web analytics

BLIJVEN RAMMEN OP DE KAAK VAN HET MONSTER

HET IS NU EENS TE MEER AAN HET VOLK ZELF * LEGGEN WE ONS NEER BIJ ONZE CRIMINELE, PLUNDERENDE, VERKRACHTENDE EN MOORDENDE POLITICI? * KOM MASSAAL NAAR HET BINNENHOF OM ONZE POLITICI AAN TE SPREKEN OP HUN VERANTWOORDELIJKHEDEN * GA NAAR HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VRAAG VAN DE MENSEN DAAR VAN HUN PEDO-MINISTER VINDEN * BEDANK ZELF ACTIES OM ONS TE BEVRIJDEN VAN HET GROOTSTE MISDAADSYNDICAAT OOIT

HET AD IS DE ENIGE VAN DE MSM DIE DE ZAAK-DEMMINK NOG ENIGZINS LEVEND HEEFT GEHOUDEN. ALLE ANDERE SPEELDEN EEN MISDADIGE ROL EN ZULLEN WORDEN GESTRAFT. DE ERGSTE: DE PEDIGRAAF, NRC HANDELSBLAD, NOS EN ELSEVIER

molenkamp
Bart Molenkamp, een van de zes gevangenisdirecteuren die aangifte deed tegen Opstelten. Lees hier de complete aangifte

De zes voormalig gevangenisdirecteuren die aangifte hebben gedaan tegen minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten vertellen waarom ze dit nu hebben gedaan en waarom ze niet eerder aan de bel trokken. ‘Er werden sappige verhalen verteld over Praagse jongensbordelen, maar ik wist nooit wat daarvan waar was. Daarom heb ik er nooit iets mee gedaan.’ Dat legt Jos Poelmann, met zijn 65 jaar de jongste van de aangevers, uit. De voormalig bestuursvoorzitter van de Pompe-stichting, een bekende tbs-instelling in Nijmegen, hoorde op Justitieborrels wel eens geruchten over Demmink.

‘Jonge jongens regelen’
Dit voorjaar raakte Poelmann ervan overtuigd dat er meer aan de hand was dan enkele boosaardige roddels. Hij woonde getuigenverhoren bij van twee oud-gevangenisdirecteuren. Zij verklaarden over een zakenreis in 1992, waar een directiesecretaresse van Justitie in een hotelbar uit de school zou zijn geklapt. Ze zou hebben geklaagd dat ze jonge jongens voor Demmink moest regelen. LEES VERDER BIJ HET AD

Print Friendly
FacebookDelen/Bookmark
Lees verder

MICHA LAAT GETUIGEN HOREN IN CLAIMZAAK

BREAKING: TOTALE OORLOG TUSSEN MICHA EN DE ZWARTE PEDO-MAFIA * MICHA-CLAIM TEGEN DE CRIMINELE RECHTER WESTENBERG EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK (1 MILJOEN): HANS WESTENBERG, HUGO SMIT, MARJOLEIN BEGEER (SECRETARESSE SMIT) EN CHIPSHOL-JURIST CEES POOT OPNIEUW GEHOORD * TERWIJL MICHA EEN OORLOG VOERT TEGEN DE RECHTERLIJKE MACHT WORDT HIJ DOOR DIEZELFDE RECHTERLIJKE MACHT BERECHT

U KUNT NOG ALTIJD INSTAPPEN IN DE MICHA-CLAIM DOOR EEN BEDRAG TE STORTEN OP DE REKENING VAN DE STICHTING. BIJ VOLLEDIGE TOEWIJZING VAN DE CLAIMS KRIJGT U HET TIENVOUDIGE UITBETAALD

westenberg-KatMicha’s advocaat Doeko Bosscher in de Micha claim-zaak verzoekt het Amsterdamse Gerechtshof Hans Westenberg, Hugo Smit, Marjoelein Begeer en Cees Poot onder ede te laten horen om aldus voor de zoveelste keer te bewijzen dat Westenberg wel degelijk heeft gebeld met Smit. In eerste aanleg had het rechtbank dit bewijsaanbod genegeerd. Het Hof kan dit verzoek niet weigeren. In de parallelle schadeprocedure die Smit tegen Westenberg opstartte mocht Westenberg 40 getuigen oproepen die geen van allen iets zinnigs te verklaren hadden. Als opnieuw vast komt te staan -wat al vast staat- dat Westenberg heeft gebeld staat daarmee direct ook vast dat hij Micha te kwader trouw heeft gedagvaard door stellingen te poneren (‘ik heb nimmer gebeld’) waarvan hij wist dat deze leugenachtig zijn. Volgens vaste rechtspraak van de HR levert dit misbruik van procesrecht op. Westenberg zal Micha de schade moeten vergoeden die hij hem heeft toegebracht met zijn procedure. Deze schade is begroot op 500.000 Euro. Eenzelfde bedrag vordert Micha van de Raad voor de Rechtspraak die Westenberg aanzette tegen Micha te gaan procederen en de procedure financierde.

Print Friendly
Lees verder

IVO OPSTELTEN: DE KLOKKENLUIDER-SCAN

IVO OPSTELTEN WERD ALS 15-JARIGE ‘ENIGE TIJD ONDERGEBRACHT IN HET GEZIN VAN EEN DOMINEE’ * WELKE DOMINEE? * CV IVO OPSTELTEN LEEST ALS EEN HORROR-STORY VAN CORRUPTIE, MISBRUIK EN NEPOTISME * DEZE MALLOOT IS HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT IN DE NEDERLANDSE POLITIEK

opsteltenmetvrouw
Een van de grootste schandalen rond de pedo-minister betreft zijn vrouw die een topfunctie bekleedt binnen de rechterlijke macht. Deze ongekende belangenverstrengeling is compleet taboe-verklaard; zelfs nu mag er nog niet over worden gesproken. KLOL zocht alles al jaren geleden voor u uit.

Lid bestuur Havenschap Delfzijl (zwendel, zwart geld)
Voorzitter Federatie van Oranjeverenigingen (pedofilie, machtsmisbruik)
Lid Raad van Commissarissen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (criminele samenspanning, zwendel)
Lid bestuur Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
Lid bestuur Nederlands Distributieland (VVD-zwendel met gemeenschapsgeld, speeltje van Crimi-Neelie Kroes)
Korpsbeheerder regio Utrecht
Lid Raad voor het Binnenlands Bestuur (machtsmisbruik)
Voorzitter Provinciale Raad voor Zwakzinnigenzorg in Utrecht (geen data) (uitleveren van gehandicapten aan pedo-netwerken)
Lid College van Regenten “Slot Zuylen” (geen data) (slot gebruikt voor satanische feesten en rituelen)
Voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) (grootste vernietiger van gemeenschapsgeld in Nederland)
Lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (vergiftiging van het volk)

Voorzitter Nationale Ha...

Lees verder

OVERWINNING MICHA OP OM LIJKT NU ZEKER

HET IS NIET LANGER WEG TE SPINNEN EN WEG TE INTIMIDEREN: DE GROOTSTE CRIMINELEN IN NEDERLAND ZITTEN BIJ JUSTITIE ZELF * MOORD, KINDERVERKRACHTING, DRUGSSMOKKEL, KINDERHANDEL: ALLEMAAL DELICTEN GEPLEEGD DOOR HET OM

OPSTELTENDEMMINK

EXTRA: PEDOFIELENBLAD ELSEVIER VAN GERLOF LEISTRA WEIGERT DE UNIEKE AANGIFTE TEGEN OPSTELTEN TE PUBLICEREN

Ik hoop niet dat ik advocaat Gerard van der Meer ooit nog eens tegen kom. Deze smerige, laffe verrader heeft mij een dolkstoot in de rug gegeven juist voor de finish van een strijd die zeven jaar heeft geduurd en immense offers heeft gebracht. Maar niet getreurd: de overwinning kan Micha nu niet meer ontgaan. Nu breed in de MSM is gekomen dat zes oud-gevangenisdirecteuren aangifte hebben gedaan tegen minister Ivo ‘Minerva’ Opstelten wegens manipulatie van het GVO naar zijn studievriend -een erger en stuitender voorbeeld van ambtelijke corruptie is niet denkbaar- zullen zowel Opstelten als Demmink vallen. En Rutte, Donner, Wabeke, Bolhaar, Eradus en de rest van het grootste en smerigste misdaad-syndicaat uit de geschiedenis. Een syndicaat dat met geld van de burger de kinderen van die burgers ontvoerde, verkrachtte en soms zelfs vermoordde. Een syndicaat dat de -door de burger betaalde- politie inzette om af te rekenen met tegenstanders zoals Micha. In april 2007 schreef Micha het stuk waarmee zijn inzet voor de berechting van Demmink begon. Wij danken met name Ton Hofstede, Andre Vergeer, Chipshol en Steve Brown voor hun steun. En o ja: 18 september is het ‘Demmink-proces’ in Den Haag. Er schijnen nog kaarten te zijn.

Print Friendly
Lees verder

OM WIL MICHA VERVOLGEN WEGENS MOORD

BREAKING: BIZARRE EN MALICIEUZE VERPLICHTING ZIJN DNA AF TE GEVEN DIENT MAAR EEN DOEL: MICHA TE KUNNEN NAILEN VOOR EEN MOORD OF EEN ZEDENZAAK * OM IS VOLSLAGEN KRANKZINNIG GEWORDEN EN HANDELT IN BLINDE WOEDE EN PANIEK

JUIST NU BEKEND WORDT DAT DE STROP ROND DE CORRUPTE PEDO- EN MINVERVA-NEK VAN MINISTER OPSTELTEN WORDT AANGETROKKEN, WREEKT JUSTITIE ZICH OPNIEUW OP MICHA * LEVENSGEVAARLIJKE EN KINDER-VERKRACHTENDE SUPER-CRIMINELEN VAN HET OM ZULLEN EN MOETEN WORDEN GESTOPT * DIT IS DE GROOTSTE OORLOG DIE OOIT IS GEVOERD IN JURIDISCH NEDERLAND * VEEL TE WEINIG MENSEN STEUNEN MICHA IN ZIJN STRIJD TEGEN DE PEDOFIELEN EN CRIMINELEN IN TOGA

bolhaar

Van: “Maclean, B. (AP Midden-Nederland)” [email protected]>
Aan: “‘Hajé Weisfelt'” [email protected]>
Onderwerp: Kat
Datum: vr, sep. 12, 2014 16:38

Geachte mr Weisfelt,

Zoals ik u al telefonisch meedeelde staat uw cliënt M. Kat niet gesignaleerd voor de twee zaken [????] die ik in behandeling heb. Uw cliënt staat wel gesignaleerd voor afname van DNA (op basis van vonnis van de Rechtbank Den Haag van 5 maart 2013). Uw cliënt kan zelf telefonisch een afspraak maken met de politie om DNA af te laten nemen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet Bernardine Mac-Lean

Print Friendly
Lees verder

TELEGRAAF: EBOLA KOMT VAN ‘VLEERHONDEN’

LAATSTE FASE IN DE UITROEIING VAN DE WERELDBEVOLKING IS INGEGAAN * BIZARRE MAAR UITGEKIENDE SPIN-STRATEGIE ROND EBOLA MOET DE BEVOLKINGEN RUSTIG HOUDEN ZODAT ZE ZONDER PROTEST KUNNEN WORDEN BESMET, GEVACCINEERD EN/OF GEDEPORTEERD EN GEINTERNEERD * DE OMES AB EN RON WORDEN DUIDELIJK UIT BEELD GEHOUDEN WANT NIET MEER GELOOFWAARDIG * NU ZIJN HET OME JAAP VAN HET RIVM EN OME MARTIN VAN HET AMC

ebola-victim

De verwachting is dat het virus, afkomstig van vleerhonden en diverse apensoorten en terechtgekomen bij de mens na het eten van dit ’oerwoudvlees’, steeds sneller om zich heen zal slaan. Aldus De Telegraaf in een uitgebreid horror-artikel dat we hieronder integraal zullen publiceren omdat het achter de Premium-muur staat op internet. Met dit krankzinnige verhaal -ook het AIDS-virus zou afkomstig zijn van ‘Afrikaanse apen’- probeert de NWO de satanische laboratoria van de omes in het EMC buiten beeld te houden. Hieronder volgt het volledige horror-verhaal uit De Telegraaf -geschreven door de door big farma betaalde en aangestuurde Rene Steenhorst- waarin uit elke zin blijkt dat het een grote setup is die het Nederlandse volk moet klaarstomen voor de grootste genocide uit de geschiedenis.

za 13 sep 2014, 05:30 Mogelijke besmetting Nederlandse artsen zet epidemie bij ons op de kaart
Ebola dodelijk dichtbij?

René Steenhorst
AMSTERDAM/LEIDEN –
Wat eerst nog een potentieel dodelijk ’Verweggistan’-virus leek, komt ineens angstig dichtbij. Staat ebola nu ook bij ons op de kaart, sinds twee mogelijk besmette Nederlandse tropenartsen vanuit Sierra Leone met spoed zijn teruggehaald en wellicht dit weekeinde op Schiphol arriveren? Wacht ons hetzelfde horrorscenario dat West-Afrika op dit moment de stuipen op het lijf jaagt? Ebola in Nederland? Gezondheidsexperts hielden al rekening met d...

Lees verder