web analytics

NWO HOMO-TERREUR BEREIKT OOK ZUID-ITALIE

JODEN EN HOMO’S: DE TWEE GEVAARLIJKSTE GROEPEN OP AARDE EN KEY PLAYERS IN DE IMPLEMENTATIE VAN DE NWO * BREAKING: NEGEN JONGE PALESTIJNEN (RUN, MYRA, RUN!) GEDOOD DOOR JODEN-RAKET TERWIJL ZE ZATEN TE KIJKEN NAAR NEDERLAND-ARGENTINIE

Print Friendly
FacebookDelen/Bookmark
Lees verder

DE LEVENSGEVAARLIJKE GAMES VAN THOMAS ROSS

DOOR DE ZAAK-DEMMINK TE ‘FICTIONALISEREN’ IN EEN ‘SLEUTELROMAN’ BEWIJST THOMAS ROSS DE PEDONETWERKEN EEN ENORME DIENST * EERDER DEED ROSS HETZELFDE ROND HEIKELE KONINGSHUIS-KWESTIES * HET IS ONMOGELIJK (ZIE HET BOEK VAN WIM DANKBAAR EN HANS MAURITZ) DAT EEN BOEK ‘NORMAAL’ WORDT GEPUBLICEERD TEGEN DE WENSEN VAN DEMMINK EN ORANJE IN

ross

Het belangrijkste gevolg van het boek van Thomas Ross over de zaak-Demmink (titel: De vrienden van Pinocchio) zal zijn dat een serieuze strafrechtelijke afdoening van de pedo-affaire in de ‘echte’ wereld verder uit het zicht raakt dat reeds nu het geval is. Door de zaak (deels) te fictionaliseren in een ‘sleutelroman’ wordt de affaire immers deels vanuit de realiteit in de wereld van de fictie getrokken in wat een bewuste poging lijkt harde feiten van tafel te spelen door vermenging met verzonnen elementen. Ross haalde dit ‘trucje’ eerder uit rond serieuze en harde verdenkingen rond prins Bernhard en Mabel Wisse Smit. Daar komt nog bij -en dat werd eens te meer duidelijk uit wat Wim Dankbaar en Hans Mauritz hebben meegemaakt met hun ‘Vaatstra-boek’- dat het in Nederland volstrekt ondenkbaar is dat een boek aandacht krijgt als het niet van te voren is goedgekeurd door de pedo-censuur-machine van Huis ten Bosch...

Lees verder

BIJ DE BRONZEN BEELDEN VAN RIACE IN REGGIO

EXTRA: JODEN OP WEG NAAR DE HONDERSTE DODE IN GAZA * DAT BETEKENT NOG 5.999.900 TE GAAN VOOR BIBI DE SLACHTER EN ZIJN IDF

EXTRA: MYRA VAN TALK2MYRA COMPLEET VAN GOD LOS:’HET IRRITEERT MIJ DAT MENSEN HET ZO OPNEMEN VOOR DIE ARME PALESTIJNEN’ * STEEDS MEER JODEN -OOK IN ISRAEL- KEREN ZICH TEGEN SLACHTER BIBI EN TEGEN HET GROEIEND EXTREMISME VAN DE JOODSE JEUGD * MYRA WAKKERT ANTISEMITISME JUIST AAN DOOR HAAR KRANKZINNIGE STATEMENTS

Print Friendly
Lees verder

JODEN KLAAR VOOR DE NIEUWE HOLOCAUST

bibiZEVENTIG JAAR NA DE ‘HOLOCAUST’ KAN HET FEEST DER JODEN BEGINNEN: HET UITMOORDEN VAN DE PALESTIJNEN * ISRAEL TEGEN PALESTIJNEN: ‘LOOP DE ZEE IN OF JULLIE WORDEN GEROOSTERD IN DE HEL!’ * PALESTIJNSE PRESIDENT ABBAS: ‘ISRAEL GAAT DE KOMENDE UREN LOS’ * HET STAAT IN DE TALMUD: VOOR ELKE JOOD DIE GAAT ZULLEN ER 1000 PALESTIJNEN GAAN * DUIVELSE STAAT ISRAEL VERANDERT DE WERELD IN EEN HEL IN OPDRACHT VAN DE NWO EN DE BILDERBERGERS * MEDIA VOLLEDIG IN JOODSE HANDEN: PROPAGANDA-MACHINE DRAAIT OP VOLLE TOEREN * JOODS JANK-BLOG VAN THE JERUSALEM POST MELDT ELK SCHRAMMETJE VAN HET UITVERKOREN VOLK

Print Friendly
Lees verder

NEDERLAND LANCEERT NU OFFICIEEL DE KILLER COP

LAATSTE NIEUWS: FAMILIE KOOMEN GAAT NAAR HET EUROPESE HOF IN HUN STRIJD TEGEN DE MAFIOSE NEDERLANDSE POLITIE EN JUSTITIE * MAAR ZE LIJDEN AAN HET ‘ROBERT HORCHNER-SYNDROOM’: VERTROUWEN IN CORRUPTE ADVOCATEN DIE SAMENSPANNEN MET JUSTITIE

OPNIEUW KOMT PRECIES UIT WAT DEZE SITE VOORSPELDE: DE KILLER COP IS NU EEN VASTSTAAND FEIT * ELKE AGENT MAG NU ELKE BURGER NEERKNALLEN * ZELFS ALS DAT OP VIDEO IS VASTGELEGD GAAT HIJ VRIJUIT * HET WORDT OORLOG TUSSEN DE POLITIE EN DE BURGER MET WEDERZIJDSE MOORD- EN SLACHTPARTIJEN * KILLER COPS WERELDWIJD DOOR NWO OP BURGERS AFGESTUURD

EXTRA: MYRA VAN TALK2MYRA VALT DEFINITIEF IN ZWAARD VAN DE ANNE FRANK-MAFIA EN ROEPT NU OPENLIJK: ‘ALS DEMMINK EEN JOOD WAS GEWEEST HAD IK MIJN MOND GEHOUDEN’ * MYRA VINDT HET UITMOORDEN VAN PALESTIJNSE KINDEREN GEEN ENKEL PUNT * MAAR OVER HAAR EIGEN KINDEREN MAG NIETS WORDEN GEZEGD

koomenkrant

Als geen ander medium heeft deze site vanaf het begin gewezen op en gewaarschuwd voor het gigantische gevaar van de killer cop. De meest stuitende zaak wat dit betreft was die rond Fred Buffing van het Amsterdamse korps. Vandaag is bekend geworden dat Buffing definitief vrijuit gaat. Natuurlijk verzwijgt de nazi-krant Telegraaf dat de hele noodlottige gang van zaken op video is vastgelegd en dat onomstotelijk vast staat dat de agressie uitging van de agent die ook nog eens een rampzalig track record had qua gewelddadigheid. De wijze waarop killer cop Fred door Justitie, politie en Telegraaf in bescherming werd genomen leidde zelfs tot het opstaan van klokkenluiders die zich via een anonieme brief wendden tot de advocaat van de familie Koomen. Maar goed, feiten en omstandigheden spelen in Nederland anno 2014 geen enkele rol meer. Overigens is de familie Koomen geheel en al genaaid door met justitie samenspannende advocaten die hen ook verboden contact te onderhouden met deze website.

Print Friendly
Lees verder

BREAKING: NIEUWE BEWIJZEN HOLO-HOAX IN ITALIE

TERWIJL DE NWO EN DE JOODSE ELITES BEZIG ZIJN MET DE GROOTSTE COUP UIT DE WERELDGESCHIEDENIS EN HUN TEGENSTANDERS ONBESCHAAMD UITMOORDEN, BEREIKT DE HOLO-HOAX EEN HOOGTEPUNT * ‘MET ANNE FRANK IN DE HAND NUKEN WE HET HELE LAND’

EXTRA EN BREAKING: HOE DE IDIOTEN VAN DE TELEGRAAF NIET ALLEEN ORANJE EN NEDERLAND KAPOT MAKEN, MAAR OOK ZICHZELF * MASSA-HYSTERIE IN BRAZILIE NA 1-7 EN TOTALE PANIEK OP COPACABANA

Er is een gouden wet in de media en de spin-kunde die altijd opgaat: alles wat op extreme wijze en bij voortduring wordt gehypt en waarover een gewone discussie wordt gesaboteerd (en sceptici gedemoniseerd) is een hoax. Dat geldt voor de Mexiciaanse griep van Ab en Ron, voor de Euro, voor het Koningshuis en zeker ook voor de holocaust. Dat de holo-hysterie een hoogtepunt bereikt juist als Israel op het punt staat de hele Arabische wereld uit te moorden, is natuurlijk geen toeval maar zorgvuldig geregisseerd. Met Het Achterhuis in de hand vermoorden wij het hele land! PS: Nu gebeurt exact en precies waar Micha en deze site altijd al voor hebben gewaarschuwd. Dat Micha gelijk heeft wordt verder bewezen door het feit dat hij door het OM is vervolgd wegens ‘holocaustontkenning’.

Print Friendly
Lees verder