogen kijken. Slaat hij alarm, dan kan hij zijn carri?re wel vergeten. Want wie de vuile was buiten hangt wordt als verrader beschouwd en stelt zich bloot aan wraakacties van de baas; overplaatsing, degradatie, schorsing of zelfs ontslag. Dat is te wijten aan een leemte in het Burgerlijk Wetboek. Daar staat in dat de werknemer zich ?als goed werknemer dient te gedragen?, hetgeen onder andere inhoudt dat hij geen bedrijfsgeheimen aan de grote klok mag hangen. Helaas maakt de wettekst geen onderscheid tussen volstrekt legitieme bedrijfsgeheimen (het recept van Coca Cola), en uiterst laakbare bedrijfsgeheimen (dubbele boekhouding).

Lees verder